Adobe Flash Player-oppdateringer tilgjengelig for macOS den 1. november 2016

Med Adobe Flash Player-oppdateringer tas det hånd om en nylig identifisert sårbarhet i nettprogramtillegget for Adobe Flash Player.

Hvis du bruker en foreldet versjon av Adobe Flash Player-programtillegget, kan du få meldingen «Programtillegg blokkert», «Flash-sikkerhetsvarsel» eller «Flash er utdatert» når du prøver å se Flash-innhold i Safari.

 Flash er utdatert-indikator

Hvis du klikker på indikatoren, vises en melding om at Adobe Flash Player er utdatert:

Utdatert-melding

Hvis du fortsatt vil se Flash-innhold, må du oppdatere til en nyere versjon av Adobe Flash Player:

  1. Klikk på Last ned Flash-knappen. Safari åpner Adobe Flash Player-siden på Adobe-nettstedet.
  2. Følg instruksjonene på Adobe-nettstedet for å laste ned og installere den nyeste versjonen av programtillegget.

Hvis du må bruke en eldre versjon av Flash Player, kan du administrere Internett-programtillegg i Safari for å kjøre programtillegget i usikker modus på nettsteder du stoler på.

Ta kontakt med Adobe hvis du trenger hjelp med nedlasting, installering eller bruk av Adobe Flash Player.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: