Hvis Macen piper under oppstart

Visse forhold relatert til minne eller firmware kan føre til at Macen piper én eller flere ganger under oppstart.

På noen Mac-modeller kan du kanskje høre en av disse sekvensene med pipelyder i begynnelsen av oppstartsprosessen, mens skjermen fremdeles er tom. Disse er ikke det samme som oppstartlyden (klokkespillet) som en Mac kan spille når den starter normalt. 

Ett pip hvert 5. sekund

Macen finner ikke noe minne (RAM). Hvis du nylig har lagt til eller byttet minne, må du sørge for at det er riktig installert.

Tre pip, og deretter en pause på 5 sekunder, som gjentas

Minnet på Macen bestod ikke en integritetskontroll. Hvis du har lagt til eller byttet ut minne, må du sørge for at det er riktig installert.

Tre lange pip, tre korte, og så tre lange

For å løse et firmwareproblem gjenoppretter Macen firmwaren. Du ser kanskje en fremdriftslinje, og etter dette skal Macen starte som normalt.

Publiseringsdato: