Lage og formatere koblinger i iBooks Author

Les om hvordan du lager koblinger, legger inn koblinger til andre deler av samme bok eller legger inn koblinger til andre bøker.

Lage en kobling

 1. Marker teksten eller bildet du vil bruke som kobling.
 2. Hvis Koblingsinspektør ikke er åpen, klikker du på Inspektør på verktøylinjen, og klikker deretter på Koblingsinspektør-knappen.
 3. Klikk på Hyperkobling i Koblingsinspektør.
 4. Velg «Aktiver som hyperkobling».
 5. Velg Nettside og skriv deretter inn koblingen i URL-feltet.

Du kan også legge inn koblinger til bilder eller til bestemte kapitler, avsnitt eller sidetall.

 

Legge inn koblinger til andre deler av samme bok i en HTML-widget

Koblinger til samme bok i en HTML-widget har et standardisert format: ibooks://#koblingstype(innholdsnummer).

 • ibooks://#: Alle koblinger i samme bok starter med ibooks://#
 • koblingstype: Typen innhold du kobler til (page, chapter eller figurtype)
 • innholdsnummer: Nummeret på innholdstypen du kobler til

Her er noen eksempler:

 • Hvis du skal koble til side 10, bruker du ibooks://#page(10)
 • Hvis du skal koble til kapittel 5, bruker du ibooks://#chapter(5)
 • Hvis du skal koble til kapittel 5, avsnitt 2, bruker du ibooks://#chapter(5.2)
 • Hvis du skal koble til Gallery-figur 2.2, bruker du ibooks://#gallery(2.2)
 • Hvis du skal koble til Review-figur 1.3, bruker du ibooks://#review(1.3)

Legge inn koblinger til en annen bok i Apple Books

Du må kjenne bokens ressurs-ID for å kunne koble til en annen bok i Apple Books. Du finner en boks ressurs-ID ved å gå til bokens iTunes-forhåndsvisningsside og sjekke nummeret i URL-en. Hvis URL-en for eksempel er https://itunes.apple.com/no/book/e.-o.-wilsons-life-on-earth/id888107968?mt=13, er ressurs-ID-en 888107968. En kobling til denne boken ville være ibooks://assetid/888107968.

Hvis den andre boken er laget med iBooks Author, kan du koble til et bestemt sted i boken ved å bruke formatet i avsnittet «Legge inn koblinger til andre deler av samme bok i en HTML-widget» ovenfor. Bare ta med ressurs-ID-en i koblingen. Her er noen eksempler:

 • ibooks://assetid/888107968#page(10)
 • ibooks://assetid/888107968#chapter(2)

Kobling til en bestemt del av en annen bok støttes bare for ikke-ePub-bøker som er laget med iBooks Author. Hvis du bruker ressurs-ID-en til en ePub og oppgir et sidetall, vil ePub-boken bli åpnet, men ikke på riktig side. Du kan også bruke koblinger som inkluderer ressurs-ID-en i andre apper, som Mail og iTunes U. Da vil koblingene bli åpnet i Apple Books.

Publiseringsdato: