Slik bruker du Apple-diagnostikk på Mac

Apple-diagnostikk tester Mac-maskinen for maskinvareproblemer og foreslår løsninger.

Når du har isolert et problem på Mac-maskinen til et sannsynlig maskinvareproblem, kan du bruke Apple-diagnostikk til å finne ut hvilke maskinvarekomponenter som forårsaker problemet. Apple-diagnostikk foreslår også løsninger og hjelper deg med å kontakte Apple-kundestøtte for å få hjelp.

Hvis Mac-maskinen ble lansert før juni 2013, bruker den Apple Hardware Test i stedet. 

Slik bruker du Apple-diagnostikk

 1. Koble fra alle eksterne enheter, unntatt tastatur, mus, skjerm, Ethernet-tilkobling (hvis du har det) og strømtilkobling.
 2. Kontroller at Mac-maskinen er plassert på en hard, flat og stabil flate med god ventilasjon.
 3. Slå av Mac-maskinen.
 4. Slå på Mac-maskinen, og trykk og hold D-tasten på tastaturet umiddelbart. Fortsett å hold nede inntil du ser en skjerm som ber deg om å velge språk. Når Apple-diagnostikk vet språket ditt, vises det en framdriftsindikator som indikerer at Mac-maskinen kontrolleres:
 5. Det tar 2 til 3 minutter å kontrollere Mac-maskinen. Hvis det oppdages problemer, foreslår Apple-diagnostikk løsninger og viser referansekoder. Merk deg referansekodene før du fortsetter.
 6. Velg blant disse alternativene:
  • Klikk på «Kjør testen igjen», eller trykk på Kommando (⌘)-R for å gjenta testen.
  • For mer informasjon, inkludert detaljer om service- og kundestøttetilbud, kan du klikke på «Kom i gang» eller trykke på Kommando-G.
  • Klikk på Omstart eller trykk på R for å omstarte Mac-maskinen.
  • Klikk på Slå av eller trykk på S for å slå av. 

Hvis du velger å få mer informasjon, starter Mac-maskinen fra macOS-gjenoppretting og viser en nettside der du må angi land eller region. Klikk på «Godta å sende» for å sende serienummer og referansekoder til Apple. Følg deretter instruksjonene på skjermen for service og kundestøtte. Du kan velge Omstart eller Slå av fra Apple-menyen når du er ferdig.


Dette trinnet krever en Internett-tilkobling. Hvis du ikke er koblet til Internett, ser du en side som beskriver hvordan du kobler deg til.

Finn ut mer

Hvis det å holde nede D-tasten ved oppstart ikke starter Apple-diagnostikk:

 • Hvis du bruker et firmwarepassord, må du slå det av. Du kan slå det på igjen når du har brukt Apple-diagnostikk.
 • Hold nede Tilvalg-D ved oppstart for å forsøke å starte Apple-diagnostikk over Internett.
Publiseringsdato: