OS X Server (Mountain Lion): Avansert konfigurering av Caching-tjenesten

Hvis du kjører OS X Server (Mountain Lion), kan du lese videre om de avanserte innstillingene du kan bruke sammen med Caching-tjeneesten.

Hvis du kjører OS X Server (Mavericks), kan du se avsnittet «Configure advanced cache settings» om konfigurering av avanserte bufferinnstillinger i OS X Server Advanced Administration Guide for å lese om Caching-tjenestens avanserte innstillinger.

Hvis du ønsker mer informasjon om Caching-tjenesten, kjører du Server-appen og velger Server-hjelp fra Hjelp-menyen.


Du kan angi avanserte konfigurasjonsinnstillinger for Caching-tjenesten på kommandolinjen eller ved å redigere /Bibliotek/Server/Caching/Config/Config.plist. Nøklene og beskrivelser av verdiene er oppført nedenfor.

Merk: Innstillinger i filen Config.plist som ikke er tatt med nedenfor, bør ikke endres.

Nøkkel Standardverdi Beskrivelse
CacheLimit 0 (ubegrenset) Det maksimale antall byte med diskplass vil bli brukt til å bufre ressurser. Denne verdien kan angis med Server-appen.
DataPath /Library/Server/Caching/Data Banen til katalogen som brukes til å lagre bufrede ressurser. Denne verdien kan angis med Server-appen.
Interface Lytt på alle grensesnitt BSD-navnet på et nettverksgrensesnitt som skal brukes av Caching-tjenesten.
ListenRanges None En matrise av ordlister som brukes til å definere hvilke Caching-servere klienter i et gitt nettverk skal foretrekke. Flere detaljer er skissert nedenfor.
ListenRangesOnly False Hvis ListenRangesOnly er satt til True, vil det medføre at tjeneren bare sørger for ressurser til klienter innenfor området som angis av ListenRanges-nøkkelen. Du må angi ListenRanges-nøkkelen for å kunne bruke ListenRangesOnly-nøkkelen.
LogLevel info Detaljnivået som brukes ved loggføring. Du kan velge en hvilken som helst av disse verdiene:
 • off
 • error
 • warn
 • info
 • verbose
Merk: Du bør bruke standardverdien for loggføringsnivå når det gjelder produksjonssystemer. Det kan koste ytelse å heve nivået. Hvis du hever loggføringsnivået over standardverdien, vil den ekstra loggføringen bli arkivert i /Bibliotek/Server/Caching/Logs/Debug.log, og vil ikke vises under Logger i Server-appen.
MaxConcurrentClients 0 (tillat et ubegrenset antall klienter) Det maksimale antall tillatte samtidige klientforespørsler.
Port 0 (bruk en hvilken som helst port) TCP-portnummeret der Caching-tjenesten godtar forespørsler om nedlasting.
ReservedVolumeSpace 25000000000 De minste antall byte med ledig diskplass som skal opprettholdes på volumet som lagrer bufrede ressurser.

ListenRanges-nøkkelen

ListenRanges-nøkkelen kan brukes til å angi foretrukne Caching-tjenere i avanserte nettverkstopologier der flere Caching-tjenere blir brukt bak den samme felles IP-adressen. Eksempel:

 • caching1.example.com bruker ListenRanges-nøkkelen til å angi et område fra 10.0.0.1 til og med 10.0.0.254 og fra 10.1.0.1 til og med 10.1.0.254.
 • caching2.example.com bruker ListenRanges-nøkkelen til å angi et område fra 10.1.0.1 til og med 10.1.0.39 (merk overlappingen med det andre området til caching1).
 • Hvis en klient med IP-adressen 10.0.0.10 ber om en ressurs, vil klienten bli styrt til caching1.
 • Hvis en klient med IP-adressen 10.1.0.10 ber om en ressurs, vil klienten bli styrt til enten caching1 eller caching2. Tjeneren vil bli valgt vilkårlig.
 • Hvis en klient med IP-adressen 10.2.0.10 ber om en ressurs, vil klienten bli styrt til enten caching1 eller caching2. Tjeneren vil bli valgt vilkårlig.
 • Hvis caching1 slås av eller får en strømstans, men caching2 fortsatt er tilgjengelig, vil alle klienter bli styrt til caching2.

Angi verdier for en nøkkel

Hvis du skal gi en nøkkel en enkel verdi, kan du bruke serveradmin(8)-kommandoen. Hvis du for eksempel skal gi Interface-nøkkelen verdien en1, kan du utføre denne kommandoen som administrator:

sudo serveradmin settings caching:Interface = en1

ListenRanges-nøkkelen har en sammensatt verdi, slik at det er enklere å redigere /Bibliotek/Server/Caching/Config/Config.plist for å angi en verdi. Hvis du redigerer denne filen manuelt, må du passe på å stoppe Caching-tjenesten og avslutte Server-appen først. Når du er ferdig med å redigere filen, setter du bruker- og gruppeeierskap til _assetcache før du starter Caching-tjenesten med denne kommandoen:

sudo chown _assetcache:_assetcache /Library/Server/Caching/Config/Config.plist

Her følger et eksempel på filen Config.plist.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
 <dict>
  <key>CacheLimit</key>
  <!-- Set a CacheLimit of 200 GB -->
  <integer>200000000000</integer>
  <key>DataPath</key>
  <string>/Volumes/BigDisk/Caching/Data</string>
  <key>Interface</key>
  <string>en1</string>
  <key>ListenRanges</key>
  <array>
   <dict>
    <key>type</key>
    <string>IPv4</string>
    <key>first</key>
    <string>10.0.0.1</string>
    <key>last</key>
    <string>10.0.0.254</string>
   </dict>
   <dict>
    <key>type</key>
    <string>IPv4</string>
    <key>first</key>
    <string>10.1.0.1</string>
    <key>last</key>
    <string>10.1.0.254</string>
   </dict>
  </array>
  <key>ListenRangesOnly</key>
  <true/>
  <key>LogLevel</key>
  <string>info</string>
  <key>MaxConcurrentClients</key>
  <integer>100</integer>
  <key>Port</key>
  <integer>12345</integer>
  <key>ReservedVolumeSpace</key>
  <!-- Set the ReservedVolumeSpace to 1 GB -->
  <integer>1000000000</integer>
 </dict>
</plist>
Publiseringsdato: