Om sikkerhetsinnholdet i iTunes 10.7

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i iTunes 10.7.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Product Security.

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som henvisning til svakhetene, slik at man kan finne mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

iTunes 10.7

 • WebKit

  Tilgjengelig for: Windows 7, Vista, XP SP2 eller nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er flere problemer med ødelagt hukommelse i WebKit. Problemene løses gjennom forbedret hukommelseshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2011-3016: miaubiz

  CVE-2011-3021 : Arthur Gerkis

  CVE-2011-3027: miaubiz

  CVE-2011-3032 : Arthur Gerkis

  CVE-2011-3034 : Arthur Gerkis

  CVE-2011-3035 : wushi fra team509 som arbeider med iDefense VCP, Arthur Gerkis

  CVE-2011-3036: miaubiz

  CVE-2011-3037: miaubiz

  CVE-2011-3038: miaubiz

  CVE-2011-3039: miaubiz

  CVE-2011-3040: miaubiz

  CVE-2011-3041: miaubiz

  CVE-2011-3042: miaubiz

  CVE-2011-3043: miaubiz

  CVE-2011-3044 : Arthur Gerkis

  CVE-2011-3050: miaubiz

  CVE-2011-3053: miaubiz

  CVE-2011-3059 : Arthur Gerkis

  CVE-2011-3060: miaubiz

  CVE-2011-3064 : Atte Kettunen fra OUSPG

  CVE-2011-3068: miaubiz

  CVE-2011-3069: miaubiz

  CVE-2011-3071 : pa_kt som arbeider ved HPs Zero Day Initiative

  CVE-2011-3073 : Arthur Gerkis

  CVE-2011-3074: Slawomir Blazek

  CVE-2011-3075: miaubiz

  CVE-2011-3076: miaubiz

  CVE-2011-3078 : Martin Barbella i Google Chrome Security Team

  CVE-2011-3081: miaubiz

  CVE-2011-3086 : Arthur Gerkis

  CVE-2011-3089 : Skylined i Google Chrome Security Team, miaubiz

  CVE-2011-3090 : Arthur Gerkis

  CVE-2011-3105: miaubiz

  CVE-2011-3913 : Arthur Gerkis

  CVE-2011-3924 : Arthur Gerkis

  CVE-2011-3926 : Arthur Gerkis

  CVE-2011-3958 : miaubiz

  CVE-2011-3966 : Aki Helin of OUSPG

  CVE-2011-3968 : Arthur Gerkis

  CVE-2011-3969 : Arthur Gerkis

  CVE-2011-3971 : Arthur Gerkis

  CVE-2012-0682 : Apple Product Security

  CVE-2012-0683 : Dave Mandelin fra Mozilla

  CVE-2012-1520 : Martin Barbella i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer, Jose A. Vazquez fra spa-s3c.blogspot.com som arbeider med iDefense VCP

  CVE-2012-1521 : Skylined i Google Chrome Security Team, Jose A. Vazquez fra spa-s3c.blogspot.com som arbeider med iDefense VCP

  CVE-2012-2817: miaubiz

  CVE-2012-2818: miaubiz

  CVE-2012-2829: miaubiz

  CVE-2012-2831: miaubiz

  CVE-2012-2842: miaubiz

  CVE-2012-2843: miaubiz

  CVE-2012-3589 : Dave Mandelin fra Mozilla

  CVE-2012-3590 : Apple Product Security

  CVE-2012-3591 : Apple Product Security

  CVE-2012-3592 : Apple Product Security

  CVE-2012-3593 : Apple Product Security

  CVE-2012-3594: miaubiz

  CVE-2012-3595 : Martin Barbella i Google Chrome Security

  CVE-2012-3596 : Skylined i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3597 : Abhishek Arya i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3598 : Apple Product Security

  CVE-2012-3599 : Abhishek Arya i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3600 : David Levin i Chromium-utviklingsfellesskapet

  CVE-2012-3601 : Martin Barbella i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3602: miaubiz

  CVE-2012-3603 : Apple Product Security

  CVE-2012-3604 : Skylined i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3605 : Cris Neckar i Google Chrome Security team

  CVE-2012-3606 : Abhishek Arya i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3607 : Abhishek Arya i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3608 : Skylined i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3609 : Skylined i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3610 : Skylined i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3611 : Apple Product Security

  CVE-2012-3612 : Skylined i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3613 : Abhishek Arya i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3614 : Yong Li fra Research In Motion, Inc.

  CVE-2012-3615 : Stephen Chenney i Chromium-utviklingsfellesskapet

  CVE-2012-3616 : Abhishek Arya i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3617 : Apple Product Security

  CVE-2012-3618 : Abhishek Arya i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3620 : Abhishek Arya i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3621 : Skylined i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3622 : Abhishek Arya i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3623 : Skylined i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3624 : Skylined i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3625 : Skylined i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3626 : Apple Product Security

  CVE-2012-3627 : Skylined og Abhishek Arya i Google Chrome Security team

  CVE-2012-3628 : Apple Product Security

  CVE-2012-3629 : Abhishek Arya i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3630 : Abhishek Arya i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3631 : Abhishek Arya i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3632 : Abhishek Arya i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3633 : Martin Barbella i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3634 : Martin Barbella i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3635 : Martin Barbella i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3636 : Martin Barbella i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3637 : Martin Barbella i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3638 : Martin Barbella i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3639 : Martin Barbella i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3640: miaubiz

  CVE-2012-3641: Slawomir Blazek

  CVE-2012-3642: miaubiz

  CVE-2012-3643 : Skylined i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3644: miaubiz

  CVE-2012-3645 : Martin Barbella i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3646 : Julien Chaffraix fra Chromium-utviklingsfellesskapet, Martin Barbella i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3647 : Skylined i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3648 : Abhishek Arya i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3649 : Dominic Cooney i Google og Martin Barbella i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3651 : Abhishek Arya og Martin Barbella i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3652 : Martin Barbella i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3653 : Martin Barbella i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3654 : Skylined i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3655 : Skylined i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3656 : Abhishek Arya i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3657 : Abhishek Arya i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3658: Apple

  CVE-2012-3659 : Mario Gomes i netfuzzer.blogspot.com, Abhishek Arya i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3660 : Abhishek Arya i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3661 : Apple Product Security

  CVE-2012-3663 : Skylined i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3664 : Thomas Sepez fra Chromium-utviklingsfellesskapet

  CVE-2012-3665 : Martin Barbella i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3666: Apple

  CVE-2012-3667 : Trevor Squires i propaneapp.com

  CVE-2012-3668 : Apple Product Security

  CVE-2012-3669 : Apple Product Security

  CVE-2012-3670 : Abhishek Arya i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer, Arthur Gerkis

  CVE-2012-3671 : Skylined og Martin Barbella i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3672 : Abhishek Arya i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3673 : Abhishek Arya i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3674 : Skylined i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3675 : Abhishek Arya i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3676 : Julien Chaffraix i Chromium-utviklingsfellesskapet

  CVE-2012-3677: Apple

  CVE-2012-3678 : Apple Product Security

  CVE-2012-3679 : Chris Leary fra Mozilla

  CVE-2012-3680 : Skylined i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3681: Apple

  CVE-2012-3682 : Adam Barth i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3683: wushi fra team509 som arbeider med iDefense VCP

  CVE-2012-3684 : kuzzcc

  CVE-2012-3685 : Apple Product Security

  CVE-2012-3686 : Robin Cao fra Torch Mobile (Beijing)

  CVE-2012-3687 : kuzzcc

  CVE-2012-3688 : Abhishek Arya i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3692 : Skylined i Google Chrome Security Team, Apple Product Security

  CVE-2012-3699 : Abhishek Arya i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3700 : Apple Product Security

  CVE-2012-3701 : Abhishek Arya i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3702 : Abhishek Arya i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3703 : Apple Product Security

  CVE-2012-3704 : Skylined i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3705 : Abhishek Arya i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3706 : Apple Product Security

  CVE-2012-3707 : Abhishek Arya i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

  CVE-2012-3708: Apple

  CVE-2012-3709 : Apple Product Security

  CVE-2012-3710 : James Robinson i Google

  CVE-2012-3711 : Skylined i Google Chrome Security Team

  CVE-2012-3712 : Abhishek Arya i Google Chrome Security Team med AddressSanitizer

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: