Funksjoner i Pages, Numbers og Keynote på iCloud.com

iWork er tilgjengelig på Mac, iOS og iCloud.com. Les om hvilke funksjoner som oppfører seg annerledes på iCloud.com.

Filbegrensninger i Pages, Numbers og Keynote på iCloud.com

 • Fra iCloud.com kan du åpne Pages-, Numbers- og Keynote-filer med en størrelse på opptil 1 GB.
 • Fra iCloud.com kan du legge til GIF-, JPEG- og PNG-bilder på opptil 10 MB hver. Hvis du vil legge til større bilder, kan du bruke Pages, Numbers og Keynote fra en Mac eller iOS-enhet. Deretter kan du vise bildene i dokumentene dine på iCloud.com.
 • Du kan lime inn ca. 2 millioner tegn i et dokument om gangen.
 • Du kan opprette så mange ark du vil i et Numbers-regneark. Hver tabell kan ha opptil 255 kolonner, 65 535 rader og ca. 130 000 celler med data. Du kan endre opptil 100 000 celler om gangen.
 • Opptil 100 personer kan vise og redigere delte dokumenter samtidig.

Forskjeller i funksjoner i Pages på iCloud.com

Disse funksjonene i Pages på iCloud.com avviker fra funksjonene i Pages på en Mac eller iOS-enhet:

 • Hvis du sporer endringer i et Pages-dokument, kan du åpne dokumentet med Pages på iCloud.com, men du kan ikke redigere det. Hvis du eier dokumentet, kan du slå av Spor endringer når du åpner det i Pages for Mac eller Pages for iOS. Les mer om sporing av endringer-
 • Du kan ikke legge til eller redigere bokmerker, men bokmerkekoblinger som er lagt til med Pages for Mac eller iOS, vil fungere når du klikker på dem.
 • Du kan ikke vise sider side ved side selv om Motstående sider er slått på.
 • 3D-diagrammer vises som 2D-diagrammer. 
 • Du kan ikke legge til eller redigere filmer eller lydfiler.
 • Du kan vise, men ikke redigere ligninger, forklaringslinjer til diagrammer og betingede uthevingsregler. 

Forskjeller i funksjoner i Keynote på iCloud.com

Disse funksjonene i Keynote på iCloud.com avviker fra funksjonene i Keynote på en Mac eller iOS-enhet:

 • Du kan ikke vise eller redigere handlingsbygg, men de beholdes i presentasjonen og kan vises og redigeres på Mac og i iOS.
 • Overganger og bygg som ikke støttes i Keynote på iCloud.com, vises med Overtoning. De opprinnelige overgangene beholdes i dokumentet og er synlige, og de kan redigeres i for Mac og Keynote for iOS. Les mer om hvordan Keynote for iCloud fungerer med Internet Explorer.
 • Lydsporet (lyden som spilles av under lysbildefremvisningen) spilles ikke av i på iCloud.com. Lydsporet forblir i dokumentet og spilles av i for Mac og Keynote for iOS.
 • Innspilt lyd (fortellerstemme) spilles ikke av på iCloud.com. Den forblir i dokumentet og spilles av i for Mac og Keynote for iOS. Hvis du redigerer dokumentet i Keynote på iCloud.com, kan opptaket komme i utakt med lysbildeserien.
 • Innstillingene for automatisk avspilling av lysbildeserier når de åpnes og omstart av en lysbildeserier ved uvirksomhet, ignoreres.
 • 3D-diagrammer vises som 2D-diagrammer. 
 • Du kan ikke legge til eller redigere filmer eller lydfiler. Hvis du allerede har filmer eller lydfiler i en Keynote-presentasjon, spilles de av når presentasjonen spilles av hvis nettleseren støtter film- eller lydformatet.  
 • Du kan vise, men ikke redigere ligninger, forklaringslinjer til diagrammer og betingede uthevingsregler. 

Forskjeller i funksjoner i Numbers på iCloud.com

Disse funksjonene i Numbers på iCloud.com avviker fra funksjonene i Numbers på en Mac eller iOS-enhet:

 • Skjemaene i et Numbers for iOS-regneark er skjult når du åpner regnearket i Numbers på iCloud.com.
 • I Numbers på iCloud.com kan du redigere en tabell som er koblet til et skjema, og disse redigeringene vises i skjemaet når du åpner regnearket i Numbers for iOS.
 • Hvis du sletter en tabell som er knyttet til et skjema i Numbers på iCloud.com, tømmes skjemaet. Hvis du slår sammen celler i en tabell som er knyttet til et skjema, kan det hende at skjemaet tømmes.
 • 3D-diagrammer vises som 2D-diagrammer. 
 • Du kan ikke legge til eller redigere filmer eller lydfiler.
 • Du kan vise, men ikke redigere ligninger, forklaringslinjer til diagrammer og betingede uthevingsregler. 

Publiseringsdato: