Hvis du blir bedt om å bekrefte Apple-ID-en din når du kontakter Apple

Når du kontakter Apple for støtte, kan du bli bedt om å bekrefte Apple-ID-en din av sikkerhetsgrunner.

Hvis du kontakter Apple, kan du bli bedt om å bekrefte Apple-ID-en din ved å bruke ett av disse alternativene:

  • Motta og bekreft et Apple-ID-varsel sendt direkte til enheten din.
  • Generer en midlertidig støtte-PIN på enheten din.

Ved å bekrefte Apple-ID-en din får Apple tilgang til serienumre på enheten din og begrenset kontoinformasjon knyttet til Apple-ID-en din, slik at vi kan hjelpe deg raskere.

Apple vil aldri be om ditt Apple-ID-passord, bekreftelseskoder, gjenopprettingsnøkkel eller noen kontosikkerhetsdetaljer.


Motta et Apple-ID-varsel

Apple kan sende et varsel til enheten din knyttet til denne Apple-ID-en:

  • Bare trykk på Bekreft for å bekrefte Apple-ID-en din på enheten din. 
  • Hvis enheten din ikke er beskyttet med et passord, må du kanskje også skrive inn Apple-ID-passordet ditt.
  • En melding sendes også til Apple-ID-e-postadressen din om Apple-ID-en din er bekreftet eller ikke.

Hvis du mottar et varsel for å bekrefte Apple-ID-en din, men for øyeblikket ikke ber om støtte fra Apple, trykker du på Avvis.

Trykk på varselet for å bekrefte Apple-ID-en din 

 


Generer en midlertidig kundestøtte-PIN-kode

Du kan også generere en midlertidig kundestøtte-PIN-kode for å bekrefte Apple-ID-en din.

  1. Logg på appleid.apple.com
  2. Hvis du blir bedt om det, angir du verifiseringskoden som ble sendt til den godkjente enheten din.
  3. Rull til nederst på skjermen og trykk på kundestøtte-PIN-kode. Trykk deretter på Generer PIN.
  4. Når Apple ber om din kundestøtte-PIN-kode, oppgi det firesifrede nummeret.

PIN-koden genereres umiddelbart og vises i vinduet, og der står også når PIN-koden utløper. Du kan kun bruke PIN-koden du genererte, én gang.

Avhengig av hvordan du opprettet Apple-ID-en, kan du kanskje generere en kundestøtte-PIN-kode uten å angi en verifiseringskode (for eksempel ved å svare på sikkerhetsspørsmål).

Trykk på PIN-kode for kundestøtte for å generere en kundestøtte-PIN-kode 

Publiseringsdato: