Bruke flere skjermer med Mac Pro (sent 2013)

Lær hvordan du kobler til flere skjermer (som dataskjermer, TV-er og projektorer) til Mac Pro (sent 2013) via Thunderbolt-, Mini DisplayPort- og HDMI-tilkoblinger.

Skjermkonfigurasjoner du kan bruke med Mac Pro (sent 2013)

Du kan koble til opptil seks av følgende skjermer som er riktig konfigurert, til Mac Pro (sent 2013). 

  • Seks Apple Thunderbolt-skjermer (27-tommers), Apple LED Cinema-skjermer (27-tommers) eller Mini DisplayPort-skjermer fra tredjepart.
  • Tre 4K-skjermer: To tilkoblet via Mini DisplayPort og én tilkoblet via HDMI.
  • Én 4K Ultra HD-TV eller 4K-skjerm via HDMI og fire Apple Thunderbolt-skjermer (27-tommers), Apple LED Cinema-skjermer (27-tommers) eller Mini DisplayPort-skjermer fra tredjepart.
  • To HDMI-enheter (HD eller 4K): Én tilkoblet via HDMI og én tilkoblet via Mini DisplayPort med en HDMI-adapter.
  • Seks DVI-skjermer. Denne konfigurasjonen krever en aktiv DVI-adapter

Se Bruke 4K-skjermer og Ultra HD-TV sammen med Mac-maskinen for å finne en liste over 4K-skjermer som fungerer med Mac Pro.

Når du kobler til skjermene, må du passe på at du bruker en støttet konfigurasjon ved å koble dem til HDMI- og Thunderbolt-portene på Mac Pro.Koble skjermer til forskjellige Thunderbolt-busser når det er mulig (se figur nedenfor). Ikke koble mer enn to skjermer til én buss. Dette betyr at hvis du bruker HDMI-porten, må du forsikre deg om at du bruker bare én av de to nederste Thunderbolt-portene (Buss 0).

 

Når du starter Mac Pro, vil én tilkoblet skjerm tennes først. Eventuelle andre tilkoblede skjermer viser et bilde etter at Mac-maskinen er ferdig med oppstarten. Hvis én eller flere skjermer ikke viser noe bilde etter at oppstarten er fullført, må du kontrollere at skjermene og eventuelle skjermadaptere er riktig koblet til.

Hvis du bruker Windows på Mac-maskinen med Boot Camp, er det andre spesifikasjoner for tilkobling av flere skjermer.

Bruke mer enn én 4K Ultra HD-TV

Du kan koble en 4K Ultra HD-TV til HDMI-porten, og en 4K Ultra HD-TV til en Thunderbolt-port. Bruk en HDMI-adapter som er i samsvar med High Speed HDMI-kabelstandarden. Undersøk hos kabelprodusenten for å finne ut om den støtter denne standarden. Ikke bruk Thunderbolt-buss 0 til å koble til denne tilleggsenheten hvis du allerede har koblet til en 4K Ultra HD-TV til HDMI-porten.

Bruke skjermrotasjon og skalering med en 4K Ultra HD-TV eller 4K-skjerm

Skalering og skjermrotasjon støttes for 4K Ultra HD-TV-er eller 4K-skjermer som er koblet til Mac Pro via HDMI-porten. Noen 4K-skjermer fungerer kanskje ikke med skjermrotasjon når skjermen er satt i MST-modus (multi-stream). Hvis dette skjer, bruker du skjermen i SST-modus (single-stream) i stedet.

Koble til en DVI-skjerm

Mac Pro (sent 2013) støtter DVI-skjermer ved bruk av Mini DisplayPort til DVI-adaptere. Bruk en Single-Link DVI-adapter som Apple Mini DisplayPort til DVI-adapter for DVI-skjermer med en oppløsning på opp til 1920x1200. Bruk en Dual-Link DVI-adapter som Apple Mini DisplayPort til Dual-Link DVI-adapter for oppløsninger opp til 2560x1600.

Mac Pro (sent 2013) støtter totalt to Single-Link DVI-skjermer. Hvis du kobler til en tredje DVI-skjerm med en passiv adapter eller en skjerm via HDMI, vil det føre til at én av de tre skjermene blir inaktiv.

Koble til mer enn to DVI- eller HDMI-skjermer

Mac Pro støtter totalt to DVI- eller HDMI-skjermer når de kobles til via den innebygde HDMI-porten eller ved bruk av Apple Mini DisplayPort til DVI-adapteren. Hvis du skal koble til flere DVI-skjermer, bruker du en aktiv DVI-adapter som Apple Mini DisplayPort til Dual-Link DVI-adapteren. Du kan koble til opptil seks DVI-skjermer med aktiv adapter. Dette krever en strømforsynt USB-hub siden Mac Pro har fire USB-porter og du trenger seks USB-porter for å koble til Dual-Link DVI-adapterne.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: