iPhoto, Aperture: Bildestørrelsesdefinisjoner

Lær mer om bildestørrelse og terminologien som brukes til å beskrive bildestørrelse. 

Piksel
En piksel er det minste objektet som har en individuell fargeverdi på en skjerm, en kamerasensor eller et bilde. Bilder består av piksler (også henvist til som "px").

Kamerasensorstørrelse uttrykkes vanligvis i totalt antall piksler. Hvis din sensor er 4000 piksler bred og 3000 piksler høy, har du en sensor på 12 000 000 piksler eller 12 megapiksler. Moderne dataskjermer har faste horisontale og vertikale pikselmål. Forskjellige skjermstørrelser kan ha samme pikselmål, men forskjellige oppløsninger (se delen om oppløsning nedenfor).

 

Oppløsning
Oppløsning er antall piksler per lengdeenhet, vanligvis uttrykt som PPI (Pixels Per Inch) eller PPT (punkter per tomme).

  • PPI er den riktige måten å uttrykke skjerm- eller bildeoppløsning på. For eksempel vil en 1920x1080-skjerm som har en 30 tommer bred skjerm, ha en horisontal oppløsning på 64 PPI (1920 piksler / 30 tommer = 64 PPI). Den vertikale oppløsningen er vanligvis samme verdi slik at pikslene er kvadratiske og ikke forvrenger bildet.
  • PPT er et begrep fra utskriftsteknologien, og refererer til utskrevne punkter som former prikker i et rastermønster. Når et bilde skrives ut med høy nok oppløsning, kan du ikke oppdage prikkene, men ser i stedet et jevn gradient. Noen skrivere simulerer gradienter med et rastermønster: 

 

Resampling
Når du skal vise et bilde på skjerm, kan du vise hver piksel i bildet som en piksel på skjermen, eller skalere bildet ved å omregne bildepikslene fordi du ikke kan endre størrelsen på skjermens piksler. Dette kan være så enkelt som å multiplisere eksisterende piksler for å skalere opp, eller bruke mer intelligente interpoleringsalgoritmer. Nedskalering gjøres med lignende metoder.

Merk: Gjentatt sampling av et bilde kan føre til tap av kvalitet. For å få best mulig resultat starter du med det opprinnelige bildet og oppskalerer eller nedskalerer det direkte til resultatstørrelsen (du bør for eksempel unngå nedskalering fra et oppskalert bilde).

 

Bildestørrelse
Når bildestørrelsen uttrykkes i piksler uten å nevne oppløsningen, vil den faktiske bildestørrelsen som blir vist, være ukjent. For å få størrelsen i tommer dividerer du størrelsen i piksler med oppløsningen i PPI.

Eksempel: Hvis et bilde på 4000x3000 piksler har en oppløsning på 300 ppt, vil det skrives ut som et bilde på 13,33 x 10 tommer. Ved 150 ppt vil bildet skrives ut i størrelsen 26,67 x 20 tommer.

Hvis du ønsker at et bilde skal skrives ut med en bestemt størrelse, kan du enten la programvaren endre oppløsningen og la skriverdriveren sample bildet på nytt for utskrift, eller du kan manuelt sample på nytt med riktig oppløsning, noe som innebærer endring av pikselstørrelsen i bildet. I de fleste tilfeller vil begge alternativene ha samme virkning.

Publiseringsdato: