Om Safari 7.0.3

Safari 7.0.3-oppdateringen anbefales for alle OS X Mavericks-brukere og inneholder forbedringer for kompatibilitet, stabilitet og sikkerhet.

Denne oppdateringen:

  • Løser et problem som kunne få søke- og adressefeltet til å laste en nettside eller sende et søkebegrep før du trykket på Enter-tasten
  • Forbedrer kompatibiliteten ved autoutfylling av kredittkort på nettsteder
  • Løser et problem som kunne blokkere mottak av push-varsler fra nettsteder
  • Legger til et valg for å slå av push-varselmeldinger fra nettsteder
  • Legger til støtte for nettsteder med generiske domener på øverste nivå
  • Styrker Safari-sandkassen
  • Løser sikkerhetsproblemer, inkludert flere som ble identifisert i nylige sikkerhetskonkurranser

Du kan oppdatere Safari fra oppdateringspanelet i Mac App Store.

Les mer

Hvis du ønsker mer informasjon om sikkerhetsinnholdet i denne oppdateringen, kan du se http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=no_NO

Publiseringsdato: