Se etter Wi-Fi-problemer med Mac-maskinen din

Mac-maskinen din kan analysere Wi-Fi-tilkoblinger for å se etter visse problemer og deretter anbefale løsninger.

Se etter Wi-Fi-anbefalinger

Når en Mac-maskin med macOS Sierra prøver å koble seg til et Wi-Fi-nettverk, ser den etter problemer som påvirker maskinens evne til å opprette en rask, stabil og sikker tilkobling. Hvis Mac-maskinen oppdager et problem, viser Wi-Fi-statusmenyen på menylinjen et nytt element: Wi-Fi-anbefalinger. Velg det for å se anbefalte løsninger:

Analyser det trådløse miljøet ditt

Du kan utføre ytterligere analyser med Wi-Fi-diagnostikk på Mac-maskinen din. 

 1. Avslutt alle åpne apper, og koble deg til Wi-Fi-nettverket ditt om mulig.
 2. Hold nede Tilvalg-tasten, og velg Åpne Wi-Fi-diagnostikk på Wi-Fi-statusmenyen .
 3. Skriv inn administratornavn og -passord når du blir bedt om det.

Wi-Fi-diagnostikk begynner å analysere det trådløse miljøet ditt:

Hvis problemet kommer og går, kan du overvåke Wi-Fi-tilkoblingen din:


Fortsett til sammendraget når du er klar til å se anbefalingene. Wi-Fi-diagnostikk spør om valgfri informasjon om basestasjonen eller den andre ruteren din, slik at dette kan tas med i rapporten som lagres på Mac-maskinen.

Klikk på infoknappen ved siden av hvert element i sammendraget for å se detaljert informasjon om elementet. Anbefalt bruk av Wi-Fi er tips som gjelder for de fleste Wi-Fi-nettverk.


Sikkerhetskopier eller noter deg nettverks- eller ruterinnstillingene dine før du endrer dem basert på disse anbefalingene, i tilfelle du må bruke dem igjen.

Overvåk Wi-Fi-tilkoblingen din

Mac-maskinen din kan overvåke Wi-Fi-tilkoblingen for problemer som kommer og går, for eksempel avbrutte tilkoblinger. Følg trinnene for å analysere det trådløse miljøet, men velg Overvåk Wi-Fi-tilkoblingen når du blir bedt om det.

Et vindu viser at overvåkingen pågår. Overvåkingen fortsetter så lenge dette vinduet er åpent og du bruker det samme Wi-Fi-nettverket, også når Mac-maskinen er i dvalemodus.

Hvis Wi-Fi-diagnostikk finner et problem, stoppes overvåkingen, og du ser en kort beskrivelse av problemet. Deretter kan du gjenoppta overvåkingen eller fortsette til sammendraget for å få detaljert informasjon og anbefalinger.

Opprett en diagnostikkrapport

Wi-Fi-diagnostikk lagrer automatisk en diagnostikkrapport før sammendraget vises. Du kan når som helst opprette en slik rapport ved å holde nede Tilvalg-tasten og velge Opprett diagnostikkrapport på Wi-Fi-statusmenyen . Det kan ta Mac-maskinen flere minutter å opprette rapporten.

 • I macOS Sierra lagres rapporten i mappen /var/tmp på startdisken, som deretter åpnes for deg.
  Vil du åpne mappen manuelt, velger du Gå > Gå til mappe på Finder-menylinjen og skriver inn /var/tmp.
 • I OS X El Capitan og tidligere lagres rapporten på skrivebordet.

Rapporten er en komprimert fil med et navn som begynner med «WirelessDiagnostics». Den inneholder en rekke filer som beskriver det trådløse miljøet ditt i detalj. Disse kan analyseres ytterligere av en nettverksspesialist.

Bruk andre diagnostikkverktøy

Wi-Fi-diagnostikk har flere verktøy for nettverksspesialister. Du kan åpne dem fra Vindu-menyen på menylinjen i Wi-Fi-diagnostikk: 

 • Info samler inn viktig informasjon om de nåværende nettverkstilkoblingene dine.

 • Logger aktiverer bakgrunnslogging for Wi-Fi og andre systemkomponenter. Resultatet lagres i en LOG-fil på samme sted som diagnostikkrapporten på Mac-maskinen. Loggingen fortsetter selv om du avslutter appen eller starter Mac-maskinen på nytt, så husk å deaktivere den når du er ferdig.

 • Skanning finner Wi-Fi-ruterne i miljøet ditt og samler inn viktig informasjon om dem.

 • Ytelse bruker sanntidsgrafer til å vise ytelsen til Wi-Fi-tilkoblingen din:
  • Hastighet viser overføringshastigheten over tid i megabit per sekund.
  • Kvalitet viser signal-støy-forholdet over tid. Når kvaliteten er for lav, kobles enheten din fra Wi-Fi-ruteren. Ting som påvirker kvaliteten, er blant annet avstanden mellom enheten og ruteren samt hindringer, for eksempel vegger, som svekker signalet fra ruteren. 
  • Signal viser både signal- (RSSI) og støymålinger over tid. Det beste er høye verdier for RSSI og lave for støy, so jo større gapet mellom RSSI og støy er, desto bedre. 
 • Sniffer samler opp trafikk over Wi-Fi-tilkoblingen din, noe som kan være nyttig når du diagnostiserer et reproduserbart problem. Velg kanal og bredde, og klikk deretter på Start for å begynne å samle opp trafikk på denne kanalen. Når du klikker på Stopp, lagres det en WCAP-fil på samme sted som diagnostikkrapporten på Mac-maskinen.

 • Overvåk ligner på Ytelse, men viser et mindre vindu med én graf som viser signal- (RSSI) og støymålinger over tid, og en annen graf som viser overføringshastigheten over tid.

Les mer

Flere anbefalinger for best mulig Wi-Fi-ytelse:

 • Hold ruteren oppdatert. Har du AirPort Time Capsule, AirPort Extreme eller AirPort Express-basestasjon, ser du etter den nyeste firmwaren med AirPort-verktøy. Har du ikke ruter fra Apple, ser du nettstedet til produsenten. 
 • Konfigurer ruteren med Apples anbefalte innstillinger, og pass på at alle Wi-Fi-rutere på det samme nettverket bruker lignende innstillinger.
 • Bruker du en Wi-Fi-ruter med to frekvensbånd, må du passe på at begge båndene bruker samme nettverksnavn.
Publiseringsdato: