Bruk Apple-diagnostikk til å teste Macen

Apple-diagnostikk, tidligere kjent som Apple Hardware Test, kan kontrollere om Macen din har maskinvareproblemer.

Hvis du tror at Macen din har et maskinvareproblem, kan du bruke Apple-diagnostikk til å finne ut hvilken maskinvarekomponent som kan ha problemer. Apple-diagnostikk foreslår også løsninger og hjelper deg med å kontakte Apple-kundestøtte for å få hjelp.

Klargjør Macen

 1. Slå av Macen.
 2. Koble fra alle eksterne enheter, unntatt tastatur, mus, skjerm, Ethernet-tilkobling (hvis du har det) og strømtilkobling.
 3. Kontroller at Macen er plassert på en hard, flat og stabil flate med god ventilasjon.


Start Apple-diagnostikk

Finn ut om Macen har Apple-chip, og følg deretter den aktuelle fremgangsmåten:

Apple-chip

 1. Slå på Macen og fortsett med å trykke og holde på av/på-knappen mens Macen starter.
 2. Slipp knappen når du ser vinduet for oppstartsvalg, som inkluderer et tannhjulsymbol merket Valg.
 3. Trykk på Kommando (⌘)-D på tastaturet.
   

Intel-prosessor

 1. Slå på Macen, og trykk deretter og hold nede D-tasten på tastaturet mens Macen starter. 
 2. Slipp når du ser en fremdriftslinje eller blir bedt om å velge språk.
   

Se testresultatene

Apple-diagnostikk viser en fremdriftslinje mens verktøyet kontrollerer Macen:

Fremdriftslinje som indikerer at macOS-diagnostikk kjører

Når testingen er fullført, viser Apple-diagnostikk resultatene, inkludert én eller flere referansekoder. Finn ut mer om referansekodene til Apple-diagnostikk.

Resultater for macOS-diagnostikk. Ingen problemer ble funnet.

Klikk på «Kjør testen igjen» eller trykk på Kommando-R for å gjenta testen.

Klikk på Omstart eller trykk på R for å omstarte Macen.

Klikk på Slå av eller trykk på S for å slå av. 

For å få informasjon om alternativene dine for service og support må du sørge for at Macen er koblet til internett, og deretter klikker du på «Kom i gang» eller trykker på Kommando-G. Macen starter da på nytt til et nettsted med mer informasjon. Velg Omstart eller Slå av fra Apple-menyen når du er ferdig.


Finn ut mer

Hvis du ikke kan starte Apple-diagnostikk med D-tasten på en Intel-basert Mac, kan du prøve disse løsningene:

 • Trykk og hold nede Tilvalg-D ved oppstart for å bruke Apple-diagnostikk over internett.
 • Sørg for at Macen ikke bruker et firmwarepassord.
Publiseringsdato: