Bruke et administratorpassord ved import av brukere for FileVault-tilgang fra en fil

Når du bruker kommandoen fdesetup til å importere brukere fra en fil, angir du et administratorpassord i passordfeltet på øverste nivå.

Når du klargjør en plist-fil for å aktivere en liste over brukere for kommandoen fdesetup add -inputplist, bruker du et administratorpassord i passordfeltet på øverste nivå.

Merk: Bruk av gjenopprettingsnøkkelen i passordfeltet på øverste nivå kan føre til at det returneres en feil. Bruk i stedet et administratorpassord.

Lær mer

Hvis du vil vite mer om bruk av dette kommandolinjeverktøyet, kan du se siden fdesetup.

Det følgende er et eksempel på en egenskapslistefil som kan importeres:

<plist>
	<dict>
		<key>Username</key>
		<string>admin</string>
		<key>Password</key>
		<string>Apple123</string>
		<key>AdditionalUsers</key>
		<array>
	 	   <dict>
			<key>Username</key>
			<string>travis</string>
			<key>Password</key>
			<string>topsecret</string>
	 	   </dict>
		</array>
	</dict>
</plist>
  • admin er kortnavnet for en administratorbruker
  • Apple123 er passordet for brukeren «admin»
  • travis er kortnavnet for en bruker som skal aktiveres
  • topsecret er passordet for brukeren «travis»
Publiseringsdato: