Slå på skjult teksting og undertekster på iPhone, iPad eller iPod touch

På iPhone, iPad eller iPod touch kan du slå på og tilpasse skjult teksting og undertekster for å lese dialogen i en video.

Du kan slå på skjult teksting eller undertekster mens du ser filmer, TV-programmer eller musikkvideoer i Videoer-appen på iPhone, iPad eller iPod touch. Du kan også slå på skjult teksting og undertekster som standard og tilpasse måten teksting og undertekster vises på.

Slå på skjult teksting eller undertekster

Hvis videoen du ser på, inkluderer skjult teksting og undertekster, kan du finne dem i Lyd og undertekster-menyen:

  1. Trykk på skjermen for å vise avspillingskontrollene mens du ser på videoen.
  2. Trykk på snakkeboblesymbolet snakkeboblesymbol for å åpne menyen for Lyd og undertekster.
  3. Velg alternativet for undertekst du vil bruke.

      slå på undertekster som standard

Angi valg for teksting og undertekster

Hvis du vil at videoer skal bruke teksting eller underteksting for døve og hørselshemmede som standard:

  1. Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet.
  2. Rull til Medier-delen og trykk på Undertekster og skjult teksting.
  3. Slå på Skjult teksting + SDH.

Tilpasse skjult teksting og undertekster

Du kan tilpasse stilen på undertekstene eller den skjulte teksten slik at de passer bedre til behovene dine:

Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Undertekster og skjult teksting > Stil.
 


Du kan velge en av de forhåndsdefinerte stilene: Standard, Stor tekst eller Klassisk. Eller du kan velge Opprett ny stil for å lage din egen stil. Du kan endre font, størrelse og farge på teksten, sammen med farge og gjennomskinnelighet på bakgrunnen. Hvis du vil vise den nye stilen på full skjerm, trykker du på full skjerm-symbolet 
 


Hvis du vil påse at den tilpassede stilen brukes for alle videoer du ser på iPhone, iPad eller iPod touch, slår du av Videooverstyring nederst på skjermen til alle de tilpassede alternativene. Hvis du ikke slår av Videooverstyring, kan den tilpassede stilen overstyres av standardinnstillingene til en video. 
 

Trykk på Lagre øverst på skjermen når du er fornøyd med den nye stilen. Denne stilen blir standardstil for undertekster og skjult teksting.


Les mer

Det er ikke alle videoer som inkluderer spor for skjult teksting eller teksting. Se dokumentasjonen til videoen du bruker for å finne ut om den inkluderer disse funksjonene.

Enkelte nettsteder og apper fra tredjeparter har tilpassede tekstingkontroller for videoer. Hvis du ikke ser kontroller for teksting når du viser en video fra et nettsted, ser du i dokumentasjonen eller kontakter eieren av nettstedet eller apputvikleren for å få mer informasjon.

Du kan også slå på skjult teksting og undertekster på andre enheter med fremgangsmåten nedenfor:

Les om hvordan du finner innhold med skjult teksting og undertekster i iTunes Store.

Publiseringsdato: