iPhoto '11: Importere bilder fra en iOS-enhet når Min bildestrøm er aktivert

Les om hvordan iPhoto håndterer import av bilder fra en iOS-enhet når Min bildestrøm er aktivert.

Hvis Min bildestrøm er aktivert på iOS-enheten, vil eventuelle nye bilder som tas eller importeres til enheten, bli lastet opp til Min bildestrøm automatisk når enheten har Wi-Fi-forbindelse. iCloud vil lagre bildene i 30 dager, slik at enhetene dine har tid til å koble seg til og laste ned bildene.

Hvis du har aktivert Min bildestrøm i iPhoto, vil nye Bildestrøm-bilder automatisk dukke opp i iPhoto. Når Automatic Import (Automatisk import) er slått på, vil iPhoto importere Bildestrøm-bilder i full størrelse til iPhoto-biblioteket. Dette valget som finnes på fanen Photo Stream (Bildestrøm) i iPhoto Preferences (iPhoto-valg), gir deg mulighet til å arkivere alle Bildestrøm-bilder i iPhoto-biblioteket.

Min bildestrøm

Hvis du kobler til iOS-enheten for å importere bilder manuelt til iPhoto, vil iPhoto automatisk se hvilke bilder som allerede er importert fra Bildestrøm, og vise disse bildene under Already Imported (Allerede importert) i importvinduet. Valg av standardknappen Import Photos (Importer bilder) vil bare importere bilder som ikke allerede er importert fra Bildestrøm.

Hvis du vil importere bilder som iPhoto allerede har importert fra Bildestrøm, på nytt, kan du markere bildene i importvinduet og klikke på knappen Import Selected (Importer markerte). iPhoto vil be deg om å velge mellom duplikater.

Publiseringsdato: