Hvis Macen ikke kobler til internett via Wi-Fi

Hvis Macen er koblet til et Wi-Fi-nettverk, men ikke kan koble til nettsteder, e-post og alle andre internettjenester, kan du prøve disse løsningene.

For å koble til internett via Wi-Fi, må Macen først være koblet til et Wi-Fi-nettverk, og det nettverket må gi en tilkobling til internett. For å koble til et Wi-Fi-nettverk, klikker du på Wi-Fi i Kontrollsenter eller menylinjen, og velger deretter et nettverk fra menyen. Hvis nettsteder, e-post og alle andre internett-tjenester fortsatt ikke er tilgjengelige etter tilkobling til Wi-Fi, prøver du følgende løsninger.

Start Macen på nytt

Det kan hjelpe å starte på nytt fordi Macen automatisk fornyer internettadressen den ble tildelt da den ble koblet til Wi-Fi-nettverket. Eller du kan fornye IP-adressen manuelt. Dette er kjent som å fornye DHCP-leien. Hvis leien har utløpt og adressen allerede er i bruk av en annen enhet, tildeles Macen en ny adresse.

Sjekk VPN eller annen sikkerhetsprogramvare

Hvis du installerte VPN eller annen programvare som overvåker eller samhandler med nettverkstilkoblingene dine, kan denne programvaren påvirke tilgangen til internett. Lær om nettverksproblemer knyttet til VPN og annen programvare

Bruk de innebygde feilsøkingsverktøyene

Wi-Fi-anbefalinger. Klikk på Wi-Fi i kontrollsenteret eller menylinjen og se etter et menyelement kalt Wi-Fi-anbefalinger. Hvis du ser det, har Macen oppdaget et problem og har anbefalinger. Velg Wi-Fi-anbefalinger for å finne ut mer.*

Wi-Fi-diagnostikk.Trykk og hold nede Tilvalg-tasten på tastaturet mens du klikker på Wi-Fi i Kontrollsenter eller menylinjen, og velg deretter Åpne Wi-Fi-diagnostikk fra menyen. Lær mer om bruk av Wi-Fi-diagnostikk for å analysere det trådløse miljøet.

Wi-Fi-diagnostikk-vindu som viser diagnostiske resultater

Oppdater Wi-Fi-ruteren

Hvis du administrerer nettverkets Wi-Fi-ruter, installer du de nyeste fastvareoppdateringene for ruteren, som anbefalt av produsenten. Det kan også hjelpe å starte ruteren på nytt og bruke Apples anbefalte innstillinger for Wi-Fi-rutere og tilgangspunkter.

Prøv et annet nettverk eller kontakt internettleverandøren din

Hvis du har tilgang til internett når du er koblet til et annet nettverk, eller hvis du ikke er sikker, sjekker du med nettverksadministratoren eller internettleverandøren for å forsikre deg om at nettverket fungerer som det skal.

 


* Wi-Fi-anbefalinger er ikke tilgjengelig for delt internett eller nettverk som bruker visse bedriftssikkerhetsprotokoller, for eksempel WPA Enterprise eller WPA2 Enterprise.

Publiseringsdato: