OS X Mavericks: Bruke avanserte Active Directory-valg i en konfigurasjonprofil

En konfigurasjonsprofil kan brukes til å konfigurere OS X for tilkobling til et Active Directory-domene (AD).

I OS X Mavericks kan avanserte AD-valg som er tilgjengelig via Katalogverktøy eller kommandolinjeverktøyet dsconfigad, også angis ved bruk av en konfigurasjonprofil.

  1. Start med en OS X Directory-entitet, opprettet i Profilhåndtering.
  2. Arkiver og last ned profilen, slik at du kan redigere den manuelt.

Følgende AD-konfigurasjonsnøkler kan legges til i Directory-entiteten, av typen com.apple.DirectoryService.managed. Vær oppmerksom på at noen innstillinger bare vil bli angitt hvis den tilhørende flaggnøkkelen er satt til «true». For eksempel må ADPacketEncryptFlag være satt til «true» for at ADPacketEncrypt-nøkkelen skal kunne settes til «enable».

Nøkkel Type Beskrivelse
HostName streng Active Directory-domenet som skal tilkobles
UserName streng Brukernavnet til kontoen som brukes til tilkobling av domenet
Password streng Passordet til kontoen som brukes til tilkobling av domenet
ADOrganizationalUnit streng Organisasjonsenheten (OU) der det tilkoblende datamaskinobjektet blir lagt til
ADMountStyle streng Hjem-nettverksprotokoll som skal brukes: «afp» eller «smb»
ADCreateMobileAccountAtLoginFlag boolsk Aktiver eller deaktiver ADCreateMobileAccountAtLogin-nøkkelen
ADCreateMobileAccountAtLogin boolsk Opprett en mobil konto ved pålogging
ADWarnUserBeforeCreatingMAFlag boolsk Aktiver eller deaktiver ADWarnUserBeforeCreatingMA-nøkkelen
ADWarnUserBeforeCreatingMA boolsk Advar brukeren før en mobil konto opprettes
ADForceHomeLocalFlag boolsk Aktiver eller deaktiver ADForceHomeLocal-nøkkelen
ADForceHomeLocal boolsk Tving gjennom lokal Hjem-mappe
ADUseWindowsUNCPathFlag boolsk Aktiver eller deaktiver ADUseWindowsUNCPath-nøkkelen
ADUseWindowsUNCPath boolsk Bruk UNC-bane fra Active Directory til å utlede Hjem-plassering i nettverket
ADAllowMultiDomainAuthFlag boolsk Aktiver eller deaktiver ADAllowMultiDomainAuth-nøkkelen
ADAllowMultiDomainAuth boolsk Tillat godkjenning fra ethvert domene i skogen
ADDefaultUserShellFlag boolsk Aktiver eller deaktiver ADDefaultUserShell-nøkkelen
ADDefaultUserShell streng Standardskall for bruker, f.eks. /bin/bash
ADMapUIDAttributeFlag boolsk Aktiver eller deaktiver ADMapUIDAttribute-nøkkelen
ADMapUIDAttribute streng Tilordne UID til attributt
ADMapGIDAttributeFlag boolsk Aktiver eller deaktiver ADMapGIDAttribute-nøkkelen
ADMapGIDAttribute streng Tilordne bruker-GID til attributt
ADMapGGIDAttributeFlag boolsk Aktiver eller deaktiver ADMapGGIDAttributeFlag-nøkkelen
ADMapGGIDAttribute streng Tilordne gruppe-GID til attributt
ADPreferredDCServerFlag boolsk Aktiver eller deaktiver ADPreferredDCServer-nøkkelen
ADPreferredDCServer streng Foretrekk denne domenetjeneren
ADDomainAdminGroupListFlag boolsk Aktiver eller deaktiver ADDomainAdminGroupList-nøkkelen
ADDomainAdminGroupList matrise av strenger Tillat administrasjon av angitte Active Directory-grupper
ADNamespaceFlag Boolsk Aktiver eller deaktiver ADNamespace-nøkkelen
ADNamespace streng Angi navngivingsregler for primær brukerkonto: «forest» eller «domain», «domain» er standard
ADPacketSignFlag boolsk Aktiver eller deaktiver ADPacketSign-nøkkelen
ADPacketSign streng Pakkesignering: «allow», «disable» eller «require», «allow» er standard
ADPacketEncryptFlag boolsk Aktiver eller deaktiver ADPacketEncrypt-nøkkelen
ADPacketEncrypt streng Pakkekryptering: «allow», «disable», «require» eller «ssl», «allow» er standard
ADRestrictDDNSFlag boolsk Aktiver eller deaktiver ADRestrictDDNS-nøkkelen
ADRestrictDDNS matrise av strenger Begrens Dynamic DNS-oppdateringer til de angitte grensesnittene (f.eks. en0, en1, osv.)
ADTrustChangePassIntervalDaysFlag boolsk Aktiver eller deaktiver ADTrustChangePassIntervalDays-nøkkelen
ADTrustChangePassIntervalDays tall Hvor ofte kreves endring av datamaskinens godkjenning av kontopassord i dager, «0» er deaktivert

Hvis du vil se en prøve på avanserte Active Directory-innstillinger, kan du ta en titt på kildekoden til dette eksempelet på en konfigurasjonsprofil.

Metoder som støttes for installering av profiler med avansert Active Directory-konfigurasjonsnøkkel:

  • Dobbeltklikk på filen .mobileconfig via Finder.
  • Utfør /usr/bin/profiles via Terminal.
  • Bruk System Image Utility og legg til handlingen «Legg til konfigurasjonsprofiler» i en egendefinert NetRestore- eller NetInstall-arbeidsflyt for oppretting av diskfiler.

Avanserte Active Directory-konfigurasjoner kan ikke distribueres direkte via Profilhåndtering.

Publiseringsdato: