Produktmerknader for Logic Remote

Finn ut hva som er nytt i Logic Remote.

Dette er nytt i Logic Remote 1.3.5

• Stabilitetsforbedringer og feilrettinger.

Eldre versjoner

  

Logic Remote 1.3.4

• Stabilitetsforbedringer og feilrettinger.

Logic Remote 1.3.3

 Nye funksjoner/forbedringer

 • iPhone har nå flere Touch-instrumentkontrollere, inkludert gitar, bass, trommer, Smart Strings og akkordstripe.

Mikser

 • Navnet på Master Output-kanalen i mikseren forblir nå synlig etter å ha lagt til spor.
 • På iPhone vises det ikke lenger feilaktig inngangskontroller for lydgrensesnitt når man velger en tom kanalstripe for et programvareinstrument.
 • EQ vises igjen riktig på iOS-enheten. 
 • Kanalstriper for eksterne instrumenter som er lagt til i MainStage, viser nå soloknapper i Logic Remote.
 • Stereoutgangskanalen viser ikke lenger en Opptak-knapp på iPhone noen ganger. 
 • Popoveren for programtillegg-innstillingen forblir nå åpen til du trykker utenfor grensene, noe som gjør det enklere å teste forskjellige innstillinger.

Stabilitet og pålitelighet

 • Logic Remote avsluttes ikke lenger uventet på iPhone hvis enheten er rotert mens dialogboksen «Åpne et Logic-prosjekt for å starte» vises. 

Generelt

 • Hvis MainStage åpnes på nytt mens Logic Remote viser dialogboksen «Åpne en MainStage-konsert for å starte», lukkes nå dialogboksen som forventet når du åpner en konsert. 
 • Logic Remote viser nå dialogboksen «Åpne et Logic-prosjekt for å starte» i stedet for mikseren fra det forrige prosjektet når en fil lukkes hos verten. 
 • Logic Remote tillater nå opprettelse av opptil seks Drummer-spor med GarageBand.
 • Dempede toner som spilles på gripebrettet til en akkordstripe, tas nå opp på riktig måte i GarageBand. 
 • Sustain deaktiveres nå automatisk når arpeggiatoren er aktivert.
 • Det er nå bedre respons på anslagsfølsomhet ved spilling av Touch-instrumenter.

Programtillegg

 • Logic Remote styrer nå pucken i Alchemy som forventet. 

Logic Remote 1.3.2

Mikser

 • Rulling på mikseren fører ikke lenger til at toppmålerne blir blanke.
 • Endringer av spornavn og farger på verten er nå umiddelbart synlig i inspektøren til Logic Remote.
 • Trykking på et tomt signal i Logic Remote viser ikke lenger ubrukelige kommandoer, som for eksempel Bypass.
 • Signaler-menyen vises ikke lenger uventet når brukeren trykker på en Ekstern MIDI eller en Output-kanal.
 • Endringer i en kanals panoreringsmodus i vertsprogramområdet vises nå umiddelbart i Logic Remote.
 • Panoreringskontroller for stereo kan nå inverteres direkte fra Logic Remote.
 • Opptak-knappen blir nå synlig når Vis/skjul aktiver for opptak-knapp er valgt i GarageBand ved bruk av Logic Remote på iPhone.
 • Det er nå mulig å legge til flere signaler med Logic Remote når den første siden med signaler er full og det fremdeles ikke er signaler på den andre siden.

Generelt

 • På iPhone er nå alle verdier for takt og slag synlige når posisjonen til spillehodet er før den første takten i sangen.
 • Tidslinjen forblir nå synlig når enheten vendes til landskapsmodus og deretter tilbake til portrettmodus.
 • Hjelpemerker forblir nå synlige på iPhone.

Logic Remote 1.3.1

Touch-instrumenter

 • Det er nå mulig å angi Drum Kit som touch-instrumentinngang for alle programvareinstrument-effektoppsett.
 • Inngangsmetoden for touch-instrumenter til Logic Remote oppdateres nå ved endring av effektoppsett.
 • Touch-instrumenttastaturet sender ikke lenger et uventet stort antall Sustain Off-meldinger i noen tilfeller.

Mikser

 • Nivåmålere i programmet registrerer nå topper på en konsekvent måte.
 • Nivåmålere viser nå verdiavlesninger.
 • Dobbeltrykking på en tom EQ-oversikt legger nå til den typen EQ-programtillegg som er spesifisert av vertsprogrammet.
 • Dobbeltrykking på kompressorsporet setter nå inn et Compressor-programtillegg.
 • Dobbeltrykking på en volumfader setter nå forsterkning til 0 db.
 • Mikserkanaler viser nå en klippindikator på iPhone.
 • Det er nå mulig å tilbakestille alle nivåmålere ved å trykke på toppnivåvisningen på én måler.
 • Det er nå mulig å omgå enkeltstående signaler i Logic Remote Mixer-visningen.
 • Det er nå mulig å tilordne nye signaler i Logic Remote Mixer-visningen.
 • Omgåtte signaler er nå nedtonet i Logic Remote Mixer-visningen.
 • Programtillegg som er tilordnet kanalstriper, kan åpnes med et dobbeltrykk.
 • Fjerning av det siste signalet fra Signal 5–8-banken på iPhone fører nå til at visningen bytter til Signal 1–4-banken som forventet.
 • Skalaen på Master-måleren på iPhone vises ikke lenger som lineær når eksponentiell er valgt i Logic-innstillingene.
 • Prev/Next-knappene (Forrige/Neste) i EXS24 er nå merket riktig.

Tastekommandoer

 • Tastekommando-knappene på Logic Remote lyser nå for å vise tilstand.

Generelt

 • Logic Remote støtter nå automatiseringsmodusene Trim (Klipp) og Relative (Relativ).
 • Logic Remote viser nå riktig bane til valgte effektoppsett.
 • Logic Remote sender ikke lenger uventede Sustain off-meldinger ved starten av MIDI-opptak.
 • Mellomromstasten på et iPad Pro Smart Keyboard kan nå brukes til stopp/start.

Logic Remote 1.3

Nye funksjoner og forbedringer

 • Legger til støtte for iPad Pro og iPhone.
  (iPhone-versjon er bare kompatibel med Logic Pro X og begrenset til transportkontroller, tokanals stripefadere, automatiseringsopptak og tilgang til tastekommandoer)
 • Du kan nå koble til flere enheter som kjører Logic Remote samtidig til det samme vertsprogrammet.
 • Du kan nå dra tastkommando-knapper til nye steder i Tastkommando-visningen.
 • Nullstill solo-knappen kontrollerer nå Fjern/hent solo-knappen i Logic Pro X.

iPad Pro-forbedringer

 • Den høyere oppløsningen på iPad Pro gjør at den kan vise mer:
  • Antall synlige kanalstriper i mikseren øker fra 9 til 12.
  • Maksimalt antall spillbare pianotangenter er økt fra 31 til 41.
  • Antall synlige tastkommando-knapper er økt fra 24 til 35.
  • Antall gjeldende spillbare akkordstriper er økt fra 8 til 12.
 • Logic Remote på iPad Pro inkluderer en kombinert visning med en rad med tastekommandoer i tillegg til Smart Controls + Touch-instrument-visningen og Akkordstriper-visningen.
 • På iPad Pro er Kanalstripe-elementet kombinert med grensesnittet for programtillegg. Dette gjør at du kan bruke programtillegg-kjeden uten å gå tilbake til Mikser-visningen.

Pålitelighet

 • Logic Remote 1.3 inkluderer en rekke feilrettinger og forbedringer for å forbedre tilkoblingen.

Tastekommandoer 

 • Tastekommandoer-vinduet oppdateres nå som forventet ved ny tilkobling til en vert.
 • Trykking på en tastekommando-celle som ikke er tilordnet på Logic Remote, fører ikke lenger til at skjermen på Logic Pro X blinker.

Programtillegg

 • Det er ikke lenger nødvendig å åpne et Channel EQ-vindu for programtillegg på verten for at Logic Remote skal vise EQ-kurven.
 • Justering av ES2 Digiwaves-skyveknappen fra Logic Remote fører ikke lenger til at ES2 uventet går gjennom bølgene.

Touch-instrumenter

 • Keyboardet på skjermen starter nå lyd som forventet etter bytting fra keyboardet til akkordstriper og deretter tilbake til keyboardet.

Logic Remote 1.2.3

 • EQ-grafen på Channel EQ tegnes nå riktig.
 • Forsterkningsverdier på Channel EQ vises nå på riktig sted på skjermen.
 • Logic Remote viser ikke lenger Notegjentakelse- og Punktsletting-knapper på Trommepader-visningen når den brukes sammen med GarageBand.

Logic Remote 1.2.2

Nye funksjoner

 • Logic Remote inkluderer nå Transform Pad og X/Y Smart Controls for Alchemy-instrumenter i faner.
 • Det er nå mulig å opprette mer enn ett Drummer-spor i Logic Pro X eller GarageBand med Logic Remote.
 • Et dobbeltrykk på et instrumentspor åpner nå Instrument-programtillegget.

Andre oppdateringer

 • Inkluderer generelle stabilitetsforbedringer.
 • Logic Remote viser nå samme varseldialog som Logic Pro X når Automatisert skriving-modus er valgt.
 • Ved valg av en inngang eller utgang i Logic Remote vises nå den gjeldende kanalen med et avkrysningsmerke.

Logic Remote 1.2.1

Nye funksjoner

 • Logic Remote viser ikke lenger en unødvendig Solo-knapp på eksterne MIDI-kanalstriper.
 • Redigering av grafer i Graphic EQ er mer responsivt.
 • Du kan nå fjerne lokalmenyer fra en kanalstripe ved å trykke hvor som helst på den samme kanalstripen.

Logic Remote 1.2

Nye funksjoner

 • Du kan justere Logic Pro X Channel EQ direkte fra en iPad.
 • En ny plugin-visning gir tilgang til parametere for Logic- eller Audio Unit-programtillegg med Logic Pro X.
 • Du kan legge til eller omorganisere programtillegg med Logic Pro X eksternt.
 • Kontroller mikrofon og andre inngangsinnstillinger for kompatible lydgrensesnitt
 • Det er nå mulig å navigere spor i LCD-lokalmenyen.
 • Ved å holde knappene for å bytte transportkanal kan du nå rulle gjennom spor eller kanaler.
 • Et enkelttrykk i midten av en knott påvirker ikke lenger verdien.
 • Bassgripebrett-touchinstrumentet er nå tilgjengelig med alle effektsett.
 • Logic Remote har nå et alternativ for å overstyre systemdvaleinnstillingene på iPad.
 • Statusen til Metronom-knappen gjenspeiler nå statusen til metronomen i Logic Pro X eller GarageBand.
 • Mikseren åpner nå den sist valgte visningen.

Stabilitet

 • Logic Remote lukkes ikke lenger uventet ved bytting til Smart Controls-visningen fra Trommepad- eller Akkordstripe-visningen med et trommemaskin-effektoppsett valgt.

Generelt

 • Hvis du gjenåpner Logic Pro X, viser ikke Logic Remote lenger en unødvendig «Åpne et Logic-prosjekt»-dialogboks når den kobler til på nytt.
 • Logic Remote overstyrer ikke lenger tremoloknott-posisjonen til MainStage.
 • Knappene for neste og forrige effektoppsett er nå tilgjengelige med MainStage når du velger første eller siste effektoppsett på effektoppsettlisten.

Logic Remote 1.1.1

 • Legger til støtte for iOS 8

Logic Remote 1.1

 • Ny strømlinjet design
 • Legger til flere skalavalg for touch-instrumenter

Logic Remote 1.0.4

Løser et problem som forhindret skalamoduser og akkordstriper fra å oppdatere til gjeldende toneart for prosjektet.

Logic Remote 1.0.3

 • Inkluderer støtte for MainStage 3.
 • Det er nå en skyveknapp for å justere anslagsfølsomheten til touch-instrumenter.
 • Logic Remote har ikke lenger menyvalget «Nytt Drummer-spor» når det gjeldende Logic-prosjektet allerede har et Drummer-spor.
 • Skjermen for å sette inn et programtillegg er ikke lenger tom etter oppretting av et nytt prosjekt i Smart Controls- / Touch-instrument-visningen.
 • Fjern tastekommando-menyobjektet vises ikke lenger ved trykking på en tom brikke i Tastkommando-vinduet.
 • Løser et sjeldent problem der tidslinjene i Logic Remote og GarageBand kan bli usynkroniserte. 
 • Logic Remote forhindrer ikke lenger iPad fra å gå i dvalemodus.
 • Når det opprettes et nytt effektsett via tannhjul-menyen, bytter nå Logic Remote til Bibliotek-visningen.
 • Inkluderer flere tilgjengelighetsforbedringer.

Logic Remote 1.0.2

 • Legger til kompatibilitet med GarageBand for Mac (v10.0).
 • Anslagsområde kan justeres for Touch-instrumenter.
 • Bibliotek-navigeringsvinduet og Smart Controls kan nå vises på skjermen samtidig.
 • Inkluderer flere forbedringer for ytelse og stabilitet.

Logic Remote 1.0.1

 • Inkluderer flere forbedringer for å løse problemer relatert til å koble Logic Remote til datamaskinen med Logic Pro X.
 • Løser et problem der Logic Remote kan lukkes uventet ved endring av bank i mikseren samtidig som en fader flyttes.
 • Løser et problem der noter kan henge ved endring av artikulasjonsinnstillinger.
 • Løser et problem der Akkordstriper-vinduet kan bli svart hvis et tomt programvareinstrumentspor ble opprettet mens det var åpent.
 • Løser et problem der Logic Remote LCD noen ganger viste «Ikke tilkoblet» etter vellykket tilkobling til Logic Pro X.
 • Anslagsområdet ved spilling av programvareinstrumenter fra Logic Remote er økt.
 • Løser en problem der bytting ut av Logic Remote ved holding av noter på tastaturet kan føre til at noter henger seg i Logic Pro X.
 • Inkluderer flere forbedringer for å redusere sannsynligheten for hengende noter ved bruk av et USB-tastatur med iPad.
 • iPad går ikke lenger i dvale hvis Logic Remote sender MIDI, eller hvis Logic Pro X spiller.
Publiseringsdato: