Arkivere dokumenter som en pakke eller en enkeltfil i Pages, Numbers eller Keynote

Med Pages, Numbers og Keynote kan du velge hvordan filer skal arkiveres for bedre kompatibilitet. 

Hvis du arbeider i Pages, Numbers eller Keynote og har opprettet en fil som er større enn 500 MB, vil appen du bruker yte bedre dersom du arkiverer filen som en pakke. En pakke er en samling med filer som Mac-maskinen leser som én fil. Som standard arkiverer disse versjonene av Pages, Numbers og Keynote automatisk filer på harddisken som enkeltfiler. 

Hvis du opplever problemer med ytelsen til en app, og du ikke har planer om å sende eller lagre dokumentet med en Internett-tjeneste annen enn iCloud, arkiverer du det som en pakke. Ellers er det best å arkivere det som en enkeltfil. 

Arkivere som pakke eller enkeltfil

Hvis du ikke bruker Apple File System (APFS), eller hvis du har en eldre versjon av Pages, Numbers eller Keynote, kan du se en melding når dokumentet er 500 MB eller større: 

 • Pages: «Vil du arkivere dette dokumentet som en pakke?»
   Varselmelding i Pages
 • Numbers: «Vil du arkivere dette regnearket som en pakke?»
   Varselmelding i Numbers
 • Keynote: «Vil du arkivere denne presentasjonen som en pakke?»
   Varselmelding i Keynote

Velg «Behold enkeltfil» hvis:

 • Du har tenkt å sende et dokument til en annen Internett-tjeneste enn iCloud, for eksempel iTunes U, Dropbox, Gmail eller et annet nettsted hvor du laster opp filer via nettleseren.

​Velg «Bruk pakke» hvis:

 • Du skal arkivere dokumentet på harddisken.
 • Du får roterende hjul eller dårlig ytelse når du redigerer dokumentet.

Du kan veksle mellom enkeltfiler og pakker når som helst. Åpne filen. Velg deretter Arkiv > Avansert > Endre filtype og marker filtypen du vil bruke.

Hvis pakken er skadet og ikke kan åpnes

Dokumenter som arkiveres som en pakke, kan iblant bli skadet når de lastes opp til en e-post- eller fildelingstjeneste i en nettleser. Du får denne varselmeldingen hvis du prøver å åpne filen:

Hvis du får denne meldingen, må du be eieren av filen om å arkivere den som en enkeltfil og sende den til deg.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: