Produktmerknader for Logic Remote

Finn ut hva som er nytt i Logic Remote.

Nyheter i Logic Remote 1.5.1

Stabilitet/pålitelighet

 • Logic Remote avslutter ikke lenger uventet noen ganger når du spiller noter på et tilkoblet MIDI-keyboard.

Mikser

 • Mikservisningen i Logic Remote oppdateres nå mer pålitelig for å samsvare med Logic Pro.
 • Hvis du på iPad flytter en fader på mikseren etter å ha rullet, fører det ikke lenger til at andre fadere også beveger seg.

Live Loops

 • Grid Stop-knappen oppfører seg nå som forventet etter å ha trykket på Rediger i Live Loops-visningen. 

Touch-instrumenter

 • Trommepader og Smart Controls vises nå pålitelig når du laster inn elektroniske trommesett.

Tidligere versjoner

  

Logic Remote 1.5

Nye funksjoner og forbedringer

 • Legger til muligheten til å kontrollere Step Sequencer ved hjelp av iPad eller iPhone for å lage beats, basslinjer og melodiske deler.
 • Støtter tastaturkommandoer når du bruker et Smart Keyboard eller Bluetooth-tastatur.

Stabilitet og pålitelighet

 • Logic Remote henger ikke lenger noen ganger
  • når du åpner biblioteket etter å ha sett på mikseren når du er koblet til MainStage
  • når du bruker Live Loops og Remix FX på en iPhone

Tilgjengelighet

 • VoiceOver kunngjør nå knappene for valg av visning i topplinjen.
 • Bruk av VoiceOver til å deaktivere Sustain on Chord Strips fungerer nå riktig.

Live Loops

 • Scenenavn og utløserknapper forblir nå synlige mens du drar Live Loops-celler.
 • Live Loops oppfører seg nå mer pålitelig når du velger og utløser scener.
 • Vinduet for sceneinnstillinger vises nå pålitelig etter at du har lagt til spor i Logic Pro. 
 • Sveiping for å utløse celler setter dem nå pålitelig i kø for avspilling.
 • Logic Remote oppdaterer nå pålitelig visningen for å vise Live Loops-celler valgt i Logic.
 • Logic Remote ruller nå pålitelig etter å ha justert størrelsen på Live Loops-rutenettet.
 • Lange noter kuttes ikke lenger uventet når celleopptaket starter.
 • Live Loops-cellefarger vises nå riktig når Region Color-alternativet (Områdefarge) er satt til As Track Color (Som sporfarge) i Logic Pro.

Mikser

 • To fingerbevegelser på en ekstern styreflate kan nå brukes til å kontrollere pannere, knotter og fadere.
 • Mikservisningen i Logic Remote oppdateres nå mer pålitelig for å samsvare med Logic Pro.
 • Kontrollknappene for sidevisningen i programtilleggvinduer reagerer nå på enkelttrykk.
 • Drum Kit Designer-programtillegget vises nå på en pålitelig måte på kanalstripen for Drummer-spor.

Smart Controls

 • Smart Controls-visningen i Logic Pro oppdateres nå for å gjenspeile endringene som er gjort på Logic Remote.

Touch-instrumenter

 • Touch-instrumenter reagerer nå pålitelig på MIDI-inndata fra eksterne kontrollere som er koblet til med kameraadaptersettet.
 • Gripebrettvisningen på iPhone forblir nå synlig etter å ha gått til Perform Using-visningen og tilbake uten å endre valget.

Innhold 

 • Bibliotek-vinduet forblir nå åpent etter å ha trykket på en forhåndsinnstilling for å gjøre det enklere å bla gjennom lyder.

Generelt

 • På iPhone fungerer nå Klipp ut-kommandoen som forventet etter at du har valgt Live Loops-celler i liggende retning og deretter byttet til stående retning før du utfører Klipp ut-kommandoen.
 • Logic Remote viser nå riktig spor etter at du har byttet visningen fra Smart Controls til Live Loops.
 • Logic Remote viser nå en dialog når Nytt spor-vinduet er åpent i et nytt tomt prosjekt i Logic Pro.

Logic Remote 1.4

Nye funksjoner/forbedringer

 • Kontroller Live Loops fra iPad eller iPhone ved å utløse celler eller bytte mellom scener.
 • Bruk Multi-Touch til å utføre Remix FX på individuelle spor eller hele sangmiksen.
 • Bla gjennom og legg til Apple Loops i Live Loops-prosjektene dine fra iPad.
 • Logic Remote støtter nå mørk modus.

Tilgjengelighet

 • Gripebrettet på iPhone er nå tilgjengelig med VoiceOver.
 • Innstillinger for I/O, Sender og masterfader er nå tilgjengelig med VoiceOver.
 • Knappen for forrige spor kunngjøres nå riktig av VoiceOver.

Stabilitet/pålitelighet

 • Logic Remote avslutter ikke lenger uventet noen ganger når du spiller akkordstriper umiddelbart etter å ha vekket enheten på iPad Pro med 12,9-tommers skjerm.
 • Logic Remote avsluttes ikke lenger uventet noen ganger når du endrer effektsett raskt i MainStage.

Mikser

 • Menyelementene Pan og Binaural Pan vises ikke lenger uventet på monospor, og vises som forventet på stereospor.
 • Flytting av en fader til +6 dB i Logic Remote fører ikke lenger til at den tilsvarende faderen i Logic hopper til -∞.
 • Sporstabler viser ikke lenger en overflødig panoreringskontroll.
 • Når du justerer en panoreringskontroll, viser overlegget nå den absolutte panoreringsverdien i stedet for verdien i forhold til forrige innstilling.
 • Logic Remote viser nå fadere i gull når Logic var i Sends on Faders-modus.
 • I prosjekter som inneholder flere kanaler enn det som kan vises samtidig, er det nå mulig å sveipe visningen direkte til masterkanalstripen i mikseren.
 • Logic Remote viser nå pålitelig et nytt programtillegg satt inn på en kanalstripe.
 • Pop-up-vinduer for kanalstripeinndata, utdata, stereo og panoreringstilordninger viser nå hakemerker ved siden av de tildelte innstillingene.
 • Logic Remote viser ikke lenger falske solo-knapper på Stereo Out- og Master-kanalstriper.
 • Buss-sendinger blir ikke lenger uventet omgått etter at en annen buss er omgått, enhetens Hjem-knapp trykkes, og deretter blir Logic Remote brakt til forgrunnen igjen.
 • Knappene for å åpne programtillegg fungerer nå pålitelig.
 • Instrumentsporet på en programvareinstrument-kanalstripe bytter ikke lenger til «No Input» (Ingen inndata) i stedet for «Instrument» når et Drum Kit Designer-programtillegg fjernes fra sporet ved hjelp av Logic Control.
 • Popup-vinduer for programtillegg fungerer nå pålitelig etter endring av rekkefølgen på programtillegg på kanalstripen.
 • Den første kanalen er nå riktig merket «Audio 1» i prosjekter som inneholder et stort antall spor.
 • De første sporene i Logic Remote-mikseren reagerer nå på berøring i prosjekter som inneholder flere spor enn det som passer på én gang på iPad-skjermen.
 • Fadere på Logic Remote oppdateres nå synlig som forventet etter å ha skrevet automatisering.
 • Logic Remote-fadere viser nå trinn med desimaltall for faderverdier.
 • Monokanaler viser ikke lenger feilaktig en panoreringskontroll panorert helt til venstre.

Programtillegg

 • Bytting fra et programtillegg med flere sider til en med en enkelt side fører ikke lenger til at visningen blir tom.
 • Linear Phase EQ har nå samme design som i Logic Pro X og MainStage.
 • Forsterkningskontrollene for parametriske bånd i Channel EQ påvirker nå de riktige båndene.
 • Channel EQ Gain Scaler og Analyzer-skalakontroller kan nå justeres direkte fra berøringsskjermen.
 • Logic Remote viser nå pålitelig det skyggelagte båndbreddeområdet for et EQ-bånd i Channel EQ mens du justerer frekvensen.

Smart Controls

 • Drum Machine Designer-settnavn vises nå som forventet i Trommepader-visningen.

Generelt

 • Smart Controls vises ikke lenger som inaktive etter at du har angret sletting av et effektsett.
 • Sustain-bryteren aktiveres nå pålitelig når du bruker Logic Remote med MainStage når du bytter fra «Smart Controls og keyboard» til «Akkordstriper» og tilbake til «Smart Controls og keyboard» igjen.
 • Tastaturkommando-visningen beholder nå gjeldende side når du bytter til en annen visning og deretter tilbake.
 • Tempo-knappen i tempo- og taktsignaturvinduet indikerer nå synlig at den trykkes på.
 • Når du redigerer Tastaturkommando-siden på en iPhone i liggende retning, angis riktig sidetall pålitelig.
 • Spillehodet endrer ikke lenger uventet posisjon når du bytter fra stående til liggende retning på iPhone X.

Logic Remote 1.3.5

• Stabilitetsforbedringer og feilrettinger.

Logic Remote 1.3.4

• Stabilitetsforbedringer og feilrettinger.

Logic Remote 1.3.3

 Nye funksjoner og forbedringer

 • iPhone har nå flere Touch-instrumentkontrollere, inkludert gitar, bass, trommer, Smart Strings og akkordstripe.

Mikser

 • Navnet på Master Output-kanalen i mikseren forblir nå synlig etter å ha lagt til spor.
 • På iPhone vises det ikke lenger feilaktig inngangskontroller for lydgrensesnitt når man velger en tom kanalstripe for et programvareinstrument.
 • EQ vises igjen riktig på iOS-enheten. 
 • Kanalstriper for eksterne instrumenter som er lagt til i MainStage, viser nå soloknapper i Logic Remote.
 • Stereoutgangskanalen viser ikke lenger en Opptak-knapp på iPhone noen ganger. 
 • Popoveren for programtillegg-innstillingen forblir nå åpen til du trykker utenfor grensene, noe som gjør det enklere å teste forskjellige innstillinger.

Stabilitet og pålitelighet

 • Logic Remote avsluttes ikke lenger uventet på iPhone hvis enheten er rotert mens dialogboksen «Åpne et Logic-prosjekt for å starte» vises. 

Generelt

 • Hvis MainStage åpnes på nytt mens Logic Remote viser dialogboksen «Åpne en MainStage-konsert for å starte», lukkes nå dialogboksen som forventet når du åpner en konsert. 
 • Logic Remote viser nå dialogboksen «Åpne et Logic-prosjekt for å starte» i stedet for mikseren fra det forrige prosjektet når en fil lukkes hos verten. 
 • Logic Remote tillater nå opprettelse av opptil seks Drummer-spor med GarageBand.
 • Dempede toner som spilles på gripebrettet til en akkordstripe, tas nå opp på riktig måte i GarageBand. 
 • Sustain deaktiveres nå automatisk når arpeggiatoren er aktivert.
 • Det er nå bedre respons på anslagsfølsomhet ved spilling av Touch-instrumenter.

Programtillegg

 • Logic Remote kontrollerer nå pucken i Alchemy som forventet. 

Logic Remote 1.3.2

Mikser

 • Rulling på mikseren fører ikke lenger til at toppmålerne blir blanke.
 • Endringer av spornavn og farger på verten er nå umiddelbart synlig i inspektøren til Logic Remote.
 • Trykking på et tomt signal i Logic Remote viser ikke lenger ubrukelige kommandoer, som for eksempel Bypass.
 • Signaler-menyen vises ikke lenger uventet ved trykking på en ekstern MIDI eller en Output-kanal.
 • Endringer i en kanals panoreringsmodus i vertsprogramområdet vises nå umiddelbart i Logic Remote.
 • Panoreringskontroller for stereo kan nå inverteres direkte fra Logic Remote.
 • Opptak-knappen blir nå synlig når Vis/skjul aktiver for opptak-knapp er valgt i GarageBand ved bruk av Logic Remote på iPhone.
 • Det er nå mulig å legge til flere signaler med Logic Remote når den første siden med signaler er full og det fremdeles ikke er signaler på den andre siden.

Generelt

 • På iPhone er nå alle verdier for takt og slag synlige når posisjonen til spillehodet er før den første takten i sangen.
 • Tidslinjen forblir nå synlig når enheten vendes til landskapsmodus og deretter tilbake til portrettmodus.
 • Hjelpemerker forblir nå synlige på iPhone.

Logic Remote 1.3.1

Touch-instrumenter

 • Det er nå mulig å angi Drum Kit som touch-instrumentinngang for alle programvareinstrument-effektoppsett.
 • Inngangsmetoden for touch-instrumenter til Logic Remote oppdateres nå ved endring av effektoppsett.
 • Touch-instrumenttastaturet sender ikke lenger et uventet stort antall Sustain Off-meldinger i noen tilfeller.

Mikser

 • Nivåmålere i programmet registrerer nå topper på en konsekvent måte.
 • Nivåmålere viser nå verdiavlesninger.
 • Dobbeltrykking på en tom EQ-oversikt legger nå til den typen EQ-programtillegg som er spesifisert av vertsprogrammet.
 • Dobbeltrykking på kompressorsporet setter nå inn et Compressor-programtillegg.
 • Dobbeltrykking på en volumfader setter nå forsterkning til 0 db.
 • Mikserkanaler viser nå en klippindikator på iPhone.
 • Det er nå mulig å tilbakestille alle nivåmålere ved å trykke på toppnivåvisningen på én måler.
 • Det er nå mulig å omgå enkeltstående signaler i Logic Remote Mixer-visningen.
 • Det er nå mulig å tilordne nye signaler i Logic Remote Mixer-visningen.
 • Omgåtte signaler er nå nedtonet i Logic Remote Mixer-visningen.
 • Programtillegg som er tilordnet kanalstriper, kan åpnes med et dobbeltrykk.
 • Fjerning av det siste signalet fra Signal 5–8-banken på iPhone fører nå til at visningen bytter til Signal 1–4-banken som forventet.
 • Skalaen på Master-måleren på iPhone vises ikke lenger som lineær når eksponentiell er valgt i Logic-innstillingene.
 • Prev/Next-knappene (Forrige/Neste) i EXS24 er nå merket riktig.

Tastekommandoer

 • Tastekommando-knappene på Logic Remote lyser nå for å vise tilstand.

Generelt

 • Logic Remote støtter nå automatiseringsmodusene Trim (Klipp) og Relative (Relativ).
 • Logic Remote viser nå riktig bane til valgte effektoppsett.
 • Logic Remote sender ikke lenger uventede Sustain off-meldinger ved starten av MIDI-opptak.
 • Mellomromstasten på et iPad Pro Smart Keyboard kan nå brukes til stopp/start.

Logic Remote 1.3

Nye funksjoner og forbedringer

 • Legger til støtte for iPad Pro og iPhone.
  (iPhone-versjon er bare kompatibel med Logic Pro X og begrenset til transportkontroller, tokanals stripefadere, automatiseringsopptak og tilgang til tastekommandoer)
 • Du kan nå koble til flere enheter som kjører Logic Remote samtidig til det samme vertsprogrammet.
 • Du kan nå dra tastkommando-knapper til nye steder i Tastkommando-visningen.
 • Nullstill solo-knappen kontrollerer nå Fjern/hent solo-knappen i Logic Pro X.

iPad Pro-forbedringer

 • Den høyere oppløsningen på iPad Pro gjør at den kan vise mer:
  • Antall synlige kanalstriper i mikseren øker fra 9 til 12.
  • Maksimalt antall spillbare pianotangenter er økt fra 31 til 41.
  • Antall synlige tastkommando-knapper er økt fra 24 til 35.
  • Antall gjeldende spillbare akkordstriper er økt fra 8 til 12.
 • Logic Remote på iPad Pro inkluderer en kombinert visning med en rad med tastekommandoer i tillegg til Smart Controls + Touch-instrument-visningen og Akkordstriper-visningen.
 • På iPad Pro er Kanalstripe-elementet kombinert med grensesnittet for programtillegg. Dette gjør at du kan bruke programtillegg-kjeden uten å gå tilbake til Mikser-visningen.

Pålitelighet

 • Logic Remote 1.3 inkluderer en rekke feilrettinger og forbedringer for å forbedre tilkoblingen.

Tastekommandoer 

 • Tastekommandoer-vinduet oppdateres nå som forventet ved ny tilkobling til en vert.
 • Trykking på en tastekommando-celle som ikke er tilordnet på Logic Remote, fører ikke lenger til at skjermen på Logic Pro X blinker.

Programtillegg

 • Det er ikke lenger nødvendig å åpne et Channel EQ-vindu for programtillegg på verten for at Logic Remote skal vise EQ-kurven.
 • Justering av ES2 Digiwaves-skyveknappen fra Logic Remote fører ikke lenger til at ES2 uventet går gjennom bølgene.

Touch-instrumenter

 • Keyboardet på skjermen starter nå lyd som forventet etter bytting fra keyboardet til akkordstriper og deretter tilbake til keyboardet.

Logic Remote 1.2.3

 • EQ-grafen på Channel EQ tegnes nå riktig.
 • Forsterkningsverdier på Channel EQ vises nå på riktig sted på skjermen.
 • Logic Remote viser ikke lenger Notegjentakelse- og Punktsletting-knapper på Trommepader-visningen når den brukes sammen med GarageBand.

Logic Remote 1.2.2

Nye funksjoner

 • Logic Remote inkluderer nå Transform Pad og X/Y Smart Controls for Alchemy-instrumenter i faner.
 • Det er nå mulig å opprette mer enn ett Drummer-spor i Logic Pro X eller GarageBand med Logic Remote.
 • Et dobbeltrykk på et instrumentspor åpner nå Instrument-programtillegget.

Andre oppdateringer

 • Inkluderer generelle stabilitetsforbedringer.
 • Logic Remote viser nå samme varseldialog som Logic Pro X når Automatisert skriving-modus er valgt.
 • Ved valg av en inngang eller utgang i Logic Remote vises nå den gjeldende kanalen med et avkrysningsmerke.

Logic Remote 1.2.1

Nye funksjoner

 • Logic Remote viser ikke lenger en unødvendig Solo-knapp på eksterne MIDI-kanalstriper.
 • Redigering av grafer i Graphic EQ er mer responsivt.
 • Du kan nå fjerne lokalmenyer fra en kanalstripe ved å trykke hvor som helst på den samme kanalstripen.

Logic Remote 1.2

Nye funksjoner

 • Du kan justere Logic Pro X Channel EQ direkte fra en iPad.
 • En ny plugin-visning gir tilgang til parametere for Logic- eller Audio Unit-programtillegg med Logic Pro X.
 • Du kan legge til eller omorganisere programtillegg med Logic Pro X eksternt.
 • Kontroller mikrofon og andre inngangsinnstillinger for kompatible lydgrensesnitt
 • Det er nå mulig å navigere spor i LCD-lokalmenyen.
 • Ved å holde knappene for å bytte transportkanal kan du nå rulle gjennom spor eller kanaler.
 • Et enkelttrykk i midten av en knott påvirker ikke lenger verdien.
 • Bassgripebrett-touchinstrumentet er nå tilgjengelig med alle effektsett.
 • Logic Remote har nå et alternativ for å overstyre systemdvaleinnstillingene på iPad.
 • Statusen til Metronom-knappen gjenspeiler nå statusen til metronomen i Logic Pro X eller GarageBand.
 • Mikseren åpner nå den sist valgte visningen.

Stabilitet

 • Logic Remote lukkes ikke lenger uventet ved bytting til Smart Controls-visningen fra Trommepad- eller Akkordstripe-visningen med et trommemaskin-effektoppsett valgt.

Generelt

 • Hvis du gjenåpner Logic Pro X, viser ikke Logic Remote lenger en unødvendig «Åpne et Logic-prosjekt»-dialogboks når den kobler til på nytt.
 • Logic Remote overstyrer ikke lenger tremoloknott-posisjonen til MainStage.
 • Knappene for neste og forrige effektoppsett er nå tilgjengelige med MainStage når du velger første eller siste effektoppsett på effektoppsettlisten.

Logic Remote 1.1.1

 • Legger til støtte for iOS 8

Logic Remote 1.1

 • Ny strømlinjet design
 • Legger til flere skalavalg for touch-instrumenter

Logic Remote 1.0.4

Løser et problem som forhindret skalamoduser og akkordstriper fra å oppdatere til gjeldende toneart for prosjektet.

Logic Remote 1.0.3

 • Inkluderer støtte for MainStage 3.
 • Det er nå en skyveknapp for å justere anslagsfølsomheten til touch-instrumenter.
 • Logic Remote har ikke lenger menyvalget «Nytt Drummer-spor» når det gjeldende Logic-prosjektet allerede har et Drummer-spor.
 • Skjermen for å sette inn et programtillegg er ikke lenger tom etter oppretting av et nytt prosjekt i Smart Controls- / Touch-instrument-visningen.
 • Fjern tastekommando-menyobjektet vises ikke lenger ved trykking på en tom brikke i Tastkommando-vinduet.
 • Løser et sjeldent problem der tidslinjene i Logic Remote og GarageBand kan bli usynkroniserte. 
 • Logic Remote forhindrer ikke lenger iPad fra å gå i dvalemodus.
 • Når det opprettes et nytt effektsett via tannhjul-menyen, bytter nå Logic Remote til Bibliotek-visningen.
 • Inkluderer flere tilgjengelighetsforbedringer.

Logic Remote 1.0.2

 • Legger til kompatibilitet med GarageBand for Mac (v10.0).
 • Anslagsområde kan justeres for Touch-instrumenter.
 • Bibliotek-navigeringsvinduet og Smart Controls kan nå vises på skjermen samtidig.
 • Inkluderer flere forbedringer for ytelse og stabilitet.

Logic Remote 1.0.1

 • Inkluderer flere forbedringer for å løse problemer relatert til å koble Logic Remote til datamaskinen med Logic Pro X.
 • Løser et problem der Logic Remote kan lukkes uventet ved endring av bank i mikseren samtidig som en fader flyttes.
 • Løser et problem der noter kan henge ved endring av artikulasjonsinnstillinger.
 • Løser et problem der Akkordstriper-vinduet kan bli svart hvis et tomt programvareinstrumentspor ble opprettet mens det var åpent.
 • Løser et problem der Logic Remote LCD noen ganger viste «Ikke tilkoblet» etter vellykket tilkobling til Logic Pro X.
 • Anslagsområdet ved spilling av programvareinstrumenter fra Logic Remote er økt.
 • Løser en problem der bytting ut av Logic Remote ved holding av noter på tastaturet kan føre til at noter henger seg i Logic Pro X.
 • Inkluderer flere forbedringer for å redusere sannsynligheten for hengende noter ved bruk av et USB-tastatur med iPad.
 • iPad går ikke lenger i dvale hvis Logic Remote sender MIDI, eller hvis Logic Pro X spiller.
Publiseringsdato: