Arkivere dokumenter som en pakke eller en enkeltfil i Pages, Numbers eller Keynote

Med Pages, Numbers og Keynote kan du velge hvordan filer skal arkiveres for bedre kompatibilitet. 

Hvis du arbeider i Pages, Numbers eller Keynote og har opprettet en fil som er større enn 500 MB, vil programmet du bruker, yte bedre dersom du arkiverer filen som en pakke. En pakke er en samling med filer som Macen leser som én fil. Som standard arkiverer disse versjonene av Pages, Numbers og Keynote automatisk filer på harddisken som enkeltfiler.

Hvis filmer ikke spilles av riktig i Keynote, lagrer du presentasjonen som en pakke i stedet for som en enkeltfil.

Hvis du opplever problemer med ytelsen til et program, og du ikke har planer om å sende eller lagre dokumentet med en internett-tjeneste annen enn iCloud, arkiverer du det som en pakke. Ellers er det best å arkivere det som en enkeltfil. 

Arkivere som pakke eller enkeltfil

Hvis du ikke bruker Apple File System (APFS), eller hvis du har en eldre versjon av Pages, Numbers eller Keynote, kan du se en melding når dokumentet er 500 MB eller større: 

 • Pages: «Vil du arkivere dette dokumentet som en pakke?»
   Varselmelding i Pages
 • Numbers: «Vil du arkivere dette regnearket som en pakke?»
   Varselmelding i Numbers
 • Keynote: «Vil du arkivere denne presentasjonen som en pakke?»
   Varselmelding i Keynote

Velg «Behold enkeltfil» hvis:

 • Du har tenkt å sende et dokument til en annen internett-tjeneste enn iCloud, for eksempel iTunes U, Dropbox, Gmail eller et annet nettsted hvor du laster opp filer via nettleseren.

​Velg «Bruk pakke» hvis:

 • Du skal arkivere dokumentet på harddisken.
 • Du får roterende hjul eller dårlig ytelse når du redigerer dokumentet.

Du kan veksle mellom enkeltfiler og pakker når som helst. Åpne filen. Velg deretter Arkiv > Avansert > Endre filtype, og marker filtypen du vil bruke.

Hvis pakken er skadet og ikke kan åpnes

Dokumenter som arkiveres som en pakke, kan iblant bli skadet når de lastes opp til en e-post- eller fildelingstjeneste i en nettleser. Du får denne varselmeldingen hvis du prøver å åpne filen:

Hvis du får denne meldingen, må du be eieren av filen om å arkivere den som en enkeltfil og sende den til deg.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: