Slik bruker du Apple-diagnostikk på Mac

Apple-diagnostikk tester Macen for maskinvareproblemer og foreslår løsninger.

Når du har isolert et problem på Macen til et sannsynlig maskinvareproblem, kan du bruke Apple-diagnostikk til å finne ut hvilke maskinvarekomponenter som forårsaker problemet. Apple-diagnostikk foreslår også løsninger og hjelper deg med å kontakte Apple-kundestøtte for å få hjelp.

Hvis Macen ble lansert før juni 2013, bruker den Apple Hardware Test i stedet. 

Slik bruker du Apple-diagnostikk

 1. Koble fra alle eksterne enheter, unntatt tastatur, mus, skjerm, Ethernet-tilkobling (hvis du har det) og strømtilkobling.
 2. Kontroller at Macen er plassert på en hard, flat og stabil flate med god ventilasjon.
 3. Slå av Macen.
 4. Slå på Macen, og trykk og hold D-tasten på tastaturet umiddelbart. Fortsett å hold nede inntil du ser en skjerm som ber deg om å velge språk. Når Apple-diagnostikk vet språket ditt, vises det en framdriftsindikator som indikerer at Macen kontrolleres:
 5. Det tar 2 til 3 minutter å kontrollere Macen. Hvis det oppdages problemer, foreslår Apple-diagnostikk løsninger og viser referansekoder. Merk deg referansekodene før du fortsetter.
 6. Velg blant disse alternativene:
  • Klikk på «Kjør testen igjen», eller trykk på Kommando (⌘)-R for å gjenta testen.
  • For mer informasjon, inkludert detaljer om service- og kundestøttetilbud, kan du klikke på «Kom i gang» eller trykke på Kommando-G.
  • Klikk på Omstart eller trykk på R for å omstarte Macen.
  • Klikk på Slå av eller trykk på S for å slå av. 

Hvis du velger å få mer informasjon, starter Macen fra macOS-gjenoppretting og viser en nettside der du må angi land eller region. Klikk på «Godta å sende» for å sende serienummer og referansekoder til Apple. Følg deretter instruksjonene på skjermen for service og kundestøtte. Du kan velge Omstart eller Slå av fra Apple-menyen når du er ferdig.

Dette trinnet krever en internett-tilkobling. Hvis du ikke er koblet til internett, ser du en side som beskriver hvordan du kobler deg til.


Finn ut mer

Hvis det å holde nede D-tasten ved oppstart ikke starter Apple-diagnostikk:

 • Hvis du bruker et firmwarepassord, må du slå det av. Du kan slå det på igjen når du har brukt Apple-diagnostikk.
 • Hold nede Tilvalg-D ved oppstart for å forsøke å starte Apple-diagnostikk over internett.
Publiseringsdato: