Identifiser Mac Pro

Finn ut hvordan du finner serienummeret og annen informasjon som kan hjelpe deg med å identifisere Mac Pro.

Finne serienummeret, modellidentifikatoren og delenummer

Du kan finne serienummeret og andre identifikatorer for Mac Pro i macOS, på utsiden av datamaskinen og på emballasjen.

I vinduet «Om denne maskinen»

Med de fleste versjoner av macOS kan du finne serienummeret og modellinformasjonen til datamaskinen i vinduet Om denne maskinen.

Velg Apple-menyen () > Om denne maskinen. Vinduet som åpnes, viser datamaskinens modellnavn – for eksempel Mac Pro (sent 2013) – og serienummer. Deretter kan du bruke serienummeret til å sjekke alternativene dine for service og kundestøtte eller finne de tekniske spesifikasjonene for modellen din.

Du kan også bruke datamaskinens modellidentifikator til å få mer informasjon. Klikk på Systemrapport i vinduet «Om denne maskinen». I Systeminformasjon-vinduet som åpnes, finner du Modellidentifikator i delen Maskinvareoversikt. Deretter bruker du identifikatoren til å finne Mac Pro nedenfor.

På utsiden av Mac Pro-maskinen

Slå av Mac Pro-maskinen og koble fra alle tilkoblede kabler, slik at du trygt kan flytte den.

På Mac Pro (sent 2013) er serienummeret på undersiden av datamaskinen. På tidligere Mac Pro-modeller er serienummeret på bakpanelet på datamaskinen, under videoportene. 

På den originale produktemballasjen eller kvitteringen

Hvis du ennå har originalemballasjen til Mac Pro-maskinen, kan du finne serienummeret på strekkodeetiketten på esken.

Emballasjen viser også Apple-delenummeret – for eksempel ME253xx/A. Sammenlign dette nummeret med et i listen nedenfor for å finne Mac Pro-modellen din. 
I Apple-delenummer er «xx» før skråstreken variabler som varierer etter land eller område.

Serienummeret, modellnummeret og konfigurasjonsdetaljer for Mac Pro-maskinen kan også vises på kvitteringen eller fakturaen.

Mac Pro-modeller

Klikk på hver modell for å få tekniske spesifikasjoner.

2013

   


Mac Pro (sent 2013)

Modellidentifikator: 
MacPro6,1

Delenummer: 
ME253xx/A
MD878xx/A

2012

   


Mac Pro (midten av 2012)

Modellidentifikator:
MacPro5,1

Delenummer: 
MD770xx/A
MD771xx/A


Mac Pro Server (midten av 2012)

Modellidentifikator: 
MacPro5,1

Delenummer: 
MD772xx/A

2010

   


Mac Pro (midten av 2010)

Modellidentifikator: 
MacPro5,1

Delenummer: 
MC250xx/A
MC560xx/A
MC561xx/A


Mac Pro Server (midten av 2010)

Modellidentifikator: 
MacPro5,1

Delenummer: 
MC915xx/A

2009

   


Mac Pro (tidlig 2009)

Modellidentifikator: 
MacPro4,1

Delenummer: 
MB871xx/A
MB535xx/A

Publiseringsdato: