Hvis Macen ikke kan koble til internett via Wi-Fi

Hvis Macen er konfigurert til å koble til et Wi-Fi-nettverk, kan den analysere tilkoblingen for å finne problemer som kan påvirke ytelsen, inkludert tilkoblingen til internett.

Hvis du fulgte fremgangsmåten for å koble Macen til et Wi-Fi-nettverk, men tilkoblingen til nettverket eller internett ikke er pålitelig, kan fremgangsmåten i denne artikkelen være nyttig.

Se etter Wi-Fi-anbefalinger

Når Macen prøver å koble seg til et Wi-Fi-nettverk, ser den etter problemer som påvirker maskinens evne til å opprette en rask, stabil og sikker tilkobling. Hvis det oppdages et problem, viser Wi-Fi-statusmenyen på menylinjen et nytt element: Wi-Fi-anbefalinger. Velg det for å se anbefalte løsninger.

Wi-Fi-anbefalinger er tilgjengelig i macOS Sierra eller nyere.

Analyser det trådløse miljøet ditt

Du kan utføre flere analyser med Wi-Fi-diagnostikk på Mac. 

 1. Avslutt alle åpne apper, og koble deg til Wi-Fi-nettverket ditt om mulig.
 2. Trykk og hold nede Tilvalg (Alt) ⌥-tasten, og velg deretter Åpne Wi-Fi-diagnostikk på Wi-Fi-statusmenyen .
 3. Skriv inn administratornavn og -passord når du blir bedt om det.

Wi-Fi-diagnostikk begynner å analysere det trådløse miljøet ditt:

Hvis problemet kommer og går, kan du overvåke Wi-Fi-tilkoblingen din:


Fortsett til sammendraget når du er klar til å se anbefalingene. Wi-Fi-diagnostikk spør om valgfri informasjon om basestasjonen eller den andre ruteren din, slik at dette kan tas med i rapporten som lagres på Macen.

Klikk på infoknappen ved siden av hvert element i sammendraget for å se detaljert informasjon om elementet. Anbefalt bruk av Wi-Fi er tips som gjelder for de fleste Wi-Fi-nettverk.


Sikkerhetskopier eller noter deg nettverks- eller ruterinnstillingene dine før du endrer dem basert på disse anbefalingene, i tilfelle du må bruke dem igjen.

Overvåk Wi-Fi-tilkoblingen din

Macen din kan overvåke Wi-Fi-tilkoblingen for problemer som kommer og går, for eksempel avbrutte tilkoblinger. Følg trinnene for å analysere det trådløse miljøet, men velg Overvåk Wi-Fi-tilkoblingen når du blir bedt om det.

Et vindu viser at overvåkingen pågår. Overvåkingen fortsetter så lenge dette vinduet er åpent og du bruker det samme Wi-Fi-nettverket, også når Macen er i dvalemodus.

Hvis Wi-Fi-diagnostikk finner et problem, stoppes overvåkingen, og du ser en kort beskrivelse av problemet. Deretter kan du gjenoppta overvåkingen eller fortsette til sammendraget for å få detaljert informasjon og anbefalinger.

Opprett en diagnostikkrapport

Wi-Fi-diagnostikk lagrer automatisk en diagnostikkrapport før sammendraget vises. Du kan når som helst opprette en slik rapport: Trykk på og hold nede Tilvalg-tasten, og velg deretter Opprett diagnostikkrapport på Wi-Fi-statusmenyen . Det kan ta Macen flere minutter å opprette rapporten.

 • I macOS Sierra og nyere lagres rapporten i mappen /var/tmp på startdisken, som deretter åpnes for deg.
  Hvis du vil åpne mappen manuelt, velger du Gå > Gå til mappe på Finder-menylinjen og skriver inn /var/tmp.
 • I OS X El Capitan og tidligere lagres rapporten på skrivebordet.

Rapporten er en komprimert fil med et navn som begynner med «WirelessDiagnostics». Den inneholder en rekke filer som beskriver det trådløse miljøet ditt i detalj. Disse kan analyseres ytterligere av en nettverksspesialist.

Bruk andre diagnostikkverktøy

Wi-Fi-diagnostikk har flere verktøy for nettverksspesialister. Du kan åpne dem fra Vindu-menyen på menylinjen i Wi-Fi-diagnostikk: 

 • Info samler inn viktig informasjon om de nåværende nettverkstilkoblingene dine.
 • Logger aktiverer bakgrunnslogging for Wi-Fi og andre systemkomponenter. Resultatet lagres i en LOG-fil på samme sted som diagnostikkrapporten på Macen. Loggingen fortsetter selv om du avslutter appen eller starter Macen på nytt, så husk å deaktivere den når du er ferdig.
 • Skanning finner Wi-Fi-ruterne i miljøet ditt og samler inn viktig informasjon om dem.
 • Ytelse bruker sanntidsgrafer til å vise ytelsen til Wi-Fi-tilkoblingen din:
  • Hastighet viser overføringshastigheten over tid i megabit per sekund.
  • Kvalitet viser signal-støy-forholdet over tid. Når kvaliteten er for lav, kobles enheten din fra Wi-Fi-ruteren. Ting som påvirker kvaliteten, er blant annet avstanden mellom enheten og ruteren samt hindringer, for eksempel vegger, som svekker signalet fra ruteren. Finn ut mer.
  • Signal viser både signal- (RSSI) og støymålinger over tid. Det beste er høye verdier for RSSI og lave for støy, så jo større gapet mellom RSSI og støy er, desto bedre. 
 • Sniffer samler opp trafikk over Wi-Fi-tilkoblingen din, noe som kan være nyttig når du diagnostiserer et reproduserbart problem. Velg kanal og bredde, og klikk deretter på Start for å begynne å samle opp trafikk på denne kanalen. Når du klikker på Stopp, lagres det en WCAP-fil på samme sted som diagnostikkrapporten på Macen.

Finn ut mer

Flere anbefalinger for best mulig Wi-Fi-ytelse:

Les om andre måter å koble til internett på.

Publiseringsdato: