Send en gruppemelding på iPhone, iPad eller iPod touch

Med Meldinger kan du sende en melding til en gruppe med personer. Du kan også gi gruppen din et navn, legge til eller fjerne personer fra den, dempe varsler eller forlate gruppen.

Kom i gang

Gruppemeldingstyper

De tre gruppemeldingstypene du kan se, er: iMessage-, MMS- og SMS-gruppemeldinger. Meldinger-appen velger automatisk gruppemeldingstypen som sendes, basert på innstillingene, nettilkoblingen og abonnementet til deg og mottakerne. Eksempel:

 • Hvis du og mottakerne bruker Apple-enheter og iMessage er slått på, blir gruppemeldingen sendt som en iMessage.
 • Hvis du sender en gruppemelding til noen som ikke bruker iMessage, sendes meldingen som MMS eller SMS.

iMessage-gruppemeldinger

Disse meldingene vises i blå tekstbobler og sendes via Apple i stedet for operatøren din. Meldingene er beskyttet av gjennomgående kryptering. I en iMessage-gruppemelding kan alle

 • sende og motta bilder, videoer og lydmeldinger
 • se alle svarene fra gruppen
 • sende og motta meldingseffekter som for eksempel tegninger, animasjoner, bobler og mye mer
 • dele plasseringen sin med gruppen
 • gi gruppen et navn, legge til eller fjerne gruppemedlemmer, slå av varsler eller forlate gruppen

MMS-gruppemeldinger

Disse meldingene vises i grønne tekstbobler og sendes via operatøren din i stedet for Apple. I en MMS-gruppemelding kan alle

 • sende og motta bilder og videoer
 • se alle svarene fra gruppen
 • Slå av varsler

SMS-gruppemeldinger

Disse meldingene vises også i grønne tekstbobler og sendes via operatøren din. SMS-gruppemeldinger støtter ikke multimedievedlegg som bilder og videoer. Alle svar i en SMS-gruppemelding sendes som enkeltmeldinger, og mottakerne kan ikke se de andre svarene fra gruppen.

Send en gruppemelding

 1. Åpne Meldinger og trykk på   for å starte en ny samtale.
 2. Oppgi mottakerens navn og trykk på  for å legge til kontakter.
 3. Skriv inn meldingen din og trykk på Send .

For å sende en MMS-gruppemelding på en iPhone må du sørge for at MMS-meldinger er slått på. Gå til Innstillinger > Meldinger, og slå på MMS-meldinger. Hvis du ikke ser noe valg for å slå på MMS-meldinger eller gruppemeldinger, kontakter du operatøren for å høre om abonnementet ditt støtter MMS-gruppemeldinger.

Det vises ikke lesekvitteringer i gruppemeldinger.

Svar på en iMessage-gruppemelding med Tapback

Med Tapback i iOS 10 og nyere kan du raskt svare på meldinger med uttrykk, for eksempel en tommel opp eller et hjerte. Slik svarer du med en Tapback:

 1. Åpne Meldinger, og trykk på en iMessage-gruppemelding.
 2. Dobbelttrykk på en meldingsboble eller et bilde.
 3. Trykk på et av de seks svarene som vises, for å svare på meldingen.

Bare trykk på en Tapback for å se hvem som har sendt den.

Gi gruppesamtalen et navn

Har du flere iMessage-gruppemeldinger? Gi iMessage-gruppemeldingene dine et navn for å gjøre det enklere å finne dem. Slik gir du gruppen et navn:

 1. Trykk på en gruppesamtale, og trykk deretter på .
 2. Trykk på Skriv et gruppenavn.
 3. Skriv inn et navn, og trykk deretter på Ferdig.

Du kan bare gi navn til iMessage-gruppemeldinger, ikke MMS-gruppemeldinger.

Legg til noen i eller fjern noen fra en gruppesamtale

Alle i en iMessage-gruppemelding kan legge til eller fjerne noen fra samtalen. Du kan fjerne en person fra en iMessage-gruppe som har minst tre andre personer. Du kan ikke legge til eller fjerne personer fra MMS- eller SMS-gruppemeldinger.

Legg til en person

 1. Trykk på gruppesamtalen du vil legge noen til i.
 2. Trykk på , og trykk deretter på Legg til kontakt.
 3. Skriv inn kontaktinformasjonen for personen du vil legge til. Trykk deretter på Ferdig.

Fjern en person

 1. Trykk på gruppesamtalen som har den kontakten du vil fjerne.
 2. Trykk på , og sveip deretter mot venstre over navnet på personen du vil fjerne.
 3. Trykk på Fjern, og deretter på Ferdig. 
   

Skjul varsler

Får du for mange varsler fra gruppen din? Hvis du ikke ønsker å forlate en samtale, kan du slå på Skjul varsler:

 1. Åpne Meldinger, og trykk på en gruppesamtale.
 2. Trykk på .
 3. Slå på Skjul varsler.

Når Skjul varsler er på, vises  ved siden av samtalen. Dette stopper varslene bare for denne samtalen, ikke for hele enheten. Du mottar fortsatt alle andre meldinger og ser varsler for dem på låseskjermen.

Forlat gruppesamtalen

Hvis du vil forlate en samtale, trykker du på Detaljer og deretter på Forlat samtalen. Du kan bare forlate iMessage-grupper som har minst tre andre personer.

Publiseringsdato:Tue Dec 19 00:15:06 GMT 2017