GarageBand for iOS: GarageBand kan be om tilgang til kontakter

Når du deler en sang eller en ringetone, kan GarageBand be om tilgang til kontaktene på enheten.

For å kunne fylle ut ditt navn automatisk som artist eller komponist av en sang vil GarageBand be om tillatelse til å bruke informasjonen som er lagret i Kontakter-appen. GarageBand vil også bruke denne tillatelsen for å tillate at ringetoner eller varsler som du oppretter, blir tilordnet en bestemt kontakt.

Velg "Tilordne til kontakt" når du deler. Da kan du velge en kontakt for ringetonen eller meldingstonen.

Publiseringsdato: