Om sikkerhetsinnholdet i Apple Remote Desktop 3.5.4.

Lær om sikkerhetsinnholdet i Apple Remote Desktop 3.5.4.

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i Apple Remote Desktop 3.5.4.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen for Apple Product Security under Slik bruker du PGP-nøkkelen for Apple Product Security.

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som henvisning til svakhetene, slik at man kan finne mer informasjon.

Hvis du vil lese mer om andre sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

Apple Remote Desktop 3.5.4

 • Apple Remote Desktop

  Tilgjengelig for: Apple Remote Desktop 3.0 og nyere

  Virkning: En ekstern angriper kan være i stand kjøre vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var en formatstrengsårbarhet i hvordan Remote Desktop håndterte VNC-brukernavnet.

  CVE-ID

  CVE-2013-5135: SilentSignal som arbeider med iDefense VCP

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: