Om oppstartstonene på Mac

Finn ut mer om lydene Macen kan lage når den starter, og hva disse lydene betyr.

Mac-modeller fra tidlig 2016 og eldre lager en lyd når de starter. Mac-modeller fra sent 2016 og nyere har ikke noen startlyd. Unntaket er MacBook Air (13-tommers, 2017).

Hvis du har problemer med Macen din, lager den kanskje en av disse lydene når den starter:

  • Én tone hvert femte sekund: Det er ikke installert RAM. Hvis du nylig har skiftet eller oppgradert datamaskinens RAM, bør du sjekke om det ble installert riktig. Kontakt Apple-kundestøtte hvis problemet vedvarer.
  • Tre toner på rad, og deretter en pause på fem sekunder (gjentakende): RAM har ikke bestått dataintegritetskontrollen. Hvis du nylig har skiftet eller oppgradert datamaskinens RAM, bør du sjekke om det ble installert riktig. Kontakt Apple-kundestøtte hvis problemet vedvarer.
  • Én lang tone når du holder nede på/av-knappen: Det pågår en EFI ROM-oppdatering. Dette gjelder for Macer eldre enn 2012.
  • Tre lange toner, tre korte toner, tre lange toner: Det er oppdaget et EFI ROM-problem, og Macen er i EFI ROM-gjenopprettingsmodus. Nyere datamaskiner gjenopprettes automatisk fra en ødelagt ROM. Når det skjer, vises en fremdriftsindikator på skjermen under ROM-gjenopprettingsmodus. Ikke forstyrr Macen mens ROM-gjenopprettingen pågår. Macen starter på nytt når gjenopprettingen er fullført.

Les mer

Publiseringsdato: