GarageBand for iOS (v2.0): Slik velger du Inter-App Audio-apper

Ved bruk av Inter-App Audio i GarageBand kan du styre og ta opp lyd fra tredjeparts musikkapper direkte i en GarageBand-sang.

Valget for å bruke Inter-App Audio er bare tilgjengelig når minst én annen Inter-App Audio-app er installert på enheten. Når du skal velge en Inter-App Audio-app, åpner du Instrument-leseren og trykker på Inter-App Audio-apper:

 

Publiseringsdato: