Om sikkerhetsinnholdet i Apple TV 6.1

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i Apple TV 6.1.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Product Security.

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som henvisning til svakhetene, slik at man kan finne mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

Apple TV 6.1

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV (2. generasjon og nyere)

  Virkning: En angriper med tilgang til en Apple TV kan få tilgang til sensitiv brukerinformasjon fra logger

  Beskrivelse: Sensitiv brukerinformasjon ble logget. Dette problemet ble løst ved å logge mindre informasjon.

  CVE-ID

  CVE-2014-1279 : David Schuetz som arbeider hos Intrepidus Group

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV (2. generasjon og nyere)

  Virkning: Utløpsdatoer for profiler ble ikke håndhevet

  Beskrivelse: Utløpsdatoer for mobilkonfigurasjonsprofiler ble ikke riktig evaluert. Dette problemet ble løst gjennom bedre håndtering av konfigurasjonsprofiler.

  CVE-ID

  CVE-2014-1267

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV (2. generasjon og nyere)

  Virkning: Et skadelig program kan forårsake uventet avslutning av systemet.

  Beskrivelse: Et problem med tilgjengelig påstand fantes i CoreCaptures håndtering av IOKit API-kall. Problemet ble løst gjennom ekstra validering av inndata fra IOKit.

  CVE-ID

  CVE-2014-1271: Filippo Bigarella

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV (2. generasjon og nyere)

  Virkning: En lokal bruker kan kanskje endre tillatelser for vilkårlige filer

  Beskrivelse: CrashHouseKeeping fulgte symbolske koblinger mens filtallatelser ble endret. Dette problemet ble løst ved ikke å følge symbolske koblinger mens filtillatelser blir endret.

  CVE-ID

  CVE-2014-1272: evad3rs

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV (2. generasjon og nyere)

  Virkning: Kodesigneringskrav kan bli forbigått

  Beskrivelse: Instruksjoner for flytting av tekst i dynamiske biblioteker kan bli lastet uten validering av kodesignatur. Dette problemet ble løst ved å ignorere instruksjoner for flytting av tekst.

  CVE-ID

  CVE-2014-1273: evad3rs

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV (2. generasjon og nyere)

  Virkning: Åpning av en skadelig PDF-fil kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det var en bufferoverflyt i håndteringen av JPEG2000-bilder i PDF-filer. Dette problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-1275: Felix Groebert fra Google Security Team

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV (2. generasjon og nyere)

  Virkning: Visning av en skadelig TIFF-fil kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det foreligger bufferoverflyt i libtiffs håndtering av TIFF-bilder. Problemet ble løst med ekstra validering av TIFF-bilder.

  CVE-ID

  CVE-2012-2088

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV (2. generasjon og nyere)

  Virkning: Visning av en skadelig JPEG-fil kan føre til avsløring av hukommelsesinnhold

  Beskrivelse: Det var et problem med tilgang til uinitialisert hukommelse i libjpegs håndtering av JPEG-markører, som førte til avsløring av hukommelsesinnhold. Dette problemet ble løst med ekstra validering av JPEG-filer.

  CVE-ID

  CVE-2013-6629: Michal Zalewski

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV (2. generasjon og nyere)

  Virkning: En lokal bruker kan forårsake at et system avsluttes uventet eller at vilkårlig kode utføres i kjernen

  Beskrivelse: Det var et problem med hukommelsestilgang utenfor grensene i funksjonen ARM ptmx_get_ioctl. Dette problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-1278: evad3rs

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV (2. generasjon og nyere)

  Virkning: En konfigurasjonsprofil kan bli skjult for brukeren

  Beskrivelse: En konfigurasjonsprofil med et langt navn kunne bli lastet inn i enheten men ikke vist i profilgrensesnittet. Problemet ble løst ved forbedret håndtering av profilnavn.

  CVE-ID

  CVE-2014-1282: Assaf Hefetz, Yair Amit og Adi Sharabani fra Skycure

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV (2. generasjon og nyere)

  Virkning: En person med fysisk tilgang til enheten kan forårsake utføring av vilkårlig kode i kjernemodus

  Beskrivelse: Det var et problem med ødelagt hukommelse i håndteringen av USB-meldinger. Dette problemet ble løst med ekstra validering av USB-meldinger.

  CVE-ID

  CVE-2014-1287: Andy Davis fra NCC Group

 • WebKit

  Tilgjengelig for: Apple TV (2. generasjon og nyere)

  Virkning: Besøk på et skadelig websted kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det er flere problemer med ødelagt hukommelse i WebKit. Disse problemene ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2013-2909: Atte Kettunen fra OUSPG

  CVE-2013-2926: cloudfuzzer

  CVE-2013-2928: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-5196: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-5197: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-5198: Apple

  CVE-2013-5199: Apple

  CVE-2013-5225: Google Chrome Security Team

  CVE-2013-5228: Keen Team (@K33nTeam) som arbeider ved HPs Zero Day Initiative

  CVE-2013-6625: cloudfuzzer

  CVE-2013-6635: cloudfuzzer

  CVE-2014-1269: Apple

  CVE-2014-1270: Apple

  CVE-2014-1289: Apple

  CVE-2014-1290: ant4g0nist (SegFault) fra HPs Zero Day Initiative, Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1291: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1292: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1293: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1294: Google Chrome Security Team

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV (2. generasjon og nyere)

  Virkning: Avspilling av en skadelig video kunne føre til at enheten sluttet å svare

  Beskrivelse: Det var et problem med null-dereferanse i håndteringen av MPEG-4-kodede filer. Dette problemet er løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2014-1280: rg0rd

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: