Migrere fra innløsingskoder til lisensadministrering

Organisasjoner som deltar i Apple Business Manager, Apple School Manager eller voluminnkjøpsprogrammet, kan velge mellom to ulike distribusjonsmetoder for hver enkelt transaksjon: lisensadministrering eller innløsingskoder.

Med lisensadministrering beholder organisasjoner eierskap og kontroll over apper som er kjøpt via Apper og bøker eller voluminnkjøpsprogrammet. Organisasjonen kan tildele apper til brukere eller til iOS-enheter gjennom en løsning for administrering av mobilenheter eller Apple Configurator 2. Du kan også tilbakekalle eller tildele apper på nytt etter behov. Organisasjoner kan også tildele bøker ved hjelp av Mobile Device Management, selv om brukeren beholder eierskapet til bøkene.

Alternativt kan organisasjonen bruke innløsingskoder for å overdra eierskapet til apper eller bøker til en brukers iTunes-konto.

Overføre innløsingskoder til lisensadministrering

Hvis du tidligere har kjøpt innløsingskoder, kan du be om å få overføre disse for bruk med lisensadministrering såfremt kodene ikke er innløst eller de ble innløst gjennom Apple Configurator 1.x.

Tidligere kjøpte innløsingskoder som er innløst av enkeltbrukere kan ikke overføres.

Vurder følgende før du bestemmer deg for om overføring av innløsingskoder til lisensadministrering vil fungere for organisasjonen:

  • Forsikre deg om at du vil at alle ikke-innløste koder eller koder som er innløst gjennom Apple Configurator 1.x, skal konverteres til lisensadministrering, før du ber om overføring. Hvis du velger overføring, må alle tidligere kjøpte koder overføres, og alle ikke-innløste koder blir deaktiverte etter at du konverterer til lisensadministrering. Hvis du har ikke-innløste koder i omløp i organisasjonen, kan du innløse dem, varsle brukere om at de ikke vil være tilgjengelige eller utsette overføringen til de har blitt innløst.
  • Hvis du bruker Apple Configurator til enheter som deles mellom brukere, bør du oppgradere enhetene til iOS 9 og Apple Configurator 2 før du overfører innløsingskodene. Da kan du tildele administrerte lisenser direkte til enheter.

Overføringen fra innløsingskoder til lisensadministrering er permanent og kan ikke reverseres.

Systemkrav

  • Lisensadministrering krever en MDM-løsning. Før du ber om overføring, må du sjekke at en MDM-løsning er på plass, og at den er knyttet til kontoen din for voluminnkjøpsprogrammet. Profile Manager i OS X Server støtter lisensadministrering for brukere og enheter. Apple Configurator 2 støtter lisensadministrering for enheter. Informasjon om andre MDM-løsninger er tilgjengelig fra leverandøren av den aktuelle løsningen.
  • Lisensadministrering krever iOS 7 eller nyere, eller OS X Mavericks v10.9 eller nyere.
  • Enhetsbasert tildeling av apper krever iOS 9 eller OS X El Capitan.

Be om overføring

Hvis du har gjennomgått kravene og vil migrere fra innløsingskoder til lisensadministrering for alle tidligere kjøp foretatt med kontoen din, kan du sende inn forespørselen ved hjelp av skjemaet for forespørsler om støtte for bedrifter og utdanningsinstitusjoner på nettet. Velg «Annet» i «Fortell oss om problemet»-menyen.

Publiseringsdato: