Få tilgang til utkast på en Exchange-konto på iPhone, iPad eller iPod touch

Du finner meldingsutkastene dine i Utkast-mappen på iPhone, iPad eller iPod touch.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Med iOS 10 og Exchange ActiveSync (EAS) versjon 16 og nyere, synkroniserer Microsoft Exchange-tjeneren meldingsutkast på iPhone, iPad og iPod touch.

Utkast-mappen er øverst på listen over mapper i Mail. I denne mappen kan du finne meldingsutkast som du har opprettet og lagret. Når du bruker Exchange-kontoen din kan du redigere og sende disse utkastene fra alle enhetene eller datamaskinene dine. 

iOS 9 støtter Exchange ActiveSync (EAS) versjon 16, men inkluderer ikke synkronisering av meldingsutkast.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: