Juster lysstyrken på iPhone, iPad eller iPod touch

Finn ut hvordan du justerer lysstyrken på skjermen fra Kontrollsenter eller Innstillinger.

     

Juster lysstyrken i Kontrollsenter

Du kan raskt justere lysstyrken i Kontrollsenter:

  1. På iPhone 8 eller tidligere eller på iPod touch sveiper du opp fra nedre kant av skjermen. På iPad sveiper du opp fra nedre kant av skjermen og fortsetter å sveipe til Dock vises. På iPhone X sveiper du ned fra øverste høyre hjørne av skjermen.
  2. Dra lysstyrkelinjen opp eller ned for å justere lysstyrken.

Finn ut mer om skjermen på iPhone X.

skjerm som viser Skjerm og lysstyrke-innstillingene     

Juster lysstyrken i Innstillinger

  1. Gå til Innstillinger > Skjerm og lysstyrke. 
  2. Dra skyveknappen mot høyre eller venstre for å justere lysstyrken.

Om lysstyrkenivåer

iOS-enheter bruker en sensor for lys i omgivelsene til å justere lysstyrkenivåene basert på lysforholdene rundt deg. Sensoren senker lysstyrken på steder hvor det er mørkt og hever lysstyrken på steder hvor det er lyst. Autolysstyrke-funksjonen er slått på som standard.

Når autolysstyrke er på, vil du se at skyveknappen for lysstyrke på enheten flytter seg i takt med at lysforholdene endres.

I iOS 11 kan du slå autolysstyrke på eller av i Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Skjermtilpassing. I iOS 10 eller tidligere går du til Innstillinger > Skjerm og lysstyrke.

iPod touch støtter ikke autolysstyrke-funksjonen.

Om True Tone

De følgende enhetene støtter True Tone, som bruker avanserte multikanalsensorer til å justere fargen og intensiteten på skjermen slik at den passer til lyset i omgivelsene, og bilder ser mer naturlige ut.

  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • 12,9-tommers iPad Pro (2. generasjon)
  • iPad Pro (10,5 tommer)
  • iPad Pro (9,7 tommer)

Noen innstillinger for skjermtilgjengelighet, som Inverter farger, Gråtoner og Øk kontrast, vil kunne slå av True Tone.

Les mer

Publiseringsdato: