Sertifiseringer av USB-strømadaptere for iPad

Alle iPader leveres med en Apple USB-strømadapter som er sertifisert for å oppfylle nasjonale sikkerhetsstandarder i landene og regionene hvor iPad er tilgjengelig.

Mange av disse landene og regionene, inkludert USA, har tatt i bruk Safety of Information Technology Equipment-standarden, IEC/UL 60950-1. Finn ut mer om sertifiseringene for USB-strømadapterne for iPad.

iPad leveres med en 10 W, 12 W, 18 W eller 20 W strømadapter, avhengig av modell. Alle Apple USB-strømadapterne er beregnet på bruk med strømkilder på 100 V til 240 V vekselstrøm ved 50 Hz til 60 Hz. Finn mer informasjon om iPad-kompatibilitet med USB-strømadaptere.

Type A (flat design med parallelle blad) Apple 18 W og 20 W USB-C-strømadapteren samt USB-strømadapterne på 10 W og 12 W (med Type A AC-støpsel) er også i samsvar med IEC/UL 60950-1- og IEC/UL 62368-1-standardene for bruk med strømkilder som gir 115 V AC (vekselstrøm) ved 400 Hz.

Publiseringsdato: