Om sikkerhetsinnholdet i iOS 6.1-programvareoppdateringen

I dette dokumentet beskrives sikkerhetsinnholdet i iOS 6.1.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelige. For å finne ut mer om Apple Produktsikkerhet går du til Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet.

Der det er mulig brukes CVE-IDer som referanse til sårbarheter for ytterligere informasjon.

For å finne ut mer om sikkerhetsoppdateringer går du til Apple Sikkerhetsoppdateringer.

iOS 6.1

 • Identitetstjenester

  Tilgjengelig for: iPhone 3GS og nyere, iPod touch (4. generasjon) og nyere og iPad 2 og nyere

  Virkning: Autentisering som avhenger av sertifikatbasert Apple-ID-autentisering, kan hoppes over

  Beskrivelse: Det var et feilhåndteringsproblem i Identitetstjenester. Hvis valideringen av brukerens Apple-ID-sertifikat mislyktes, ble det antatt at Apple-ID-en var den tomme strengen. Hvis flere systemer som hører til flere brukere går inn i denne tilstanden, kan apper som er avhengig av denne identitetsbestemmelsen, feilaktig gi godkjennelser. Dette problemet ble løst gjennom forsikring om at NULL returneres i stedet for en tom streng.

  CVE-ID

  CVE-2013-0963

 • Internasjonale komponenter for Unicode

  Tilgjengelig for: iPhone 3GS og nyere, iPod touch (4. generasjon) og nyere og iPad 2 og nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til et angrep med skripting mellom nettsteder

  Beskrivelse: Det var et problem med kanonisering i håndteringen av EUC-JP-kodingen, noe som kunne føre til et angrep med skripting mellom EUC-JP-kodede nettsteder. Dette problemet ble løst gjennom oppdatering av EUC-JP-mappetabellen.

  CVE-ID

  CVE-2011-3058: Masato Kinugawa

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: iPhone 3GS og nyere, iPod touch (4. generasjon) og nyere og iPad 2 og nyere

  Virkning: En brukermodusprosess kan få tilgang til den første siden i kjerneminnet

  Beskrivelse: iOS-kjernen har kontroller for å validere at brukermoduspekeren og lengden som sendes til copyin- og copyout-funksjonene, ikke ville resultere i at en brukermodusprosess kan få direkte tilgang til kjerneminnet. Kontrollene ble ikke brukt hvis lengden var mindre enn én side. Dette problemet ble løst gjennom ytterligere validering av argumentene til copyin og copyout.

  CVE-ID

  CVE-2013-0964: Mark Dowd fra Azimuth Security

 • Sikkerhet

  Tilgjengelig for: iPhone 3GS og nyere, iPod touch (4. generasjon) og nyere og iPad 2 og nyere

  Virkning: En angriper i en privilegert nettverksposisjon kan fange opp påloggingsopplysninger eller annen sensitiv informasjon

  Beskrivelse: Flere mellomliggende CA-sertifikater ble feilaktig utstedt av TURKTRUST. Dette kan føre til at en angriper underveis kan omdirigere tilkoblinger og fange opp påloggingsopplysninger eller annen sensitiv informasjon. Dette problemet ble løst gjennom å ikke tillate de uriktige SSL-sertifikatene.

 • StoreKit

  Tilgjengelig for: iPhone 3GS og nyere, iPod touch (4. generasjon) og nyere og iPad 2 og nyere

  Virkning: JavaScript kan aktiveres i Mobile Safari uten brukerinteraksjon

  Beskrivelse: Hvis en bruker deaktiverte JavaScript i Safari-valgene, kunne et besøk på et nettsted som viste en smart app-banner aktivere JavaScript på nytt uten å advare brukeren. Dette problemet ble løst ved å ikke aktivere JavaScript når brukeren besøker et nettsted med en smart app-banner.

  CVE-ID

  CVE-2013-0974: Andrew Plotkin fra Zarfhome Software Consulting, Ben Madison fra BitCloud, Marek Durcek

 • WebKit

  Tilgjengelig for: iPhone 3GS og nyere, iPod touch (4. generasjon) og nyere og iPad 2 og nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er flere problemer med ødelagt minne i WebKit. Problemene ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2012-2857: Arthur Gerkis

  CVE-2012-3606: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3607: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3621: Skylined fra Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3632: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3687: kuzzcc

  CVE-2012-3701: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0948: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0949: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0950: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0951: Apple

  CVE-2013-0952: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0953: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0954: Dominic Cooney fra Google og Martin Barbella fra Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0955: Apple

  CVE-2013-0956: Apple Product Security

  CVE-2012-2824: miaubiz

  CVE-2013-0958: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0959: Abhishek Arya (Inferno) fra Google Chrome Security Team

  CVE-2013-0968: Aaron Nelson

 • WebKit

  Tilgjengelig for: iPhone 3GS og nyere, iPod touch (4. generasjon) og nyere og iPad 2 og nyere

  Virkning: Kopiering og liming av innhold på et skadelig nettsted kan føre til et angrep med skripting mellom nettsteder

  Beskrivelse: Et problem med skripting mellom nettsteder eksisterte i håndteringen av innhold limt inn fra en annen side. Dette problemet ble adressert gjennom ytterligere validering av innhold som limes inn.

  CVE-ID

  CVE-2013-0962: Mario Heiderich fra Cure53

 • WebKit

  Tilgjengelig for: iPhone 3GS og nyere, iPod touch (4. generasjon) og nyere og iPad 2 og nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til et angrep med skripting mellom nettsteder

  Beskrivelse: Et problem med skripting mellom nettsteder eksisterte i håndteringen av rammeelementer. Problemet ble løst gjennom forbedret sporing av opprinnelsessteder.

  CVE-ID

  CVE-2012-2889: Sergey Glazunov

 • Wi-Fi

  Tilgjengelig for: iPhone 3GS, iPhone 4, iPod touch (4. generasjon), iPad 2

  Virkning: En ekstern angriper på det samme Wi-Fi-nettverket kan kanskje deaktivere Wi-Fi midlertidig

  Beskrivelse: I Broadcoms BCM4325- og BCM4329-chiper var det et problem med lesing utenfor grensene i firmwarens håndtering av informasjonselementer i 802.11i. Dette problemet ble løst gjennom ytterligere validering av informasjonselementer i 802.11i.

  CVE-ID

  CVE-2012-2619: Andres Blanco og Matias Eissler fra Core Security

 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: