Om sikkerhetsinnholdet i Safari 6.0.5

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i Safari 6.0.5.

Safari 6.0.5 kan lastes ned og installeres via Programvareoppdatering-valgene eller fra Apple Support Nedlastinger.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Product Security.

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som henvisning til svakhetene, slik at man kan finne mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.
 

Safari 6.0.5

 • WebKit

  Tilgjengelig for: OS X Lion v10.7.5, OS X Lion Server v10.7.5, OS X Mountain Lion v10.8.3

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er flere problemer med ødelagt hukommelse i WebKit. Disse problemene ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2013-0879: Atte Kettunen fra OUSPG

  CVE-2013-0991: Jay Civelli fra Chromium utviklingsfellesskap

  CVE-2013-0992: Google Chrome Security Team (Martin Barbella)

  CVE-2013-0993: Google Chrome Security Team (Inferno)

  CVE-2013-0994: David German fra Google

  CVE-2013-0995: Google Chrome Security Team (Inferno)

  CVE-2013-0996: Google Chrome Security Team (Inferno)

  CVE-2013-0997: Vitaliy Toropov som arbeider med HPs Zero Day Initiative

  CVE-2013-0998: pa_kt som arbeider ved HPs Zero Day Initiative

  CVE-2013-0999: pa_kt som arbeider ved HPs Zero Day Initiative

  CVE-2013-1000: Fermin J. Serna fra Google Security Team

  CVE-2013-1001: Ryan Humenick

  CVE-2013-1002: Sergey Glazunov

  CVE-2013-1003: Google Chrome Security Team (Inferno)

  CVE-2013-1004: Google Chrome Security Team (Martin Barbella)

  CVE-2013-1005: Google Chrome Security Team (Martin Barbella)

  CVE-2013-1006: Google Chrome Security Team (Martin Barbella)

  CVE-2013-1007: Google Chrome Security Team (Inferno)

  CVE-2013-1008: Sergey Glazunov

  CVE-2013-1009: Apple

  CVE-2013-1010: miaubiz

  CVE-2013-1011 : Google Chrome Security Team (Inferno)

  CVE-2013-1023 : Google Chrome Security Team (Inferno)

 • WebKit

  Tilgjengelig for: OS X Lion v10.7.5, OS X Lion Server v10.7.5, OS X Mountain Lion v10.8.3

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til et angrep med skripting mellom nettsteder

  Beskrivelse: Det fantes et problem med skripting på tvers av nettsteder i håndteringen av iframes. Dette problemet ble løst ved forbedret sporing av opprinnelsessteder.

  CVE-ID

  CVE-2013-1012: Subodh Iyengar og Erling Ellingsen fra Facebook

 • WebKit

  Tilgjengelig for: OS X Lion v10.7.5, OS X Lion Server v10.7.5, OS X Mountain Lion v10.8.3

  Virkning: Kopiering og innliming av en skadelig HTML-snippet kan føre til et skriptangrep på tvers av nettsteder

  Beskrivelse: Det eksisterte skriptangrep på tvers av nettsteder i håndteringen av kopierte og innlimte data i HTML-dokumenter. Dette problemet ble løst med ekstra validering av innlimt innhold.

  CVE-ID

  CVE-2013-0926: Aditya Gupta, Subho Halder og Dev Kar fra xys3c (xysec.com)

 • WebKit

  Tilgjengelig for: OS X Lion v10.7.5, OS X Lion Server v10.7.5, OS X Mountain Lion v10.8.3

  Virkning: Å følge en skadelig utformet lenke kunne føre til uventet virkemåte på målnettstedet

  Beskrivelse: XSS Auditor kan omskrive URL-adresser for å hindre skriptangrep på tvers av nettsteder. Dette kan føre til ondsinnet endring av virkemåten til en skjemainnsending. Dette problemet ble løst gjennom forbedret validering av URL-adresser.

  CVE-ID

  CVE-2013-1013 : Sam Power fra Pentest Limited

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: