Om nødvarsler og varsler fra myndigheter på iPhone og Apple Watch

Finn ut hvordan du slår på og av nødvarsler og varsler fra myndigheter på iPhone og Apple Watch.

Du kan motta nødvarsler og varsler fra myndigheter på iPhone og Apple Watch. Dersom det oppstår en nødsituasjon, ser du kanskje følgende:

  • Varsler utstedt av myndighetene i landet eller regionen
  • Varsler som involverer nært forestående fare for liv eller sikkerhet
  • Varsler for ekstremvær
  • AMBER-varsler (America's Missing: Broadcast Emergency Response)*

*AMBER-varsler er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Slå varsler fra myndigheter av eller på

Som standard er varsler fra myndigheter slått på for enheten din.* Når du mottar et varsel fra myndigheter, hører du en lyd som ligner på en alarm. Hvis du vil slå disse varslene av eller på, følger du disse trinnene:

  1. Gå til Innstillinger > Varslinger.
  2. Bla helt ned til bunnen av skjermen.
  3. Under Varsler fra myndigheter, slår du varseltypen av eller på.*

*Varsler fra myndigheter støttes hvis du bruker et SIM-kort fra en støttet operatør. Apple Watch kan motta disse varslene hvis iPhone-enheten din kan motta dem og den er i nærheten, eller hvis Apple Watch er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk. Hvis du har Apple Watch Series 3 (GPS + cellular) med et mobilabonnementet fra en støttet operatør, kan du motta disse varslene selv om du ikke har iPhone i nærheten. Kontakt operatøren for å få mer informasjon. 

*I noen land er det ikke sikkert at du kan slå av Varsler fra myndigheter.

Finn ut mer

Publiseringsdato: