Bruk Apple-tastaturet i Windows med Boot Camp

Hvis du har brukt Boot Camp til å installere Microsoft Windows på Macen din, kan du bruke det samme tastaturet du bruker for macOS for Windows. 

Mac-motstykker av Windows-taster

  

Windows-logo: Trykk på Kommando (⌘).

Tilbake eller Delete: Trykk på slettetasten.

Enter eller ⏎: Trykk på returtasten.

Alt (venstre): Trykk på Tilvalg (⌥).

Alt GR (høyre): Trykk på Tilvalg + Kontroll.

Programmer: Denne tasten er ikke tilgjengelig på Apple-tastaturer.


Bruk skjermtastaturet i forbindelse med andre funksjoner

Hvis Apple-tastaturet ikke har disse tastene, kan du gjenskape dem i Windows ved hjelp av skjermtastaturet.

  • Pause/Break
  • Insert
  • Slett framover
  • Hjem
  • Avslutt
  • Page Up
  • Page Down
  • Num Lock
  • Scroll Lock

 


Bruk Utklippsverktøy til å ta skjermbilde

For å gjenskape funksjonene for utskrift av skjermen og det aktive vinduet i Windows, bruker du Utklippsverktøy.

 


Hvis tastaturet ikke fungerer som forventet i Windows

Hvis Apple-tastaturet fungerer som forventet i macOS, men ikke i Windows, kan du prøve disse løsningene:

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: