Om sikkerhetsinnholdet i Safari 6.0.3

Les om sikkerhetsinnholdet i Safari 6.0.3

Generell informasjon

Du kan laste ned og installere sikkerhetsinnholdet i Safari 6.0.3 fra Programvareoppdatering-valg eller Apple Support Nedlastinger.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen for Apple Product Security under Slik bruker du PGP-nøkkelen for Apple Product Security.

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som henvisning til svakhetene, slik at man kan finne mer informasjon.

Hvis du vil vite mer om andre sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.
 

Safari 6.0.3

 • WebKit

  Tilgjengelig for: OS X Lion v10.7.5, OS X Lion Server v10.7.5, OS X Mountain Lion v10.8.2

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er flere problemer med ødelagt hukommelse i WebKit. Disse problemene ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2012-2824: miaubiz

  CVE-2012-2857 : Arthur Gerkis

  CVE-2013-0948 : Abhishek Arya (Inferno) i Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0949 : Abhishek Arya (Inferno) i Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0950 : Abhishek Arya (Inferno) i Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0951: Apple

  CVE-2013-0952 : Abhishek Arya (Inferno) i Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0953 : Abhishek Arya (Inferno) i Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0954 : Dominic Cooney i Google og Martin Barbella i Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0955: Apple

  CVE-2013-0956 : Apple Product Security

  CVE-2013-0958 : Abhishek Arya (Inferno) i Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0959 : Abhishek Arya (Inferno) i Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0960: Apple

  CVE-2013-0961: wushi fra team509 som arbeider med iDefense VCP

 • WebKit

  Tilgjengelig for: OS X Lion v10.7.5, OS X Lion Server v10.7.5, OS X Mountain Lion v10.8.2

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til et angrep med skripting mellom nettsteder

  Beskrivelse: Det fantes et problem med skripting på tvers av nettsteder i håndteringen av rammeelementer. Dette problemet ble løst ved forbedret sporing av opprinnelsessteder.

  CVE-ID

  CVE-2012-2889: Sergey Glazunov

 • WebKit

  Tilgjengelig for: OS X Lion v10.7.5, OS X Lion Server v10.7.5, OS X Mountain Lion v10.8.2

  Virkning: Kopiering og innliming av innhold på et skadelig nettsted kan føre til et skriptangrep på tvers av nettsteder

  Beskrivelse: Det var et problem med skripting på tvers av nettsteder i håndteringen av innhold som ble limt inn fra et annet opphav. Dette problemet ble løst med ekstra validering av innlimt innhold.

  CVE-ID

  CVE-2013-0962 : Mario Heiderich fra Cure53

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: