Endre fontstørrelsenpå iPhone, iPad og iPod touch

Du kan endre fontstørrelsen i Mail, Kontakter, Kalender, Telefon, Notater og andre apper som støtter dynamisk skrift.

Endre fontstørrelsen

  1. Gå til Innstillinger > Skjerm og lysstyrke, og velg deretter Tekststørrelse.
  2. Dra skyveknappen for å velge ønsket fontstørrelse.

Gjør fonten enda større

  1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet, og velg deretter Skjerm og tekststørrelse.
  2. Trykk på Større tekst for å få større fontalternativer.
  3. Dra skyveknappen for å velge ønsket fontstørrelse.

Hvis teksten blir for stor, kan det være vanskelig å trykke på knapper eller andre funksjoner i apper. Gå tilbake til innstillingene og juster fontstørrelsen etter behov.

Finn ut mer

Hvis du vil finne ut mer om tilgjengelighetsfunksjonene og hvordan du bruker hver enkelt, kan du se i tilgjengelighetsdelen av brukerhåndboken for iOS-enheten din.

Publiseringsdato: