Sikkerhetskopidisker du kan bruke med Time Machine

Time Machine kan sikkerhetskopiere enkelte eksterne lagringsenheter som er koblet til Macen eller som er tilgjengelige på nettverket ditt.


en ekstern stasjon som er koblet til Macen

Time Machine kan sikkerhetskopiere til en ekstern stasjon som er koblet til en USB-, Thunderbolt- eller FireWire-port på Macen. Hvis disken ikke bruker riktig format, ber Time Machine deg om å slette den. 


En NAS-enhet (Network-attached storage) som støtter Time Machine over SMB

Mange tredjeparts NAS-enheter støtter Time Machine over SMB. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese dokumentasjonen for NAS-enheten din. 


En Mac som er delt som et Time Machine-sikkerhetskopieringsmål

Hvis du vil bruke en annen Mac på nettverket som et Time Machine-sikkerhetskopieringsmål, følger du denne fremgangsmåten på den andre Macen:

 1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg, og klikk deretter på Deling.
 2. Velg Fildeling fra listen med tjenester til venstre.
 3. Fra listen Delte mapper til høyre, klikker du på Legg til-knappen (+) og velger en mappe til Time Machine-sikkerhetskopier.
 4. Kontroll-klikk på mappen du la til, og velg deretter Avanserte valg fra hurtigmenyen som vises.
  Alternativer for Delte mapper under Systemvalg for deling i macOS
 5. Velg «Del som mål for Time Machine-sikkerhetskopier» fra Avanserte valg-dialogvinduet.

Når du konfigurerer Time Machine på andre Macer, skal du nå kunne velge den delte mappen som en sikkerhetskopidisk.


En ekstern stasjon som er koblet til en AirPort Extreme-basestasjon (802.11ac) eller AirPort Time Capsule

Time Machine kan sikkerhetskopiere til en ekstern USB-stasjon som er koblet til en AirPort Extreme-basestasjon (802.11ac-modell) eller AirPort Time Capsule.

 1. Koble stasjonen direkte til Macen, og bruk Diskverktøy til å slette den.
 2. Koble stasjonen til en USB-port på AirPort-basestasjonen, og slå den på.
 3. Åpne AirPort-verktøy, velg basestasjonen, og klikk på Rediger for å vise innstillingene.
 4. Klikk på Disker-fanen i innstillingsvinduet.
 5. Velg sikkerhetskopidisken fra listen med partisjoner, og velg deretter «Aktiver fildeling»:
  Disker-fanen i vinduet med AirPort-verktøy, med «Aktiver fildeling» slått på
 6. Hvis mer enn én bruker på nettverket skal sikkerhetskopiere til denne stasjonen med Time Machine, kan du bruke lokalmenyen Sikre delte disker for å påse at de bare kan se sine egne sikkerhetskopier, ikke dine. Velg «Med kontoer» fra menyen, og klikk på Legg til (+)-knappen for å legge til brukere.
 7. Klikk på Oppdater for å starte basestasjonen på nytt og ta i bruk innstillingene.


AirPort Time Capsule

Time Machine kan sikkerhetskopiere til den innebygde harddisken til en AirPort Time Capsule på nettverket.

 


Finn ut mer

Publiseringsdato: