Endre teksting eller språk for videoer i Apple TV-appen eller iTunes Store

Finn ut hvordan du velger lydspråk, undertekster, skjult teksting og andre tilgjengelighetsfunksjoner på iPhone, iPad, datamaskin og Apple TV.

På Apple TV, en smart-TV eller en strømmeenhet

Bruk fjernkontrollen som hører til Apple TV, smart-TV-en eller strømmeenheten til å slå på undertekster eller lydspråk.

Undertekster på Apple TV, en smart-TV eller en strømmeenhet

 1. Trykk på Start/pause-knappen på Siri Remote eller Apple TV Remote for å se avspillingskontrollene mens du spiller av en video. Hvis du bruker en smart-TV, strømmeenhet eller spillkonsoll, trykker du på fjernkontrollknappen som henter frem videotidslinjen.
 2. Bruk Siri Remote eller Apple TV Remote til å sveipe opp og velge Undertekster-knappen . Eller velg Undertekster-knappen  med fjernkontrollen for smart-TV-en, strømmeenheten eller spillkonsollen.
 3. Velg undertekstene du vil bruke.
  Alternativer for undertekster i Apple TV-appen på Apple TV, smart-TV-er og strømmeenheter

Du kan også endre standardspråket for undertekster i Innstillinger. Gå til Innstillinger > Video og lyd > Lyd > Undertekster. Deretter velger du språket du vil bruke. Hvis du bruker Apple TV og ikke vil bruke automatiske undertekster, går du til Innstillinger > Video og lyd, og slår deretter av Automatisk teksting. Hvis du bruker en smart-TV eller strømmeenhet, går du til Innstillinger > Generelt, og slår deretter av Automatisk teksting.

Finn ut hvordan du slår på skjult teksting (CC) eller teksting for hørselshemmede (SDH) som standard.

Mens du ser på en video på Apple TV (3. generasjon), holder du inne Velg på fjernkontrollen i tre sekunder for å åpne Undertekster-fanen.

Lydspråk på Apple TV, smart-TV eller strømmeenhet

 1. Trykk på Start/pause-knappen på Siri Remote eller Apple TV Remote for å se avspillingskontrollene mens du spiller av en video. Hvis du bruker en smart-TV, strømmeenhet eller spillkonsoll, trykker du på fjernkontrollknappen som henter frem videotidslinjen.
 2. Bruk Siri Remote eller Apple TV Remote til å sveipe opp og velge Lyd-knappen . Eller velg Lyd-knappen  med fjernkontrollen for smart-TV-en, strømmeenheten eller spillkonsollen.
 3. Velg hvilket lydspråk du vil ha.
  Språk (lyd)-alternativene i Apple TV-appen på Apple TV, smart-TV-er og strømmeenheter

Du kan også endre standard lydspråk via Innstillinger. Gå til Innstillinger > Video og lyd > Lyd > Språk (lyd). Deretter velger du språket du vil bruke.


På iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Trykk på skjermen for å vise avspillingskontrollene mens du ser på en video.
 2. Trykk på Flere kontroller-knappen .
 3. Velg Undertekster eller språk.
  Alternativet Undertekster eller språk i Apple TV-appen på iPhone, iPad eller iPod touch
 4. Velg undertekstene eller lydspråket du vil bruke.

Finn ut hvordan du slår på skjult teksting (CC) eller teksting for hørselshemmede (SDH) som standard.

For å velge lydspråkene som lastes ned med videoene dine, åpner du Innstillinger-appen, ruller ned og trykker på TV og deretter på Språk. Trykk på Legg til språk, og velg språkene du vil legge til.


På Mac eller PC

 1. Flytt pekeren over videoen.
 2. Klikk på Språk-knappen .
  Lydspråk-knappen i Apple TV-appen på Mac eller PC
 3. Velg språket eller undertekstene du vil bruke.

Finn ut hvordan du slår på skjult teksting (CC) eller teksting for hørselshemmede (SDH) som standard.


Slå på CC eller SDH som standard

Hvis du ikke ser et alternativ for SDH, kan du slå på CC eller SDH som standard. Du kan også se i Apple TV-appen for å sjekke om filmer og TV-programmer har tilgjengelighetsfunksjoner.

På iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV, en smart-TV eller en strømmeenhet

 1. Gå til Innstillinger, og velg Tilgjengelighet.
 2. Under Hørsel velger du Underteksting og skjult teksting.
 3. Velg «Skjult teksting + SDH» for å slå funksjonen på.
 4. Hvis du vil tilpasse skjult teksting og undertekster, velger du Stil og velger deretter et alternativ.

På Mac

 1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg, og klikk deretter på Tilgjengelighet.
 2. Klikk på Teksting i sidepanelet.
 3. Velg «Foretrekk skjult teksting og SDH» for å slå funksjonen på.

Hvis du vil tilpasse teksting og undertekster, velger du blant alternativene på dette skjermbildet.

På PC

 1. Fra menyen øverst i iTunes-vinduet velger du Rediger > Valg.
 2. Klikk på Avspilling-fanen.
 3. Velg «Foretrekk skjult teksting og SDH» for å slå funksjonen på.

Hvis du vil tilpasse teksting og undertekster, velger du blant de ulike alternativene på menyen ved siden av Skjult teksting-stil, eller klikker på Konfigurer-knappen.

Filmer og TV-programmer er ikke tilgjengelige i alle land og regioner. Se hva som er tilgjengelig i landet ditt eller regionen din. Hvilke språk og tilgjengelighetsfunksjoner som støttes av filmer eller TV-programmer, varierer etter land og region.

Publiseringsdato: