Sikkerhetskopidisker du kan bruke med Time Machine

Time Machine kan sikkerhetskopiere til en ekstern lagringsenhet som er koblet til Macen eller en støttet AirPort-basestasjon. Det kan også sikkerhetskopiere til en Mac eller NAS på nettverket ditt.

En ekstern stasjon som er koblet til Macen

Time Machine kan sikkerhetskopiere til en ekstern stasjon som er koblet til en USB-, Thunderbolt- eller FireWire-port på Macen.

En ekstern stasjon som er koblet til en AirPort Extreme-basestasjon (802.11ac) eller AirPort Time Capsule

Time Machine kan sikkerhetskopiere til en ekstern USB-stasjon som er koblet til en AirPort Extreme-basestasjon (802.11ac-modell) eller AirPort Time Capsule.

 1. Kontroller at USB-stasjonen er formatert for Time Machine.
 2. Koble stasjonen til en USB-port på AirPort-basestasjonen, og slå den på.
 3. Åpne AirPort-verktøy, velg basestasjonen, og klikk på Rediger for å vise innstillingene.
 4. Klikk på Disker-fanen i innstillingsvinduet.
 5. Velg sikkerhetskopidisken fra listen med partisjoner, og velg deretter «Aktiver fildeling»: 
 6. Hvis mer enn én bruker på nettverket skal sikkerhetskopiere til denne stasjonen med Time Machine, kan du bruke lokalmenyen Sikre delte disker for å påse at de bare kan se sine egne sikkerhetskopier, ikke dine. Velg «Med kontoer» fra menyen, og klikk på Legg til (+)-knappen for å legge til brukere.
 7. Klikk på Oppdater for å starte basestasjonen på nytt og ta i bruk innstillingene.

AirPort Time Capsule

Time Machine kan sikkerhetskopiere til den innebygde harddisken til en AirPort Time Capsule på nettverket.

En Mac som er delt som et Time Machine-sikkerhetskopieringsmål

Hvis du vil bruke en annen Mac på nettverket som et Time Machine-sikkerhetskopieringsmål, følger du denne fremgangsmåten på den andre Macen:

 1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg, og klikk deretter på Deling.
 2. Velg Fildeling fra listen med tjenester til venstre.
 3. Kontroll-klikk på mappen du vil bruke til Time Machine-sikkerhetskopier, fra listen med Delte mapper til høyre. 
 4. Velg Avanserte valg fra snarveismenyen som åpnes.
 5. Velg «Del som mål for Time Machine-sikkerhetskopier» fra Avanserte valg-dialogvinduet.

Når du konfiguerer Time Machine på andre Macer, skal du nå kunne velge den delte mappen som en sikkerhetskopidisk.

En NAS-enhet (Network-attached storage) som støtter Time Machine over SMB

Mange tredjeparts NAS-enheter støtter Time Machine over SMB. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese dokumentasjonen for NAS-enheten din.
 

Slik formaterer du en disk for Time Machine

Time Machine støtter alle Mac OS Extended-formater (journalførte) og Xsan-formater. Hvis disken ikke bruker riktig format, ber Time Machine deg automatisk om å slette den når du kobler den til Macen: 

slett disk-melding

Hvis du må slette stasjonen manuelt, kan du bruke Diskverktøy-appen til å slette med Mac OS Extended-formatet (journalført).

Time Machine kan ikke sikkerhetskopiere til en iOS-enhet eller en disk som er formatert for Windows. Og hvis disken bruker partisjonstypen Master Boot Record (MBR), er det mulig at enkelte partisjoner ikke vil være tilgjengelige for bruk med Time Machine.

Publiseringsdato: