Konfigurere avanserte nettverksinnstillinger i iOS-oppsettassistenten

Les om hvordan du bruker iOS-oppsettassistenten til å konfigurere proxyer eller andre avanserte valg for nettverkskonfigurasjon for et virksomhetsmiljø.

Hvis du er systemadministrator for en virksomhet, må du anbefale brukerne om å konfigurere de nye enhetene deres for avanserte nettverkskonfigurasjoner med iOS-oppsettassistenten.

  1. På Hei-skjermen trykker du på Hjem-knappen eller sveiper opp.
  2. På Velg et Wi-Fi-nettverk-skjermen trykker du på Hjem-knappen eller trykker og holder inne sideknappen i to sekunder.
  3. Trykk på Flere Wi-Fi-innstillinger.
  4. Trykk på info-knappen ved siden av nettverksnavnet.

Fra denne skjermen kan du justere følgende innstillinger:

  • Sette opp en HTTP-proxy
  • Definere statiske nettverksinnstillinger
  • Fornye innstillingene fra en DHCP-tjener
  • Slå på BootP
  • Konfigurere DNS
Publiseringsdato: