Slå på skjult teksting og undertekster på Apple TV

For å se dialog i en video på Apple TV kan du slå på – og tilpasse – skjult teksting og undertekster.

Slå på skjult teksting og undertekster

Hvis den valgte videoen inkluderer skjult teksting og undertekster, kan du finne dem i Undertekster-menyen. Mens du ser en video:

 •  Apple TV 4K og Apple TV (4. generasjon): Dra ned på Touch-flaten på fjernkontrollen for å vise Info-panelet, og dra deretter til høyre for å se Undertekster-panelet. Dra deretter ned, og velg ønsket alternativ. 
 • Apple TV (2. og 3. generasjon): Hold nede Velg på fjernkontrollen i tre sekunder for å vise Undertekster-fanen. Velg alternativet du ønsker. 

Du kan også raskt bytte mellom innstillingen for av og på for skjult teksting på Apple TV 4K eller Apple TV (4. generasjon). Bare trykk tre ganger på Touch-flaten på fjernkontrollen, eller du kan be Siri om å slå dem på for deg.

Velg valg for teksting og undertekster

Du kan endre innstillingene slik at teksting eller undertekster er på som standard. Slik oppdaterer du valgene dine:

 1. Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet.
 2. Velg Skjult teksting og SDH.

Innstillinger-skjerm for skjult teksting og SDH

Tilpass stilen på teksting og undertekster

 1. Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet. 
 2. Velg Stil.
 3. Velg en av de forhåndsdefinerte stilene: Standard, Stor tekst eller Klassisk.

Slik oppretter du din egen stil:

 1. Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet. 
 2. Velg Stil. 
 3. Velg Rediger stiler > Ny stil eller Opprett ny stil. Du kan også velge en eksisterende stil som du vil redigere. 
 4. Du kan endre skrifttype, skriftstørrelse og farge på teksten samt farge og gjennomsiktighet for bakgrunnen. Det vises en forhåndsvisning av stilen.
 5. Trykk på Meny på fjernkontrollen for å lagre stilen.

skjult teksting-stil

Bruk teksting og undertekster med iTunes og andre enheter

Det er kanskje ikke alt innhold i iTunes Store som har alternativer for skjult teksting og undertekster. Les om hvordan du finner innhold i iTunes Store som har valg for skjult teksting og undertekster. 

Du kan også slå på teksting og undertekster på de andre enhetene dine. Velg enheten fra følgende liste for å finne ut hvordan:

 

Bruk teksting og undertekster i apper

Det er ikke alle apper som inkluderer spor for teksting og undertekster. Hvis du ikke ser kontroller for undertekster for spesifikt appinnhold, kan du lese dokumentasjonen til appen for å finne ut om den har disse funksjonene. Du kan også kontakte apputvikleren for å få mer informasjon.

Publiseringsdato: