Om sikkerhetsinnholdet i Apple TV 5.1

Lær om sikkerhetsinnholdet i Apple TV 5.1.

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i Apple TV 5.1.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Product Security.

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som henvisning til svakhetene, slik at man kan finne mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

Apple TV 5.1

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV 2. generasjon og nyere

  Virkning: Visning av en skadelig filmfil kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var et problem med ikke initialisert hukommelsestilgang i håndteringen av Sorenson-kodede filmfiler. Problemet ble løst ved forbedret initialisering av hukommelsen.

  CVE-ID

  CVE-2012-3722: Will Dormann hos CERT/CC

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV 2. generasjon og nyere

  Virkning: Et skadelig Wi-Fi-nettverk kan være i stand til å finne ut hvilke nettverk en enhet har hatt tilgang til tidligere

  Beskrivelse: Ved tilkobling til et Wi-Fi-nettverk kan iOS kringkaste MAC-adressene til tidligere brukte nettverk i henhold til DNAv4-protokollen. Problemet ble løst ved å deaktivere DNAv4 i ukrypterte Wi-Fi-nettverk

  CVE-ID

  CVE-2012-3725: Mark Wuergler i Immunity, Inc.

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV 2. generasjon og nyere

  Virkning: Visning av en skadelig TIFF-fil kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det var bufferoverflyt i libtiffs håndtering av ThunderScan-kodete TIFF-bilder. Dette problemet ble løst ved å oppdatere libtiff til versjon 3.9.5.

  CVE-ID

  CVE-2011-1167

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV 2. generasjon og nyere

  Virkning: Visning av et skadelig PNG-bilde kan føre til uventet avslutning av et program eller kjøring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var flere problemer med ødelagt hukommelse i libpngs håndtering av PNG-bilder. Disse problemene ble løst ved forbedret kontroll av PNG-bilder.

  CVE-ID

  CVE-2011-3026: Jüri Aedla

  CVE-2011-3048

  CVE-2011-3328

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV 2. generasjon og nyere

  Virkning: Visning av et skadelig JPEG-bilde kan føre til uventet avslutning av et program eller kjøring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det var et dobbeltfrigivelsesproblem i ImageIOs håndtering av JPEG-bilder. Problemet ble løst ved forbedret håndtering av hukommelsen.

  CVE-ID

  CVE-2012-3726 : Phil i PKJE Consulting

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV 2. generasjon og nyere

  Virkning: Visning av et skadelig TIFF-bilde kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det var et problem med heltallsoverflyt i libTIFFs håndtering av TIFF-bilder. Problemet ble løst ved forbedret kontroll av TIFF-bilder. Dette problemet påvirker ikke OS X Mountain Lion-systemer.

  CVE-ID

  CVE-2012-1173

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV 2. generasjon og nyere

  Virkning: Programmer som bruker ICU, kan være utsatt for at et program uventet avsluttes eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det var stakkbufferoverflyt i håndteringen av lokale ICU ID-er. Dette problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2011-4599

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV 2. generasjon og nyere

  Virkning: En angriper med privilegert nettverksstilling kan forårsake at et program uventet avsluttes eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det var flere svakheter i libxml, der den mest alvorlige kunne føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode. Disse problemene ble løst ved å ta i bruk relevante rettelser oppstrøms.

  CVE-ID

  CVE-2011-1944: Chris Evans i Google Chrome Security Team

  CVE-2011-2821: Yang Dingning ved NCNIPC, Graduate University of Chinese Academy of Sciences

  CVE-2011-2834: Yang Dingning ved NCNIPC, Graduate University of Chinese Academy of Sciences

  CVE-2011-3919: Jüri Aedla

 • Apple TV

  Tilgjengelig for: Apple TV 2. generasjon og nyere

  Virkning: En angriper med privilegert nettverksstilling kan forårsake at et program uventet avsluttes eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det er flere problemer med ødelagt hukommelse i JavaScriptCore. Disse problemene ble løst gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2012-0682: Apple Product Security

  CVE-2012-0683: Dave Mandelin fra Mozilla

  CVE-2012-3589: Dave Mandelin fra Mozilla

  CVE-2012-3590: Apple Product Security

  CVE-2012-3591: Apple Product Security

  CVE-2012-3592: Apple Product Security

  CVE-2012-3678: Apple Product Security

  CVE-2012-3679: Chris Leary fra Mozilla

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: