Om nødvarsler og varsler fra myndigheter på iPhone og Apple Watch

Finn ut hvordan du slår på nødvarsler, varsler fra myndigheter og offentlige sikkerhetsvarsler på iPhone og Apple Watch.

Du kan motta nødvarsler, varsler fra myndigheter og offentlige sikkerhetsvarsler på iPhone og Apple Watch. Hvis det skulle oppstå en nødssituasjon, ser du kanskje følgende:

 • Varsler utstedt av myndighetene i landet eller regionen
 • Varsler som involverer nært forestående fare for liv eller sikkerhet
 • Varsler for ekstremvær
 • AMBER-varsler (America's Missing: Broadcast Emergency Response)*
 • Offentlige sikkerhetsvarsler*

*AMBER-varsler og offentlige sikkerhetsvarsler er ikke tilgjengelige i alle land og regioner.

Slå varsler fra myndigheter av eller på

Som standard er varsler fra myndigheter slått på for enheten din.* Når du mottar et varsel fra myndigheter, hører du en lyd som ligner på en alarm. Hvis du vil slå disse varslene av eller på, følger du disse trinnene:

 1. Gå til Innstillinger > Varslinger.
 2. Bla helt ned til bunnen av skjermen.
 3. Under Varsler fra myndigheter, slår du varseltypen av eller på.*

*Statlige varsler støttes hvis du bruker et SIM-kort fra en støttet operatør. Apple Watch kan motta disse varslene hvis iPhonen din kan motta dem og er i nærheten, eller hvis Apple Watch er koblet til et Wi-Fi-nettverk. Hvis du har Apple Watch Series 3 (GPS + cellular) med et mobilabonnement fra en støttet operatør, kan du motta disse varslene selv om du ikke har iPhone i nærheten. Kontakt operatøren for å få mer informasjon. 

*I enkelte land er det ikke sikkert at du kan slå av varsler fra myndigheter.

Velg å motta test-nødvarsler i USA

Hvis du har en iPhone som er knyttet til en amerikansk operatør, for eksempel hvis du har amerikansk SIM-kort eller bruker dataroaming i USA, kan du aktivere test-nødvarsler. Disse er som standard slått av. Når du mottar denne typen varsler, hører du en lyd som høres ut som en alarm, og det står i varselet at det er en test. For å slå disse varslene av eller på følger du disse trinnene:

 1. Åpne Telefon-appen og trykk på Tastatur.
  • For å slå varslingene på slår du *5005*25371# og trykker på . Du får et varsel der det står «Testvarsler er aktivert.» 
  • For å slå varslingene av slår du *5005*25370# og trykker på . Du får et varsel der det står «Testvarsler er deaktivert.»

Testvarsler fra myndigheter er tilgjengelige med amerikanske mobiloperatører, inkludert i Puerto Rico. De lokale myndighetene er ansvarlige for innholdet i testvarslene og hvor ofte de blir sendt. Du kan slå av denne funksjonen når som helst ved å følge trinnene ovenfor. Kontakt operatøren for å få mer informasjon.

Finn ut mer

Publiseringsdato: