Slik bruker du Internett-programtillegg i Safari for Mac

Bruk programtillegg når du trenger dem, se hvilke som er installert, og sjekk når nettsteder har lov til å bruke dem.

Safari er optimalisert for innhold som bruker nettstandarden HTML5 for å laste nettsider raskere, spare strøm og styrke sikkerhet er. Safari foretrekker det innholdet når nettsider lastes inn.

Noen nettsteder krever programtillegg som Flash eller Java for å vise videoer, animasjoner og annet proprietært innhold. Du kan installere slike programtillegg og så bruke Safari til å slå dem på for de nettsidene du besøker. Når du slår på et programtillegg, forblir det aktivt så lenge du bruker programtillegget jevnlig på en hvilken som helst nettside.

Slå på programtillegg

Når du besøker en nettside som krever programtillegg for å vise innhold, vil du kunne se en plassholder der innholdet skulle ha vært. Plassholderen vil kanskje si at programtillegget manglet, at du må klikke på den for å bruke programtillegget, eller at programtillegget er blokkert, utdatert eller underlagt et sikkerhetsvarsel. Klikk på plassholderen for å lese mer. 

Plassholder: Klikk for å bruke Flash

Hvis programtillegget er installert, vil Safari kanskje spørre deg om du vil bruke programtillegget én gang eller hver gang du besøker nettsiden:

Vil du bruke Flash på ‘eksempel.com’?

 • Bruk én gang: Safari bruker programtillegget til å vise innhold på dette nettstedet under dette besøket. Neste gang du besøker nettstedet, spør Safari deg igjen.
 • Bruk hver gang: Safari bruker programtillegget til å vise innhold på dette nettstedet og programtillegget forblir slått på så lenge du besøker nettstedet jevnlig.
 • Avbryt: Safari bruker ikke programtillegget til å vise innhold på dette nettstedet under dette besøket. Neste gang du besøker nettstedet, spør Safari deg igjen.

Safari vil kanskje spørre deg om du ønsker å stole på nettstedet for bruk av programtillegget:

Dialog: Vil du stole på nettstedet?

 • Stol på: Safari lar nettstedet bruke programtillegget og spør ikke igjen.
 • Ikke nå: Safari lar ikke nettstedet bruke programtillegget denne gangen, men spør igjen neste gang du besøker det.
 • Ikke for dette nettstedet: Safari lar ikke nettstedet bruke programtillegget – verken nå eller i fremtiden.

Tillatt eller blokker nettsteder fra å bruke programtillegg

Velg Safari > Valg, og klikk så på Sikkerhet.

For å slå av alle programtillegg for alle nettsteder avmarkerer du Tillat programtillegg. Nettsteder som krever et programtillegg vil kanskje ikke fungere skikkelig, kan vise en plassholder i stedet for programtilleggsinnholdet, eller kan be deg om å installere programtillegget.

Sikkerhetspanel

For å vise de installerte programtilleggene dine, eller slå av spesifikke programtillegg for alle nettsteder, klikker du på knappen Innstillinger for programtillegg, og avmarkerer avkryssingsboksen for det programtillegget:

Panelet Innstillinger for programtillegg

Du kan også konfigurere et programtillegg for spesifikke nettsteder, uansett om nettstedet krever programtillegget eller ikke:

Panelet Innstillinger for programtillegg

Her ser du nettsteder som er åpne eller tidligere konfigurert for å bruke programtillegget. Bruk hurtigmenyer til å konfigurere en blokkeringspolicy for hvert nettsted:

 • Spør: Safari spør deg før nettstedet får bruke programtillegget.

 • Av: Safari prøver å laste inn innholdet uten å bruke programtillegget. Hvis nettstedet krever programtillegget, blokkerer Safari programtillegget og viser kanskje en plassholder i stedet for programtilleggsinnholdet.

 • : Safari lar nettstedet bruke programtillegget, med mindre Apple bruker Filkarantene til å blokkere programtillegget av sikkerhetsgrunner (eksempel).

For å få flere alternativet kan du holde nede Option-knappen og klikke på hurtigmenyen:

 • Aktiver sikkerhetsbeskyttelse: Safari lar nettstedet bruke programtillegget selv når Apple bruker Filkarantene for å blokkere det. Dette er en sikkerhetsrisiko, så ikke velg det med mindre du stoler på nettstedet. I Safari 10 vises denne innstillingen kun hvis programtillegget er blokkert.

 • Kjør i sikkerhetsmodus: Hvis du lar programtillegget kjøre i sikkerhetsmodus, lar Safari nettstedet bruke programtillegget og kjører Mac-ens innebygde sikkerhetskontroller for skadelig programvare. Hvis du kjører i sikkerhetsmodus, lar Safari nettstedet bruke programtillegget, men det kjøre ikke sikkerhetskontroller for skadelig programvare. Dette er en sikkerhetsrisiko, så ikke deaktiver sikkerhetsmodus med mindre du stoler på nettstedet og ikke har noen annen måte å vise innholdet på.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: