Slå på skjult teksting og undertekster i iTunes for Windows

Du kan slå på og tilpasse skjult teksting og undertekster i iTunes for Windows for å lese dialog i en video.

Hvis videoen du ser på, inkluderer skjult teksting og undertekster, kan du finne dem i Lyd og undertekster-menyen:

 1. Flytt pekeren over videoen.
 2. Klikk på snakkeboblesymbolet snakkeboblesymbol.
 3. Velg alternativene for undertekst du vil bruke.
  alternativer for undertekst i Windows

Angi valg for teksting og undertekster

Hvis du vil at videoer skal bruke teksting eller underteksting for døve og hørselshemmede som standard:

 1. Hold nede Ctrl- og B-tastene på tastaturet for å åpne menylinjen i iTunes. Les mer om menyene i iTunes for Windows.
 2. Velg iTunes > Valg.
 3. Klikk på Avspilling-fanen.
 4. Velg «Foretrekk skjult teksting og SDH» for å slå på skjult teksting og undertekster for døve og hørselshemmede (SDH).

Tilpasse skjult teksting og undertekster

Du kan tilpasse stilen på undertekstene eller den skjulte teksten slik at de passer bedre til behovene dine:

 1. Hold Ctrl- og B-tastene på tastaturet nede for å åpne menylinjen i iTunes. Les mer om menyene i iTunes for Windows.
 2. Velg iTunes > Valg.
 3. Klikk på Avspilling-fanen.
 4. Klikk på Konfigurer til høyre for Stil for skjult teksting.
 5. Velg en av de forhåndsdefinerte stilene, eller lag din egen stil ved å klikke på Ny. Du kan endre font, skriftstørrelse og farge på teksten samt farge og gjennomsiktighet på bakgrunnen. Den nye stilen din forhåndsvises øverst i vinduet.
 6. Klikk på OK for å arkivere valgene. iTunes bruker denne stilen som standardstil for skjult teksting og undertekster i iTunes-videoavspilling.

Les mer

Det er ikke alle videoer som inkluderer spor for skjult teksting eller teksting. Se dokumentasjonen til videoen du bruker for å finne ut om den inkluderer disse funksjonene.

Enkelte nettsteder og apper fra tredjeparter har tilpassede tekstingkontroller for videoer. Hvis du ikke ser kontroller for teksting når du viser en video fra et nettsted, ser du i dokumentasjonen eller kontakter eieren av nettstedet eller apputvikleren for å få mer informasjon.

Du kan også slå på skjult teksting og undertekster på andre enheter med fremgangsmåten nedenfor:

Les om hvordan du finner innhold med skjult teksting og undertekster i iTunes Store.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: