OS X Server: Administrere valg for Safari-programtillegg med en konfigurasjonsprofil

I Safari 6.1.2 og 7.0.2 kan du administrere valg for Safari-programtillegg med funksjonen for konfigurasjonsprofil i OS X Server.

Bruke Profile Manager i OS X Server til å opprette en Tilpassede innstillinger-entitet. Skriv inn navnet på preferansedomenet "com.apple.Safari" og legg til en ManagedPlugInPolicies-nøkkel som beskrevet nedenfor.

Nøkkel Type Innhold
ManagedPlugInPolicies Ordbok Informasjon om administrerte programtillegg er lagret i denne ordboken. Nøkkelen er programtilleggets pakkeidentifikator, og verdien er en ordbok med informasjon om programtillegget, beskrevet nedenfor.

Vanlige pakkeidentifikatorer for programtillegg er:
  • com.apple.QuickTime Plugin.plugin
  • com.oracle.java.JavaAppletPlugin
  • com.macromedia.Flash Player.plugin

 

Ordbok for programtillegg
Hver ordbok med informasjon om programtillegg kan inneholde følgende nøkler:

Nøkkel Type Verdi
PlugInFirstVisitPolicy Streng

Valgfri. Bestemmer kriteriene for programtillegget for første besøk på nettsteder som bruker dette programtillegget. Basert på disse kriteriene vil Safari tillate programtillegget å kjøre, blokkere programtillegget fra å kjøre, eller spørre brukeren om programtillegget skal få lov til å kjøre.


Følgende verdier kan godtas:

  • PlugInPolicyAsk = Spør
  • PlugInPolicyBlock = Blokker
  • PlugInPolicyAllowWithSecurityRestrictions = Tillat
  • PlugInPolicyAllowNoSecurityRestrictions = Tillat alltid
PlugInPreventPerSitePolicyChange Boolsk Valgfri. Hvis til stede og satt til true, kan ikke brukeren endre innstillinger for programtillegg for nettsteder definert under PlugInHostnamePolicies.
PlugInRunUnsandboxedOnFirstVisit Boolsk Valgfri. Hvis til stede og satt til true, kan et programtillegg kjøre i usikker modus ved førstegangs besøk på et nettsted. Standardverdien er false.
PlugInHostnamePolicies Matrise av ordbøker Valgfri. Denne matrisen lagrer innstillinger for individuelle nettsteder. Ordbokformatet for hvert nettsted er beskrevet nedenfor.

 

Nettstedordbok
Hver nettstedordbok kan inneholde følgende nøkler:

Nøkkel Type Verdi
PlugInHostname Streng Nettstedets vertsnavn.
PlugInPolicy Streng Bestemmer kriteriene for programtillegg ved besøk på dette nettstedet. Tillatte verdier er de samme som PlugInFirstVisitPolicy -nøkkelen beskrevet ovenfor.
PlugInRunUnsandboxed Boolsk Valgfri. Hvis til stede og satt til true, kan programtillegget kjøre i usikker modus. Standardverdien er false.

Lær mer

Du kan se et utdrag av innstillingene for Safari-programtillegget i kilden til dette utdraget av en konfigurasjonsprofil.

Publiseringsdato: