Migrere fra innløsingskoder til lisensadministrering

Organisasjoner som deltar i Apple Business Manager, Apple School Manager eller voluminnkjøpsprogrammet, kan velge mellom to ulike distribusjonsmetoder for hver transaksjon: lisensadministrering eller innløsingskoder.

Med lisensadministrering beholder organisasjoner eierskap og kontroll over apper som er kjøpt via Apper og bøker eller voluminnkjøpsprogrammet. Organisasjonen kan tildele brukere, eller iOS 9-enheter, apper gjennom en løsning for administrering av mobile enheter eller Apple Configurator 2. Du kan også tilbakekalle eller tildele apper på nytt etter behov. Organisasjoner kan også tildele bøker ved hjelp av MDM, selv om brukeren beholder eierskapet til bøkene.

Alternativt kan organisasjonen bruke innløsingskoder for å overdra eierskapet til apper eller bøker til en brukers iTunes-konto.

Overføre innløsingskoder til lisensadministrering

Hvis du tidligere kjøpte innløsingskoder, kan du be om å få overføre disse kodene for bruk med lisensadministrering hvis kodene ikke er innløst eller ble innløst gjennom Apple Configurator 1.x.

Tidligere kjøpte innløsingskoder som er innløst av enkeltbrukere kan ikke overføres.

Vurder følgende før du bestemmer deg for om overføring av innløsingskoder til lisensadministrering vil fungere for organisasjonen:

  • Forsikre deg om at du vil at alle ikke-innløste koder eller koder som er innløst gjennom Apple Configurator 1.x, skal konverteres til lisensadministrering, før du ber om overføring. Hvis du velger overføring, må alle tidligere kjøpte koder overføres, og alle ikke-innløste koder blir deaktiverte etter at du konverterer til lisensadministrering. Hvis du har ikke-innløste koder i omløp i organisasjonen, kan du innløse dem, varsle brukere om at de ikke vil være tilgjengelige eller utsette overføringen til de har blitt innløst.
  • Hvis du bruker Apple Configurator til enheter som deles mellom brukere, bør du oppgradere enhetene til iOS 9 og Apple Configurator 2 før du overfører innløsingskodene. Da kan du tildele administrerte lisenser direkte til enheter.

Overføringen fra innløsingskoder til lisensadministrering er permanent og kan ikke reverseres.

Systemkrav

  • Lisensadministrering krever en MDM-løsning. Påse at du har en MDM-løsning på plass og at den er koblet til VPP-kontoen din, før du ber om overføring. Profile Manager i OS X Server støtter lisensadministrering for brukere og enheter. Apple Configurator 2 støtter lisensadministrering for enheter. For andre MDM-løsninger må du undersøke med MDM-leverandøren.
  • Lisensadministrering krever iOS 7 eller nyere, eller OS X Mavericks v10.9 eller nyere.
  • Enhetsbasert tildeling av apper krever iOS 9 eller OS X El Capitan.

Be om overføring

Hvis du har gjennomgått kravene og vil migrere fra innløsingskoder til lisensadministrering for alle tidligere kjøp foretatt med VPP-kontoen din, kan du sende inn forespørselen din med forespørselsskjemaet for bedrifts- eller utdanningsstøtte på Internett. Velg «Migrate redemption codes to managed distribution» (overfør innløsingskoder til lisensadministrering) i menyen øverst på skjemaet.

Publiseringsdato: