Migrere fra innløsingskoder til lisensadministrering

Organisasjoner som deltar i Apple Business Manager eller Apple School Manager, kan velge mellom to ulike distribusjonsmetoder for hver enkelt transaksjon: lisensadministrering eller innløsningskoder.

Med lisensadministrering beholder organisasjoner eierskap og kontroll over apper som er kjøpt gjennom Apper og bøker. Organisasjonen kan tildele apper til brukere eller til iOS-enheter gjennom en løsning for administrering av mobilenheter eller Apple Configurator. Du kan også tilbakekalle eller tildele apper på nytt etter behov. Organisasjoner kan også tildele bøker ved hjelp av MDM (Mobile Device Management), selv om brukeren beholder eierskapet til bøkene.

Alternativt kan organisasjonen bruke innløsingskoder for å overdra eierskapet til apper eller bøker til en brukers iTunes-konto.

Overføre innløsingskoder til lisensadministrering

Hvis du tidligere har kjøpt innløsningskoder, kan du be om å få overføre disse kodene for bruk med lisensadministrering såfremt kodene ikke er innløst.

Tidligere kjøpte innløsingskoder som er innløst av enkeltbrukere kan ikke overføres.

Hvis du velger overføring, må alle tidligere kjøpte koder overføres, og alle ikke-innløste koder blir deaktiverte etter at du konverterer til lisensadministrering. Hvis du har ikke-innløste koder i omløp i organisasjonen, kan du innløse dem, varsle brukere om at de ikke vil være tilgjengelige eller utsette overføringen til de har blitt innløst.

Overføringen fra innløsingskoder til lisensadministrering er permanent og kan ikke reverseres.

Systemkrav

Lisensadministrering krever en MDM-løsning. Før du ber om overføring, må du sjekke at en MDM-løsning er på plass, og at den er knyttet til Apper og bøker-kontoen din. Apple Business Essentials støtter lisensadministrering til brukere eller enheter. Apple Configurator for Mac støtter lisensadministrering til enheter. Informasjon om andre MDM-løsninger er tilgjengelig fra leverandøren av den aktuelle løsningen.

Be om overføring

Hvis du har gjennomgått kravene og vil migrere fra innløsingskoder til lisensadministrering for alle tidligere kjøp foretatt med kontoen din, kan du sende inn forespørselen ved hjelp av skjemaet for forespørsler om støtte for bedrifter og utdanningsinstitusjoner på nettet. Velg «Annet» i «Fortell oss om problemet»-menyen.

Publiseringsdato: