Om OS X Server v2.2.1-oppdateringen

Lær om OS X Server v2.2.1-oppdateringen.

Denne programvaren oppdaterer OS X Server v2.0, v2.1, v2.1.1 og v2.2 til v2.2.1. Den anbefales for alle OS X Server-brukere. Hvis du vil ha informasjon om sikkerhetsinnholdet i oppdateringen, kan du besøke dette nettstedet: http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=no_NO.

Slik installerer du

OS X Server v2.2.1 er tilgjengelig fra Mac App Store. Den vises i Oppdateringer-panelet hvis du har OS X Server (Mountain Lion) v2.0, v2.1, v2.1.1 eller v2.2 installert. Klikk på OPPDATER for å installere den.

Under installering kan du få meldingen "Oppdaget erstatning av Server-program". Dette er normalt under oppdateringsprosessen. Alle Server-innstillinger og -data beholdes under oppdateringen.

Når installeringen er fullført, må du åpne Server-appen for å fullføre oppsettet av alle tidligere konfigurerte tjenester.

Hva er inkludert?

Denne oppdateringen omfatter blant annet følgende forbedringer:

Bufringstjeneste

 • Introduserer en ny funksjon kalt bufringstjeneste, som øker hastigheten på nedlasting av programvare som Apple distribuerer gjennom Mac App Store. Den bufrer både programvareoppdateringer og kjøpte apper fra Mac App Store. Velg Server-hjelp fra Hjelp-menyen for mer informasjon om bufringstjenesten.
 • Legger til en ListenRangesOnly-nøkkel som gjør det mulig for serveradministratorer å begrense bruken av nettverkets ip-adresseområder.
 • Støtte for bufring av apper og bøker kjøpt gjennom iTunes eller iTunes for Windows v11.0.2 og nyere.

Server-app

 • Inkluderer et sentralisert grensesnitt for sertifikatstyring.
 • Løser et oppsettproblem knyttet til en SSL-feil.
 • Inkluderer tilleggsrettelser for oppgradering fra Lion Server.
 • Løser et problem med at forsøk på å endre Mail-tjenestens server for svarteliste ikke fungerer.
 • Inkluderer generelle forbedringer.

Adaptive Firewall

 • Løser et problem med et unntak som oppsto ved bruk av hb_summary-verktøyet.

Kalendertjeneste

 • Løser et problem med kalenderinvitasjoner som alltid ble sendt på engelsk.
 • Inkluderer generelle forbedringer.

Mail-tjeneste

 • Løser et problem med at freshclam og clamav ikke lager logger over oppgraderte systemer.
 • Løser et problem med at fastsatt kvotegrense ikke ble overholdt.
 • Løser et problem med at visse innstillinger ikke ble beholdt ved oppgradering fra en tidligere versjon av OS X Server.

Kontakter-tjeneste

 • Retter et problem som under visse forhold kunne føre til at tjenesten ikke startet når det ble brukt en atypisk plassering for datalageret.
 • Legger til en funksjon for å søke etter oppføringer som inneholder ikke-engelske tegn.

Meldinger-tjeneste

 • Løser et problem som under visse forhold kunne føre til at tjenesten ikke startet når det ble brukt en atypisk plassering for datalageret.

Profile Manager

 • Legger til muligheten for å bruke Active Directory-grupper med Profile Manager.
 • Legger til muligheten for å slette apper som er lastet opp til Profile Manager.
 • Inkluderer ytelsesforbedringer og andre generelle forbedringer.

Time Machine

 • Overvåker hvilke datamaskiner som har sikkerhetskopiert, når de foretok siste sikkerhetskopiering og størrelsen på sikkerhetskopien.

Lær mer

Det kan hende at DHCP-tjenesten ikke starter automatisk ved oppdatering fra en tidligere versjon av OS X Server som er konfigurert for å bruke DHCP-tjenesten. Hvis dette skjer, åpner du Server-appen og starter tjenesten manuelt.

OS X Server v2.2 og v.2.2.1 lagrer Postgres-data som tjenester trenger, på en egen plassering ("/Library/Server/PostgreSQL For Server Services/Data" som standard) Hvis du migrerer fra en tidligere versjon av OS X Server til v2.2 eller v2.2.1, vil systemets Postgres-data bli migrert fra /Library/Server/PostgreSQL/Data to "/Library/Server/PostgreSQL For Server Services/Data". Egendefinert innhold som du har laget i /Library/Server/PostgreSQL/Data, vil fortsatt ligge der etter at du oppgraderer til OS X Server v2.2 eller v2.2.1. Hvis du vil ha tilgang til dataene, eller hvis du installerer OS X Server v2.2 eller v2.2.1 for første gang og vil lage nye Postgres-data, må du kanskje starte tjenesten med denne kommandoen:

sudo serveradmin start postgres

Dette starter en Postgres-prosess som er atskilt fra den tjenestene bruker, og som kan brukes til ditt eget innhold.

Publiseringsdato: