Om sikkerhetsinnholdet i iOS 7.0.3

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i iOS 7.0.3.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Product Security.

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som henvisning til svakhetene, slik at man kan finne mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

iOS 7.0.3

 • Kodelås

  Tilgjengelig for: iPhone 4 og nyere

  Virkning: En person med fysisk tilgang til enheten, kan være i stand til å ringe til hvilket som helst nummer

  Beskrivelse: Det var en NULL-dereferanse på låseskjermen som ville forårsake at den omstartet hvis nødanropsknappen ble trykt mens et varsel ble dratt og mens kameraruten var delvis synlig. Mens låseskjermen omstartet kunne ikke ringeren hente låseskjermtilstand og antok at enheten var ulåst, og tillot slik anrop til andre numre enn nødnumre. Dette problemet ble løst ved å unngå NULL-dereferansen.

  CVE-ID

  CVE-2013-5144 : Dany Lisiansky

 • Kodelås

  Tilgjengelig for: iPhone 4 og nyere

  Virkning: Tidsforsinkelsen for feil kodeforsøk kan forbigås

  Beskrivelse: Ved retur til kodelåsen fra Phone-appen er kodeinnskrivingsvisningen noen ganger synlig når den ikke skulle være det, og kan derfor nås selv om iPhone har blitt deaktivert på grunn av for mange forsøk med feil kode. Dette problemet ble løst ved å oppdatere synligheten av kodeinnskrivingsvisningen ved tilstandsendringer.

  CVE-ID

  CVE-2013-5162 : Tomer og Mor

 • Telefon

  Tilgjengelig for: iPhone 4 og nyere

  Virkning: Det er mulig at en person med fysisk tilgang til enheten kan ringe vilkårlige kontakter

  Beskrivelse: Det var race-tilstander i telefonappen på låseskjermen. I ulike tilstander kan telefonappen tillate tilgang til Kontakter-ruten. Dette problemet ble løst ved å hindre denne visningen av Kontakter-ruten mens telefonen er låst.

  CVE-ID

  CVE-2013-5164 : Dany Lisiansky

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: