Slik bruker du Mail-programmet på Mac til å flytte, slette eller kopiere iCloud-post

Hvis du bruker Mail-programmet i OS X v10.7.5 eller nyere til iCloud-post, kan du flytte eller kopiere e-postmeldinger fra iCloud til datamaskinen, eller du kan ganske enkelt slette dem fra iCloud.

Flytte eller kopiere e-post fra iCloud til Mac

Det å flytte meldinger fra iCloud til datamaskinen kan være nyttig når iCloud-postkassen er full eller hvis du vil redusere mengden iCloud-lagring du bruker. Følg denne fremgangsmåten for å flytte meldinger fra iCloud og arkivere dem på Mac-maskinen i stedet.

 1. Velg Postkasse > Ny postkasse i Mail.
 2. Dialogruten Ny postkasse åpnes. Velg På maskinen fra lokalmenyen Plassering, og angi deretter et navn for den nye postkassen. Klikk på OK.
 3. Velg iCloud-innboksen din fra listen over postkasser i sidepanelet, og velg deretter meldingene du vil flytte.
 4. Dra meldingene du har valgt til den nye postkassen for å flytte dem. Eller velg Melding > Flytt til > din nye postkasse.
 5. Hold nede Tilvalg-tasten mens du drar meldingene du valgte til den nye postkassen for å kopiere dem. Eller velg Melding > Kopier til > din nye postkasse.

Ta med alle meldinger og mapper i postkassen hvis du vil opprette en sikkerhetskopi av hele iCloud-postkassen:

 1. Velg iCloud-innboksen din fra listen over postkasser i sidepanelet.
 2. Velg Postkasse > Eksporter postkasse.
 3. Velg en målmappe for postkassearkivet, og klikk deretter på Velg for å arkivere det.

Slette meldinger fra iCloud

Følg denne framgangsmåten for å slette meldinger fra iCloud permanent uten å beholde en kopi på datamaskinen.

 1. Velg iCloud-innboksen din fra listen over postkasser i sidepanelet. 
 2. Velg meldingene du vil slette, og trykk deretter Slett eller velg Rediger > Slett. Meldingene flyttes til Papirkurv-mappen i iCloud.
 3. Velg Postkasse > Fjern slettede objekter for å slette meldingene i Papirkurv-mappen permanent.
Publiseringsdato: