Slik kobler du til Apple USB SuperDrive

Finn ut hvilke Macer som kan bruke Apple USB SuperDrive og hvordan du kobler den til.

Forsiden til USB Superdrive

Kontroller kompatibilitet

Apple USB SuperDrive er kompatibel med Mac-modeller fra 2008 og nyere som ikke har en innebygd optisk disk.

Koble til og bruke SuperDrive

For å bruke SuperDrive må du koble den til en USB-A-port på Macen*, og deretter må du sette inn en disk. Påse at aluminiumhuset til SuperDrive er vendt opp.

For å koble SuperDrive til en Thunderbolt 3 (USB-C)- eller USB-C-port på Macen kan du bruke en av disse adapterne

Mate ut en disk

For å mate ut en disk klikker du på Finder i Dock, og deretter velger du Fil > Mat ut. Hvis tastaturet ditt har en utmatingstast, kan du eventuelt trykke på og holde Mat ut-tast.

Les mer

Få hjelp med den spormatede SuperDrive på Macen.

* Hvis SuperDrive ikke reagerer når den er koblet til en ekstern skjerm eller USB-hub, kobler du den til en USB-port direkte på Macen.

Publiseringsdato: