Bruke et Apple-tastatur i Windows med Boot Camp

Du kan bruke et Apple-tastatur eller et tastatur for Microsoft Windows sammen med Mac. Noen taster kan fungere forskjellig i macOS og Windows. 

Mac-motstykker av Windows-taster

Mange av tastene du ser på et PC-tastatur, har motstykker på et Apple-tastatur.
  

Windows-logo: Trykk på Kommando (⌘).

Tilbake eller Delete: Trykk på slettetasten.

Enter eller ⏎: Trykk på returtasten.

Alt (venstre): Trykk på Tilvalg (⌥).

Alt GR (høyre): Trykk på Tilvalg + Kontroll.

Programmer: Denne tasten er ikke tilgjengelig på Apple-tastaturer.


Bruk skjermtastaturet i forbindelse med andre funksjoner

Hvis Apple-tastaturet ikke har disse tastene, kan du gjenskape dem i Windows ved hjelp av skjermtastaturet.

 • Pause/Break
 • Insert
 • Slett framover
 • Hjem
 • End
 • Page Up
 • Page Down
 • Num Lock
 • Scroll Lock

 


Bruk Utklippsverktøy til å ta skjermbilde

Vil du gjenskape funksjonene for utskrift av skjermen og det aktive vinduet i Windows, bruker du Utklippsverktøy.

 


Hvis tastaturet ditt ikke fungerer som forventet i Windows

Hvis Apple-tastaturet ditt fungerer som forventet i macOS, men ikke i Windows, kan du prøve disse løsningene:

 


Finn ut mer

 • Microsoft har en artikkel om tastaturtilordning som beskriver hvordan et Windows-tastatur brukes sammen med macOS.
 • Bruk Microsoft Keyboard Layout Creator til å finne tastekombinasjonene for unike tegn i språket og regionen som Apple-tastaturet ditt er laget for å støtte:
  1. Last ned, installer og åpne Microsoft Keyboard Layout Creator.
  2. Velg File (arkiv) > Load Existing Keyboard (last eksisterende tastatur).
  3. Velg tastaturet du vil se. 
  4. Finn navnet på landet eller regionen etterfulgt av «(Apple)» i tastaturlisten.
  5. Følg instruksjonene i appen. Du kan skrive ut bilder av tastaturet, inkludert hvordan taster ser ut når du holder nede modifikatorer som Skift, Tilvalg eller Fn.

 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: