Om sikkerhetsinnholdet i iOS 6.1.6

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i iOS 6.1.6.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Product Security.

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som henvisning til svakhetene, slik at man kan finne mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

iOS 6.1.6

 • Datasikkerhet

  Tilgjengelig for: iPhone 3GS, iPod touch (4. generasjon)

  Virkning: En angriper med en privilegert nettverksposisjon kan fange opp eller endre data i sesjoner som er beskyttet av SSL/TLS

  Beskrivelse: Secure Transport fikk ikke validert forbindelsens ekthet. Problemet ble løst ved å gjenopprette manglende valideringstrinn.

  CVE-ID

  CVE-2014-1266

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: