Endre skjult teksting eller språk for filmer og TV-serier i Apple TV-appen

Finn ut hvordan du velger tilpasset lydspråk, undertekst, skjult teksting og andre tilgjengelighetsfunksjoner på iOS- og iPadOS-enheten, datamaskinen og Apple TV-en din.

Endre skjult teksting eller språk for filmer og TV-serier i Apple TV-appen

Finn videoinnhold med undertekster eller alternative lydspråk

Gå til informasjonssiden for en film eller et program i iTunes Store eller Apple TV-appen, og rull ned til Språk-delen.

Valgmulighetene for lydspråk vises til høyre for Tilleggsspråk. Hvis det bare står Undertekster eller CC ved siden av et språk, betyr det at filmen ikke inneholder noe lydspor på det språket – bare undertekster eller skjult teksting.

Finn videoinnhold med tilgjengelighetsfunksjoner

Gå til informasjonssiden for en film eller et program i iTunes Store eller Apple TV-appen, og rull ned til Tilgjengelighet-delen.

Om tilgjengelighetsfunksjoner i iTunes Store og Apple TV-appen

Tilgjengelighetsfunksjoner som skjult teksting, undertekster og innhold med synstolking er tilgjengelige i iTunes Store og Apple TV-appen. Tilgjengeligheten av disse funksjonene varierer etter land og region.

Innhold med skjult teksting viser en transkripsjon av talen i videoen samt beskrivelser av ikke-verbal kommunikasjon. CC-innhold kan også være nyttig for å følge med på hvem som snakker i videoen.

Innhold med undertekster for døve og hørselshemmede er ganske likt CC-innhold, men SDH-innhold kan være tilgjengelig i enkelte situasjoner CC-innhold ikke er det, og det kan være tilgjengelig på flere språk.
 

Innhold med synstolking har et lydspor som beskriver det som skjer på skjermen. Finn ut mer om innhold med lydbeskrivelser.

 


Slik endrer du språk for undertekster eller lyd

Hvis videoen du ser på, har tilgjengelighetsfunksjoner som CC, SDH, AD eller valgmuligheter for lydspråk, viser mediespilleren normalt alternativer for å bruke disse. Du finner dem som oftest i Lyd og undertekster-menyen under snakkeboble-symbolet snakkeboble-symbolet.

Andre apper eller nettbaserte mediespillere kan ha en CC-knapp eller andre tilpassede kontroller.

På iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Trykk på skjermen for å vise avspillingskontrollene mens du ser på filmen.
 2. Trykk på snakkeboble-symbolet snakkeboble-symbolet.
 3. Velg språket eller undertekstene du vil bruke.

Hvis du ikke ser et alternativ for SDH, eller hvis du vil slå CC eller SDH på som standard, går du til Innstillinger > Tilgjengelighet. Rull til Hørsel-delen og trykk på Undertekster og skjult teksting. Trykk på Skult teksting + SDH for å slå funksjonen på. Hvis du vil tilpasse tekstingen, trykker du på Stil og velger alternativet du vil ha.

For å velge lydspråkene som er lastet ned med videoene dine, åpner du til Innstillinger-appen, ruller ned og trykker på TV, og deretter på Språk. Trykk på Legg til språk og velg språkene du vil legge til.

På Mac eller PC

 1. Flytt pekeren over videoen.
 2. Klikk på snakkeboblesymbolet snakkeboblesymbol .
 3. Velg språket eller undertekstene du vil bruke.

Hvis du ikke ser et alternativ for SDH, eller hvis du vil slå CC eller SDH på som standard, gjør du følgende:

 • På Mac går du til Apple ()-menyen > Systemvalg fra menyen øverst på skjermen. Klikk på Tilgjengelighet og deretter på Teksting i sidepanelet. Velg «Foretrekk skjult teksting og SDH» for å slå funksjonen på. Hvis du vil tilpasse tekstingen, velger du fra alternativene på skjermen.
 • På PC velger du Rediger > Valg fra menyen øverst i iTunes-vinduet og klikker på Avspilling-fanen. Velg «Foretrekk skjult teksting og SDH» for å slå funksjonen på. Hvis du vil tilpasse tekstingen, velger du fra alternativene i menyen til høyre for Stil for skjult teksting. Alternativt kan du klikke på Konfigurer-knappen.

På Apple TV

 1. Sveip ned på Touch-flaten på fjernkontrollen mens du ser på en video.
 2. Sveip til høyre for å se Undertekster- eller Lyd-menyen.
 3. Sveip ned og velg språket eller undertekstene du vil bruke.

Hvis du ikke ser et alternativ for SDH, eller hvis du vil slå CC eller SDH på som standard, går du til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Undertekster og skjult teksting. Velg «Skjult teksting og SDH» for å slå funksjonen på. Hvis du vil tilpasse tekstingen, velger du Stil og finner alternativet du vil ha.

Mens du ser på en video på Apple TV (3. generasjon), holder du inne Velg på fjernkontrollen i tre sekunder for å åpne Undertekster-fanen.

På en smart-TV eller strømmenhet

 1. Mens du ser på en video i Apple TV-appen, klikker du på pil ned på fjernkontrollen til TV-en. Det kan hende at noen produsenter bruker andre knapper.
 2. Gå til Undertekster eller Lyd-menyen.
 3. Velg ett av alternativene for språk eller undertekster for å bruke det.

Hvis du ikke ser et alternativ for SDH, eller for å slå CC eller SDH på som standard, går du til Innstillinger > Tilgjengelighet > Undertekster og skjult teksting. Velg «Skjult teksting og SDH» for å slå funksjonen på. Hvis du vil tilpasse tekstingen, velger du Stil og finner alternativet du vil ha.


Finn ut mer

 • Noen apper og nettsteder har tilpassede kontroller for teksting i videoer. Hvis du ser på en video fra en app eller et nettsted og ikke ser kontroller for teksting, kan du kontakte apputvikleren eller eieren av nettstedet for å få mer informasjon.
 • Hvis du strømmer en film fra en iOS-enhet eller iTunes på en datamaskin til en Apple TV via AirPlay, kan du endre lydspråket eller tilgjengelighetsfunksjonene fra iOS-enheten eller datamaskinen mens du ser på filmen. Hvis du har en AirPlay 2-kompatibel smart-TV, finner du innstillingene for å slå på undertekster i AirPlay-innstillingene på TV-en.


Filmer og TV-serier er ikke tilgjengelig i alle land og regioner. Se hva som er tilgjengelig i landet eller regionen din. Språk og tilgjengelighetsfunksjoner som støttes av en film eller TV-serie, varierer etter land og region.

Publiseringsdato: