Om nødvarsler og varsler fra myndigheter på iPhone

Les om hvordan du slår på nødvarsler, varsler fra myndigheter og offentlige sikkerhetsvarsler på iPhone.

Du kan motta nødvarsler, varsler fra myndigheter og offentlige sikkerhetsvarsler på iPhone. Hvis det skulle oppstå en nødssituasjon, kan iPhone vise:

 • Varsler utstedt av myndighetene i landet eller regionen
 • Varsler som involverer nært forestående fare for liv eller sikkerhet
 • Varsler for ekstremvær
 • AMBER-varsler (America's Missing: Broadcast Emergency Response)1
 • Offentlige sikkerhetsvarsler1

Du kan også motta nødvarsler, varsler fra myndigheter og offentlige sikkerhetsvarsler på Apple Watch.

1. AMBER-varsler og offentlige sikkerhetsvarsler er ikke tilgjengelige i alle land og regioner.

Slå varsler fra myndigheter av eller på

Som standard er Statlige varsler slått på for enheten din.2 Når du mottar statlige varsler, hører du en lyd som ligner på en alarm. Hvis du vil slå disse varslene av eller på, følger du disse trinnene:

 1. Gå til Innstillinger > Varslinger.
 2. Rull til nederst på skjermen.
 3. Under Statlige varsler slår du varseltypen av eller på.3

2. Statlige varsler støttes hvis du bruker et SIM-kort fra en støttet operatør. Kontakt operatøren for å få mer informasjon. 

3. I enkelte land og regioner er det ikke sikkert at du kan slå av statlige varsler.

Velg å motta test-nødvarsler i USA

Når iPhone er knyttet til en operatør i USA — ved bruk av et amerikansk SIM-kort eller dataroaming i USA — kan du aktivere test-nødvarsler. Disse er som standard slått av. Når du mottar denne typen varsler, hører du en lyd som høres ut som en alarm, og det står i varselet at det er en test.

Testvarsler fra myndigheter er tilgjengelige med amerikanske mobiloperatører, inkludert i Puerto Rico. De lokale myndighetene er ansvarlige for innholdet i testvarslene og hvor ofte de blir sendt. Du kan slå av denne funksjonen når som helst ved å følge framgangsmåten nedenfor. Kontakt operatøren for å få mer informasjon.

Hvis du bruker iOS 15.4 eller nyere

For å slå Testvarsler på eller av:

 1. Sørg for at iPhone bruker nyeste versjonen av iOS (iOS 15.6 eller senere).
 2. Gå til Innstillinger > Varslinger.
 3. Slå Testvarsler på eller av.

Hvis du bruker iOS 15.3 eller eldre

For å slå Testvarsler på:

 1. Åpne Telefon-appen og trykk på Tastatur.
 2. Skriv inn *5005*25371# og trykk på ringeknappen . Du får et varsel der det står «Testvarsler er aktivert».

Slik slår du av Testvarsler:

 1. Åpne Telefon-appen og trykk på Tastatur.
 2. Skriv inn *5005*25370# og trykk på ringeknappen . Du får et varsel der det står «Testvarsler er deaktivert.»

Finn ut mer

Publiseringsdato: