Funksjoner i Pages, Numbers og Keynote på iCloud.com

iWork er tilgjengelig på Mac, iOS og iCloud.com. Les om hvilke funksjoner som fungerer annerledes på iCloud.com.

Filbegrensninger i Pages, Numbers og Keynote på iCloud.com

 • Du kan åpne Pages-, Numbers- og Keynote-filer med en størrelse på opptil 2 GB.
 • Du kan du legge til GIF-, JPEG- og PNG-bilder på opptil 10 MB hver. Hvis du vil legge til større bilder, kan du bruke Pages, Numbers og Keynote fra en Mac eller iOS-enhet. Deretter kan du vise bildene i dokumentene dine på iCloud.com.
 • Du kan lime inn ca. 2 millioner tegn i et dokument om gangen.
 • I et Numbers-regneark kan du opprette så mange ark du vil. Hver tabell kan ha opptil 255 kolonner, 65 535 rader og ca. 130 000 celler med data. Du kan endre opptil 100 000 celler om gangen.
 • Opptil 100 personer kan vise og redigere delte dokumenter samtidig.
 • Du kan vise dokumenter med vertikal tekst, men du kan ikke redigere dem.

Forskjeller i funksjoner i Pages på iCloud.com

Disse funksjonene i Pages på iCloud.com avviker fra funksjonene i Pages på en Mac eller iOS-enhet:

 • Hvis du sporer endringer i et Pages-dokument, kan du åpne dokumentet med Pages på iCloud.com, men du kan ikke redigere det. Hvis du eier dokumentet, kan du slå av Spor endringer når du åpner det i Pages for Mac eller Pages for iOS. Les mer om sporing av endringer-
 • Du kan ikke legge til eller redigere bokmerker, men bokmerkekoblinger som er lagt til med Pages for Mac eller iOS, vil fungere når du klikker på dem.
 • 3D-diagrammer vises som 2D-diagrammer. 
 • Du kan ikke legge til eller redigere filmer eller lydfiler.
 • Du kan vise, men ikke redigere ligninger, forklaringslinjer til diagrammer og betingede uthevingsregler. 
 • Forløpningstekstfyll og bildetekstfyll vises som heldekkende farger.
 • Ikke-heltrukne tekstkonturer vises som heltrukne konturer.
 • Buede skygger og kontaktskygger vises som skygger.
 • Du kan ikke kopiere og lime inn sider eller inndelinger.
 • Du kan ikke redigere sidemastere, endre mastere for en side eller bruke mastere på sider på nytt.

Forskjeller i funksjoner i Keynote på iCloud.com

Disse funksjonene i Keynote på iCloud.com avviker fra funksjonene i Keynote på en Mac eller iOS-enhet:

 • Du kan ikke vise eller redigere handlingsbygg, men de beholdes i presentasjonen og kan vises og redigeres på Mac og i iOS.
 • Overganger og bygg som ikke støttes i Keynote på iCloud.com, vises med Overtoning. De opprinnelige overgangene beholdes i dokumentet og er synlige, og de kan redigeres i Keynote for Mac og iOS. Les mer om hvordan Keynote for iCloud fungerer med Internet Explorer.
 • Lydsporet (lyden som spilles av under lysbildefremvisningen) spilles ikke av på iCloud.com. Lydsporet forblir i dokumentet og spilles av i Keynote for Mac og iOS.
 • Innspilt lyd (fortellerstemme) spilles ikke av på iCloud.com. Den forblir i dokumentet og spilles av i Keynote for Mac og iOS. Hvis du redigerer dokumentet i Keynote på iCloud.com, kan opptaket komme i utakt med lysbildeserien.
 • Innstillingene for automatisk avspilling av lysbildeserier når de åpnes, og for omstart av lysbildeserier etter inaktivitet, ignoreres.
 • 3D-diagrammer vises som 2D-diagrammer. 
 • Du kan ikke legge til eller redigere filmer eller lydfiler. Hvis du allerede har filmer eller lydfiler i en Keynote-presentasjon, spilles de av når presentasjonen spilles av, hvis nettleseren støtter film- eller lydformatet.
 • Du kan vise, men ikke redigere ligninger, forklaringslinjer til diagrammer og betingede uthevingsregler. 
 • Forløpningstekstfyll og bildetekstfyll vises som heldekkende farger.
 • Ikke-heltrukne tekstkonturer vises som heltrukne konturer.
 • Buede skygger og kontaktskygger vises som skygger.
 • Du kan ikke redigere lysbildemastere, endre mastere for et lysbilde eller bruke mastere på lysbilder på nytt.

Forskjeller i funksjoner i Numbers på iCloud.com

Disse funksjonene i Numbers på iCloud.com avviker fra funksjonene i Numbers på en Mac eller iOS-enhet:

 • Skjemaene i et Numbers for iOS-regneark er skjulte når du åpner regnearket i Numbers på iCloud.com.
 • I Numbers på iCloud.com kan du redigere en tabell som er koblet til et skjema, og disse redigeringene vises i skjemaet når du åpner regnearket i Numbers for iOS.
 • Hvis du sletter en tabell som er knyttet til et skjema i Numbers på iCloud.com, tømmes skjemaet. Hvis du slår sammen celler i en tabell som er knyttet til et skjema, kan det hende at skjemaet tømmes.
 • 3D-diagrammer vises som 2D-diagrammer. 
 • Du kan ikke legge til eller redigere filmer eller lydfiler.
 • Du kan vise, men ikke redigere ligninger, forklaringslinjer til diagrammer og betingede uthevingsregler. 
 • Forløpningstekstfyll og bildetekstfyll vises som heldekkende farger.
 • Ikke-heltrukne tekstkonturer vises som heltrukne konturer.
 • Buede skygger og kontaktskygger vises som skygger.

Publiseringsdato: