iPod nano (7. generasjon): Skjult teksting

Med 1.0.3-programvareoppdateringen for iPod nano (7. generasjon) kan du tilpasse skjult teksting og undertekster for døve og hørselshemmede.

Aktivere skjult teksting og undertekster

Når du har oppdatert iPod nano, gå du til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Undertekster og skjult teksting > Slå på skjult teksting.

Du kan velge teksting og undertitler fra Undertekster-menyen hvis de er inkludert i videoer du ser på. Hvis du vil se hvilke valg som er tilgjengelig for din video, klikker du på Undertekster-knappen. Når du trykker på knappen, ser du valgene for videoen:

Hvis skjult teksting og undertekster ikke er tilgjengelig for videoen, vil du ikke se Undertekster-knappen i avspillingskontrollene. Du kan også se i dokumentasjonen til videoen for å se om den inkluderer skult teksting eller undertekster.

Angi valg for teksting

Du kan tilpasse måten iPod viser skjult teksting og undertekster på i samsvar med dine behov. På iPod nano går du til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Undertekster og skjult teksting > Stil. Du kan velge en av de forhåndsdefinerte stilene: Standard, Stor tekst eller Klassisk. Hvis du vil lage din egen stil, trykker du på Opprett ny stil….

Du kan endre font, skriftstørrelse og farge på teksten samt farge og gjennomsiktighet på bakgrunnen. Øverst i vinduet kan du se en forhåndsvisning av den nye stilen.

Når du er fornøyd med valgene, sveiper du fra venstre mot høyre for å gå tilbake til listen over tilpassingsvalg. Når den nye stilen er ferdig, sveiper du tilbake til hovedskjermen for stiler for å lagre endringene og angi den nye stilen som standardstil.

Kontroller for tilpasset teksting

Enkelte nettsteder og apper fra tredjepart kan ha kontroller for tilpasset teksting for videoer. Se i dokumentasjonen, eller kontakt eieren av nettstedet eller apputvikleren for å få mer informasjon.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: