Bruke et Apple-tastatur i Windows med Boot Camp

Du kan bruke et Apple-tastatur eller et tastatur laget for Microsoft Windows, sammen med Macen. Noen taster på tastaturet kan fungere forskjellig i macOS og Windows. 

Tilordne Windows-taster til Apple-tastaturer

Mange av tastene du ser på et PC-tastatur, har motstykker på et Apple-tastatur:

Windows-logo: Trykk på Kommando (⌘)

Tilbake eller Delete: Trykk på slettetasten

Enter eller ⏎: Trykk på returtasten

Alt (venstre): Trykk på Tilvalg

Alt GR (høyre): Trykk på Tilvalg + Kontroll

Programmer: Denne tasten er ikke tilgjengelig på Apple-tastaturer

Bruke skjermtastaturet i Windows i forbindelse med andre funksjoner

Hvis tastaturet ditt ikke har disse tastene, kan du gjenskape dem ved hjelp av skjermtastaturet som beskrevet i denne kundestøtteartikkelen fra Microsoft.

 • Pause/Break
 • Insert
 • Slett framover
 • Hjem
 • End
 • Page Up
 • Page Down
 • Num Lock
 • Scroll Lock

Skrive ut fra skjermen

Vil du gjenskape funksjonene for utskrift av skjermen og det aktive vinduet i Windows, bruker du Utklippsverktøy som beskrevet i denne kundestøtteartikkelen fra Microsoft.

Talltastaturtilordninger

Bruk de vanlige talltastene under funksjonstastene til å skrive inn tall på det trådløse Apple-tastaturet. Eksterne Apple-tastaturer med innebygde talltaster har samme funksjonalitet som Microsoft-kompatible talltastaturer.

Hvis tastaturet ikke fungerer

Boot Camp installerer Windows-støtteprogramvare (drivere) som lar deg bruke funksjonene til Apple-tastaturer i Windows. Hvis tastaturet fungerer når Macen er startet i macOS, men ikke i Windows, prøver du å installere Windows-støtteprogramvaren på nytt fra Boot Camp-assistent.

Les mer

Bruk Microsoft Keyboard Layout Creator til å finne tastekombinasjonene for unike tegn i språket og regionen som Apple-tastaturet ditt er laget for å støtte:

 1. Last ned, installer og åpne Microsoft Keyboard Layout Creator.
 2. Velg File (arkiv) > Load Existing Keyboard (last eksisterende tastatur).
 3. Velg tastaturet du vil se. 
 4. Finn navnet på landet eller regionen etterfulgt av «(Apple)» i tastaturlisten.
 5. Følg instruksjonene i appen. Du kan skrive ut bilder av tastaturet, inkludert hvordan taster ser ut når du holder nede modifikatorer som Skift, Tilvalg eller Fn.

Microsoft har en artikkel om tastaturtilordning som beskriver hvordan et Windows-tastatur brukes sammen med macOS.

Apple tilbyr ikke teknisk telefonstøtte for installering, bruk eller gjenoppretting av Microsoft Windows. Kundestøtte er tilgjengelig for bruk av Boot Camp-assistent og for installering og gjenoppretting av Boot Camp-programvare når en Macen er startet fra Windows. Kundestøtteartikler og diskusjoner kan også være tilgjengelig på Apples nettsted for kundestøtte.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: