OS X Server: Sende e-postinvitasjoner, meldinger og varsler når det er behov for SMTP-videresending

OS X Server kan sende e-postinvitasjoner, meldinger og varsler på vegne av mange OS X Server-tjenester. Dette inkluderer Bufring, Sertifikat, Disk, Brannmur, Mail, Nettverkskonfigurasjon, Profilhåndtering, Programvareoppdateringer og Time Machine.

Når en ISP krever bruk av SMTP-videresending for utgående e-post, kan du konfigurere OS X til å bruke SMTP-videresendingstjeneren som leveres av ISP-en. 

OS X Server inkluderer to innebygde SMPT-tjenere: OS X Mail-tjeneste og Sendmail. Når OS X Server Mail-tjenesten er konfigurert og aktivert, brukes den til å sende ut e-postinvitasjoner, meldinger og varsler. Hvis OS X Server Mail-tjenesten ikke er aktivert, brukes i stedet Sendmail. 

Hvis du bruker SMTP-videresending, bør du legge til SMTP-tjeneradressen og godkjenningsakkreditivene (ved behov) i OS X Mail-tjenerens konfigurasjon. Både OS X Server Mail-tjenesten og Sendmail bruker samme konfigurasjonsfiler og innstillinger:

 1. Åpne Server.app
 2. I Mail-panelet velger du "Videresende utgående e-post gjennom ISP".
  Hvis dette valget er markert fra før, klikker du på Rediger-knappen. Det vises en melding hvor du kan skrive inn tilkoblingsdetaljer om videresendingstjeneren.
 3. Klikk på ruten ved siden av "Videresende utgående e-post gjennom ISP".
 4. Klikk på Rediger-knappen.
 5. Skriv inn videresendingstjenerens DNS-navn eller IP-adresse.

  Hvis du trenger en egendefinert port, kan du angi et portnummer. Legg til et kolon, etterfulgt av portnummeret, etter IP-adressen eller vertsnavnet. Du kan for eksempel skrive inn 17.172.224.47:587 eller example.com:587. Du kan deaktivere postutvekslingsoppslag (MX) ved å bruke hakeparentes rundt IP-adressen eller vertsnavnet. Eksempel: [17.172.224.47] eller [example.com].
   
 6. Hvis videresendingen krever godkjenning før e-postsending, markerer du "Aktiver godkjenning av SMTP-videresending" og skriver inn brukernavn og passord. Hvis du aktiverer dette valget, sendes akkreditivene dine med den sterkeste formen for godkjenning: CRAM-MD5, Digest-MD5 eller Kerberos.

Det er ikke nødvendig å starte eller omstarte OS X Mail-tjenesten. Innstillingene du angir brukes automatisk både på OS X Server Mail-tjenesten og på Sendmail.

Publiseringsdato: