iOS 6: Apple FIPS iOS Cryptographic Modules v3.0

Les om FIPS i iOS 6.

De kryptografiske iOS-modulene Apple iOS CoreCrypto Module v3.0 og Apple iOS CoreCrypto Kernel Module v3.0 krever ingen installering eller konfigurering for å være i «FIPS-modus» for FIPS 140-2-samsvar på enheter som kjører iOS 6.

Hvis du ønsker fullstendige instruksjoner for riktig bruk av modulene, kan du se Crypto Officer Role Guide for FIPS 140-2 Compliance iOS 6.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: