Om sikkerhetsinnholdet i iOS 6.1-programvareoppdateringen

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i iOS 6.1.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet.

Der det er mulig brukes CVE-IDer som referanse til sårbarheter for ytterligere informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

iOS 6.1

 • Identitetstjenester

  Tilgjengelig for: iPhone 3GS og nyere, iPod touch (4. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Godkjenner som bygger på sertifikatbasert Apple-ID-godkjenning kan forbigåes

  Beskrivelse: Det var et feilhåndteringsproblem i Identitetstjenester. Hvis validering av brukerens AppleID-sertifikat mislyktes, ble brukerens AppleID antatt å være den tomme strengen. Hvis flere systemer som tilhører forskjellige brukere, kommer i denne tilstanden, kan programmer som bygger på denne identiteten, feilaktig utvide klarering. Dette problemet ble løst ved å sikre at NULL returneres i stedet for en tom streng.

  CVE-ID

  CVE-2013-0963

 • Internasjonale komponenter for Unicode

  Tilgjengelig for: iPhone 3GS og nyere, iPod touch (4. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til et angrep med skripting mellom nettsteder

  Beskrivelse: Det var et kanonikaliseringsproblem i håndteringen av EUC-JP-kodingen som kunne føre til et skriptangrep på tvers av EUC-JP-kodede nettsteder. Dette problemet ble løst ved å oppdatere EUC-JP-tilordningstabellen.

  CVE-ID

  CVE-2011-3058 : Masato Kinugawa

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: iPhone 3GS og nyere, iPod touch (4. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: En brukermodusprosess kan bli i stand til å få tilgang til den første siden i kjernehukommelsen

  Beskrivelse: iOS-kjerner har kontroller for å validere at brukermoduspekeren og -lengden som sendes til copyin- og copyout-funksjonene, ikke vil resultere i at en brukermodusprosess får direkte tilgang til kjernehukommelsen. Kontrollene ble ikke brukt hvis lengden var mindre enn én side. Dette problemet ble løst gjennom ekstra validering av argumentene til copyin og copyout.

  CVE-ID

  CVE-2013-0964 : Mark Dowd fra Azimuth Security

 • Sikkerhet

  Tilgjengelig for: iPhone 3GS og nyere, iPod touch (4. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: En angriper i en privilegert nettverksposisjon kan fange opp påloggingsopplysninger eller annen sensitiv informasjon

  Beskrivelse: Flere mellomliggende CA-sertifikater ble feilaktig utstedt av TURKTRUST. Dette kan føre til at en angriper underveis kan omdirigere tilkoblinger og fange opp påloggingsopplysninger eller annen sensitiv informasjon. Dette problemet ble løst ved ikke å tillate feil SSL-sertifikater.

 • StoreKit

  Tilgjengelig for: iPhone 3GS og nyere, iPod touch (4. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: JavaScript kan bli aktivert i Mobile Safari uten interaksjon med bruker

  Beskrivelse: Hvis en bruker deaktiverte JavaScript i Safari-valg, ville et besøk på et sted som viste et Smart App-banner aktivere JavaScript igjen uten å varsle brukeren. Dette problemet ble løst ved at JavaScript ikke aktiveres igjen ved besøk på et nettsted med et Smart App-banner.

  CVE-ID

  CVE-2013-0974 : Andrew Plotkin fra Zarfhome Software Consulting, Ben Madison fra BitCloud, Marek Durcek

 • WebKit

  Tilgjengelig for: iPhone 3GS og nyere, iPod touch (4. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er flere problemer med ødelagt hukommelse i WebKit. Disse problemene ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2012-2857 : Arthur Gerkis

  CVE-2012-3606 : Abhishek Arya (Inferno) i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3607 : Abhishek Arya (Inferno) i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3621 : Skylined i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3632 : Abhishek Arya (Inferno) i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3687 : kuzzcc

  CVE-2012-3701 : Abhishek Arya (Inferno) i Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0948 : Abhishek Arya (Inferno) i Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0949 : Abhishek Arya (Inferno) i Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0950 : Abhishek Arya (Inferno) i Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0951: Apple

  CVE-2013-0952 : Abhishek Arya (Inferno) i Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0953 : Abhishek Arya (Inferno) i Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0954 : Dominic Cooney i Google og Martin Barbella i Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0955: Apple

  CVE-2013-0956 : Apple Product Security

  CVE-2012-2824: miaubiz

  CVE-2013-0958 : Abhishek Arya (Inferno) i Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0959 : Abhishek Arya (Inferno) i Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0968 : Aaron Nelson

 • WebKit

  Tilgjengelig for: iPhone 3GS og nyere, iPod touch (4. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Kopiering og innliming av innhold på et skadelig nettsted kan føre til et skriptangrep på tvers av nettsteder

  Beskrivelse: Det var et problem med skripting på tvers av nettsteder i håndteringen av innhold som ble limt inn fra et annet opphav. Dette problemet ble løst med ekstra validering av innlimt innhold.

  CVE-ID

  CVE-2013-0962 : Mario Heiderich fra Cure53

 • WebKit

  Tilgjengelig for: iPhone 3GS og nyere, iPod touch (4. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til et angrep med skripting mellom nettsteder

  Beskrivelse: Det fantes et problem med skripting på tvers av nettsteder i håndteringen av rammeelementer. Dette problemet ble løst ved forbedret sporing av opprinnelsessteder.

  CVE-ID

  CVE-2012-2889: Sergey Glazunov

 • WiFi

  Tilgjengelig for: iPhone 3GS, iPhone 4, iPod touch (4. generasjon), iPad 2

  Virkning: En ekstern angriper i samme WiFi-nettverk kan bli i stand til å deaktivere WiFi midlertidig

  Beskrivelse: Det var et problem med lesing utenfor grenser i Broadcoms BCM4325- og BCM4329-firmwarens håndtering av 802.11i-informasjonselementer. Dette problemet ble løst gjennom ekstra validering av 802.11i-informasjonselementer.

  CVE-ID

  CVE-2012-2619 : Andres Blanco og Matias Eissler fra Core Security

 

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: